संपूर्ण आणि त्यातील फरक

विरूद्ध ओलांडून

संपूर्ण आणि माध्यमांद्वारे दोन शब्द असतात जे चळवळीचा अर्थ सांगतात, परंतु काही फरक पडत असल्यास, जर आपण दोन शब्द योग्यरित्या वापरायचे असतील तर संपूर्ण आणि त्यातील फरक ओळखणे आवश्यक आहे. खरे म्हणजे क्षेत्रीय एका बाजूच्या दुसर्या भागातील एका हालचालीसाठी दोन्ही बाजूने आणि त्याद्वारे उपयोग केला जाऊ शकतो. पहिले आणि महत्त्वाचे म्हणजे, संपूर्णपणे आणि त्यावरून दोन्ही मुख्यतः अनुषंगिक आणि क्रियाविशेष म्हणून वापरले जातात. काही वेळा हे विशेषण म्हणून वापरले जाते तरीसुद्धा. अर्थातच, त्यांच्या आतील अर्थास दोन शब्दांमध्ये एक मोठा फरक आहे.

याचा अर्थ काय?

यावरील सर्व गोष्टींचा अर्थ म्हणून, याचा अर्थ एखाद्या पृष्ठभागावरील चळवळीचा अर्थ आहे. खालील वाक्यांची निरिक्षण करा:

आम्ही बर्फ ओलांडून चाललो

आम्ही कुंपण ओलांडून धावत होतो.

मी रस्त्यावरून हॉटेलकडे जात असे

वर दिलेला पहिला वाक्य मध्ये, आपण लोक बर्फ च्या पृष्ठभाग वर चालत की कल्पना करा दुसऱ्या वाक्यात, आपण समजता की स्पीकर्स कुटूंबावर पळत होता. तिसऱ्या वाक्यात, पहिल्या दोन वाक्यांत चर्चा केल्याप्रमाणेच हेच अर्थ दिले आहे. हे म्हणत आहे की कथा सांगक हॉटेलला ओलांडून रस्त्यावर चालत होता.

हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की पुढील उदाहरणांप्रमाणे लांब आणि पातळ असलेल्या त्याच्या संबंधांशी संबंध येतो तेव्हा शब्दांचा विशेष वापर होतो.

रॉबर्ट नदी ओलांडत

वर दिलेली शिक्षा योग्य आहे.

तथापि, जर कोणी म्हणत असेल, तर

रॉबर्ट नदीतून वर गेलेला

नंतर, हे वाक्य उपयोगात चुकीचे आहे. हे त्या वस्तुस्थितीमुळे आहे की नदी एक वस्तू आहे जी लांब आणि पातळ आहे.
संपूर्ण शब्दाचा वापर खेरीज आणि वाळवंटांच्या चळवळीचा सूचक म्हणून केला जातो.

आम्ही फील्ड ओलांडून गेलो

खालील वाक्यावर बघा.

आम्ही कुंपण ओलांडून उडी मारली

वाक्यात, संपूर्ण शब्दाचा अर्थ दुसऱ्या बाजूला असतो.

निलंबन पूल नदीच्या वर याचा अर्थ काय होतो?

दुसरीकडे, या शब्दाचा अर्थ आतून कळवतो आणि म्हणूनच त्रि-आयामी जागेत चळवळ सुचविते.

आम्ही जंगलातुन सावधपणे चालत होतो. प्रवेशद्वाराच्या आत आडव्या आकृती पाहून श्रीमती ब्लॅकने किंचाळली.

मी गर्दीतून फिरलो.

पहिल्या वाक्यात, तुम्हाला असे वाटते की लोक जंगलातल्या खोल समुद्रातील सावधपणे चालत होते. दुस-या वाक्यात, तुम्हाला कल्पना येते की इमारतीच्या प्रवेशद्वारा एक दरवाजा आहे. तिसऱ्या वाक्यात, एखाद्या व्यक्तीच्या माध्यमातून काहीतरी चालत असल्याबद्दल आपण त्यास समजावून सांगू शकता जे लोकसभेत चालत आलं आहे. हे त्रिमितीय स्पेसद्वारे पुढे जाण्याचा अर्थ देखील देते.

बाण

माध्यमातून

रिंग संपूर्ण आणि माध्यमातून काय फरक आहे? • यावरील सर्व गोष्टींचा अर्थ स्पष्ट होतो. म्हणून, याचा अर्थ एखाद्या पृष्ठभागावरील चळवळीचा अर्थ आहे. • दुसरीकडे, या शब्दाचा अर्थ आतून कळवतो आणि म्हणूनच त्रि-आयामी जागेत हालचाल सुचवते या दोन शब्दांमधील मुख्य फरकांपैकी एक आणि त्यातील एक फरक आहे.

• हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की जेव्हा शब्द लांब आणि पातळ असलेल्या त्याच्या संबद्धतेबद्दल शब्द वापरुन विशेष वापर असतो

• संपूर्ण शब्द शेतातून आणि वाळवंटांमध्ये गोंधळाचा सूचक वापरला जातो.

• काहीवेळा संपूर्ण शब्दभराची शब्दे इतर बाजूला असलेल्या भावनांचा अर्थ देते.

चित्रे सौजन्याने:

नदीच्या बाजूने सस्पेंशन ब्रिज muddum27 (CC BY 2. 0)

स्टीफन-एक्सपी द्वारा रिंगद्वारे बाण (सीसी बाय-एसए 3. 0)