अचूकता आणि शुद्धीतता दरम्यान फरक

महत्त्वाचा फरक - शुद्धता विशुद्धता

दोन्ही शब्दांमध्ये अभियांत्रिकी, भौतिकशास्त्र आणि उद्योगामध्ये अनेकदा सामोरे जाताना जरी अचूकता आणि सुस्पष्टता दोन शब्दांमध्ये मुख्य फरक नमूद करणे शक्य आहे. मोजमापाची अचूकता म्हणजे वास्तविक उत्तर जवळ असणारे मूल्य. प्रेसिजन, दुसरीकडे, या परिणामाची पुनरुत्पादकता संदर्भित करते की आपल्याला प्रत्येक वेळी आपण प्रयत्न करता तेव्हा समान परिणाम प्राप्त होतो. हे स्पष्ट कट रचनेमुळे लोकांना या दोन संकल्पनांचा विचार करता येत नाही आणि त्यांच्याबद्दल अशाच शब्दांत चर्चा करता येत नाही. तथापि, अचूकता आणि अचूकता हे लेख वाचल्यानंतर वाचकांना स्पष्ट होईल ते चीज व खडू यांच्याप्रमाणे भिन्न आहेत.

अचूकता म्हणजे काय?

परिचय मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मोजमापाची अचूकता म्हणजे वास्तविक उत्तर जवळ असलेले मूल्य प्राप्त करणे. आपण बालपणीच कधी खेळत होतो? होय, त्याच खेळांमधला जिथे भिंतीवर टिंबक केलेले एक परिपत्रक लक्ष्य आहे आणि मुलांना लक्ष्य बनविण्याचा प्रयत्न करतात जे त्यांना सर्वाधिक गुण प्राप्त करतात. आता जर एखाद्या मुलाचा केंद्रबिंदू असेल तर त्याला अचूक म्हटले जाते. याचे कारण असे की मुलाला लक्ष्य थेट योग्यरित्या मारता येणे शक्य आहे. म्हणूनच, हे कमाल अचूकता दर्शविते.

जर एखादी व्यक्ती 6 फूट उंचीपेक्षा कमी असेल तर त्याला असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही की ते 5 फूट 11 आणि उंचीचे तीन चतुर्थांश उंचीचे आहे. कोणालाही समजून घेण्यासाठी त्रासदायक म्हणून तो ज्या गोष्टी बोलण्यास सोप्या आणि लक्षात ठेवता येईल त्या संख्येच्या अचूकतेचे त्याग करू शकते. आपण आपल्या उंचीचे वर्णन करण्यासाठी मैलामीटर वापरला असता तर आपण ते अधिक अचूकपणे करू शकला असता.

प्रेशुद्धता म्हणजे काय?

प्रेसिजन म्हणजे या परिणामाची पुनरुत्पादनता म्हणजे आपण जेव्हा प्रत्येक वेळी प्रयत्न करता त्याच परिणाम प्राप्त करतो. अचूकता आणि सुस्पष्टता यांच्यामधील फरक समजून घेण्यासाठी आम्हाला डार्ट बोर्डला मारणार्या मुलाचे समान उदाहरण वापरा. पूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे जर मुलाला लक्ष्य लावू शकले तर त्याला अचूक मानले जाते आणि जर तो नियमितपणे मध्यभागी येऊ लागला तर तो देखील तंतोतंत आहे, म्हणजे तो नेहमी बुलच्या डोळ्यात मारत असतो असे म्हणणे होय.

अचूकतेच्या बाबतीत अचूकता एकाच परिस्थितीपर्यंत मर्यादित नाही, दुसरीकडे, ही परिभाषा सुचवत असल्याप्रमाणे पुनरुत्पादनतेसह येते आता आपल्याला अचूकता आणि सुस्पष्टता यात फरक माहित आहे, आपण हे देखील समजले पाहिजे की गणना किंवा मापचे परिणाम अचूक असू शकतात परंतु ते अचूक, अचूक परंतु अचूक नाहीत, न किंवा दोन्हीही. कोणतीही मोजमाप प्रणाली फक्त अचूक तसेच तंतोतंत दोन्ही असेल तरच वैध असते.

याचा उपयोग असा होतो की परिस्थितीनुसार एखाद्या परिस्थितीला अचूक किंवा अचूकपणे विचारात घ्यावे कारण त्यांच्यात भिन्न अर्थ असतात. खालील प्रमाणे दोन शब्दांमध्ये फरक दिला जाऊ शकतो.

अचूकता आणि सुस्पष्टता यांच्यात काय फरक आहे?

अचूकता आणि सुस्पष्टता या परिभाषा:

अचूकता: मोजमापची अचूकता म्हणजे वास्तविक उत्तर जवळ असलेले मूल्य प्राप्त करणे.

अचूकता: प्रेसिजन म्हणजे या परिणामाच्या पुनरुत्पादनतेचा संदर्भ आहे की प्रत्येक वेळी आपण प्रयत्न करता तेव्हा त्याच परिणाम प्राप्त होतो.

अचूकता आणि शुद्धतेचे गुणधर्म:

निसर्ग:

अचूकता: अचूकता म्हणजे त्याच्या वास्तविक किंवा वास्तविक मूल्यासाठी मोजमाप जवळ असणे.

अचूकपणा: प्रेसिजन म्हणजे त्याच परीणाम वारंवार प्राप्त करण्याची नियमितता.

वापर:

अचूकता: भौतिकशास्त्र आणि उद्योगात मोजमाप मध्ये अचूकतेची संकल्पना आली आहे.

अचूकपणा: अचूकतेप्रमाणेच अचूकपणाची संकल्पना भौतिकशास्त्र आणि उद्योगात मोजमाप करण्यात आली आहे

चित्रशैली:

1 डार्क ईविलद्वारा "उच्च अचूकता कमी अचूकता" - [सार्वजनिक डोमेन] विकिमीडिया कॉमन्स द्वारे

2 प्रिसिजन मार्गदर्शित बंदुक छायाचित्रकार ओरेन शाऊबल (ईमेलद्वारे) (सीई बाय-एसए 3. 0], विकिमीडिया कॉमन्स मार्गे