वास्तविक खर्च आणि मानक खर्चात फरक

महत्वाची फरक - वास्तविक खर्च विरुद्ध मानक खर्च

व्यवस्थापकीय लेखामध्ये वास्तविक खर्च आणि मानक खर्च दोनदा वापरले जाणारे अटी आहेत वास्तविक खर्च आणि मानक खर्चाच्यातील महत्वाचा फरक असा आहे की वास्तविक खर्च हा खर्च किंवा त्यापेक्षा किती खर्च येतो याबद्दल संदर्भित केला जातो जरी मानक खर्च हा एक सामग्रीचा परिमाण, श्रम आणि ओव्हरहेड खर्च लक्षात घेण्यासारख्या उत्पादनाचा अंदाजे खर्च आहे या कालावधीच्या सुरुवातीस अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे ज्यामुळे महसूली आणि खर्चासाठी अनुमान आणि वास्तविक परिणाम संपूर्ण कालावधीमध्ये रेकॉर्ड केले जातील. या कालावधीच्या शेवटी, वास्तविक खर्चाची तुलना मानक खर्चाशी केली जाईल जिथे जिच्यामध्ये अस्थिरता आढळतील.

अनुक्रमणिका

1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर
2 वास्तविक किंमत काय आहे 3 मानक मूल्य 4 काय आहे साइड बायपास बाय बाय - वास्तविक मूल्य vs मानक किंमत
5 सारांश वास्तविक खर्च म्हणजे काय?
नाव स्वतःच सुचवितो की, प्रत्यक्ष खर्चाची किंमत ही प्रत्यक्षात खर्च किंवा दिलेली आहे वास्तविक खर्चाची पूर्तता केली जाते आणि ते एखाद्या अंदाजानुसार अवलंबून नसते. व्यवस्थापन वित्तीय वर्षादरम्यान बजेट साध्य करण्याच्या हेतूने काही कालावधीसाठी अंदाजपत्रक तयार करते तथापि, अनपेक्षित परिस्थितीमुळे विविधता येणे आवश्यक आहे, वास्तविक परिणाम कदाचित बजेटपेक्षा वेगळे ठरतात. महिन्याला महिन्यामध्ये तुलनेने स्थिर उत्पादन खंड असणार्या कंपनीला वास्तविक खर्चात थोडी अडचण असेल.


मानक मूल्य म्हणजे काय?

मानक खर्च विशिष्ट कालावधीसाठी साहित्य, श्रम आणि उत्पादनांच्या इतर खर्चाच्या एकके नियुक्त केलेल्या पूर्वनिश्चित खर्चा आहे. या कालावधीच्या शेवटी, वास्तविक खर्च हा मानक खर्चापेक्षा वेगळा असू शकतो, त्यामुळे 'विचरण' उद्भवू शकते. पुन: पुनरावृत्ती होणार्या व्यवसाय ऑपरेशन्स असलेल्या कंपन्यांनी स्टॅंडर्ड कॉस्टिंगचा यशस्वीपणे वापर केला जाऊ शकतो, अशा प्रकारे ही संस्था उत्पादन संस्थांसाठी अतिशय योग्य आहे.

मानक खर्च निर्धारित करणे

मानक खर्च सेट करण्यासाठी सामान्यपणे वापरल्या जाणा-या दोन पद्धतींचा वापर केला जातो, मागील ऐतिहासिक रेकॉर्ड वापरुन श्रम आणि भौतिक उपयोगाचा अंदाज लावणे

खर्चांवरील मागील माहिती वापरली जाऊ शकते वर्तमान काळातील खर्चासाठी एक आधार प्रदान करण्यासाठी

अभियांत्रिकी अभ्यास वापरणे

यामध्ये साहित्य, श्रम आणि उपकरणे वापरण्यासंबंधी विस्तृत अभ्यास किंवा ऑपरेशनचे निरीक्षण समाविष्ट होऊ शकते. एकंदर एकूण उत्पादन खर्च ऐवजी ऑपरेशनमध्ये वापरल्या जाणार्या सामग्री, श्रम आणि सेवांच्या प्रमाणात मानके ओळख करून सर्वात प्रभावी नियंत्रण प्राप्त केले आहे.

मानक खर्च प्रभावी खर्च वाटप आणि उत्पादन कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी माहितीपूर्ण आधार पुरवते. वास्तविक खर्चाची प्रत्यक्ष खर्चाची आणि फरकांची तुलना केली गेल्यानंतर या माहितीचा उपयोग नकारात्मक भिन्नतेसाठी आणि भावी खर्च कमी आणि सुधार हेतूसाठी सुधारात्मक कारवाई करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मानक खर्च हा एक व्यवस्थापन लेखा साधन आहे जो अधिक चांगल्या दरात नियंत्रण आणि चांगल्या स्रोतांचा वापर करण्यास परवानगी देण्याकरिता व्यवस्थापन निर्णयामध्ये वापरला जातो. मानक आणि प्रत्यक्ष खर्चादरम्यानची तफावत असताना, पुढील लेखांकन कालावधीमध्ये फरक कमी केले जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवस्थापनाद्वारे त्यांच्यासाठी कारणे शोधणे, विश्लेषित करणे आणि उपाय करणे आवश्यक आहे. जीएपी (सामान्यतः स्वीकार्य लेखाविषयक तत्त्वे) आणि आयआरएफएस (आंतरराष्ट्रीय वित्तीय अहवाल मानक) या दोन्ही गोष्टी आर्थिक अंदाजांमध्ये वास्तविक उत्पन्न आणि खर्चाची माहिती देण्यासाठी दोन्ही वर्षासाठीच्या वित्तीय स्टेटमेन्टमध्ये परिणाम घोषित करण्यासाठी मानक खर्चाचा वापर केला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे, मानक खर्चाचा उपयोग केवळ संस्थेच्या अंतर्गत व्यवस्थापन निर्णय प्रक्रियेसाठी केला जातो.

  • प्रत्यक्ष खर्च आणि मानक खर्चाचा पृथक्करणाचे विश्लेषण करणे पुरेसे परिणाम प्रदान करणार नाही; विचलन विश्लेषणाचा वापर करून निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त माहिती निर्माण करण्यासाठी दोन्ही एकत्रितपणे विचारात घेतले पाहिजे. फरक मानक खर्चात आणि प्रत्यक्ष किमतीमध्ये फरक आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील फरक मोजले जाऊ शकतात.

ई. जी विक्रीचा वेग अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष विक्रीमधील फरकाची गणना करते डायरेक्ट मटेरियल व्हरिअस अपेक्षित प्रत्यक्ष सामग्री खर्च आणि वास्तविक प्रत्यक्ष सामग्री खर्च यांच्यातील फरकाची गणना करतो.

  • मानके आणि वास्तविक यात फरक असल्यामुळे दोन प्रकारचे भिन्नता आहेत. ते आहेत,

दर / किंमत फरक

दर / किंमत फरक अपेक्षित किंमतीतील फरक आणि क्रियाकलापांच्या संख्येद्वारे गुणाकार केलेल्या वास्तविक किंमतीमधील फरक आहे.

ई. जी विक्री किंमत फरक

व्हॉल्यूम व्हरिएंस

व्हॉल्यूम प्रसरण विक्रीसाठी अपेक्षित प्रमाणात फरक आहे आणि वास्तविक युनिटद्वारे प्रति युनिटचा खर्च गुणाकार केला जातो.

ई. जी विक्री खंड फरक

आकृती 01: प्रत्यक्ष आणि मानक खर्चा दरम्यान नाते

वास्तविक खर्च आणि मानक खर्चात काय फरक आहे?

- फरक लेख मध्यम पूर्वी सारणी ->

वास्तविक खर्च विरुद्ध मानक खर्च

वास्तविक खर्च हा खर्च किंवा दिलेला खर्च होय.

मानक खर्च सामग्री, मजुरी आणि उद्दीष्ट खर्च लक्षात घेण्यासारख्या उत्पादनांचा अंदाजे खर्च आहे.

आर्थिक स्टेटमेन्टमध्ये वापरा

आर्थिक विवरणांमध्ये प्रत्यक्ष खर्च समाविष्ट केला गेला पाहिजे.

वित्तीय स्टेटमेन्टमध्ये मानक खर्चाचा वापर करणे लेखांकन मानकांद्वारे अनुमत नाही

खर्च रेकॉर्ड करणे

कंपनीच्या व्यवहाराचे आयोजन करताना वास्तविक खर्च वर्ष दरम्यान रेकॉर्ड केला जातो. लेखांकन कालावधीच्या सुरुवातीस मानक खर्च तयार केला जातो, तर बजेट तयार करणे
सारांश- मानक खर्च विरूद्ध प्रत्यक्ष खर्च
व्यवस्थापनाच्या लेखातील अनेक पैलू समजून घेण्यासाठी वास्तविक खर्च आणि मानक खर्चाच्या फरक स्पष्टपणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.वास्तविक खर्च आणि मानक खर्चात मुख्य फरक असा आहे की वास्तविक खर्चाचा खर्च हा खर्च किंवा दिलेला असतो तर मानक खर्च उत्पादनाचा अंदाज लागत असतो. एकदा बजेट तयार केले की, अंदाजपत्रकास यशस्वीरित्या यशस्वीरित्या कसे प्राप्त केले गेले याचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणा असावी. वास्तविक आणि मानक खर्च अशा तुलना सक्षम करते. संदर्भ 1 "वास्तविक मूल्य. "माझे लेखांकन अभ्यासक्रम. एन. पी. , n डी वेब 28 मार्च 2017.
2 "मानक किंमत. "लेखा साधने एन. पी. , n डी वेब 29 मार्च 2017.
3 "फरक विश्लेषण "फरक विश्लेषण | सूत्र | उदाहरणे | गणना | महत्त्व. एन. पी. , n डी वेब 29 मार्च 2017. 4. स्मिथ, ग्रेडोन "मानक खर्च वि. वास्तविक खर्च. "आरएसएम यूएस कन्सल्टिंग प्रो. एन. पी. , 10 जून 2016. वेब 29 मार्च 2017.