परिशिष्ट आणि परिशिष्ट दरम्यान फरक

परिशिष्ट वि परिशिष्ट

दरम्यान फरक आपण शेवटी एक स्वतंत्र विभाग आली आहे एक पुस्तक किंवा जर्नल ज्याला परिशिष्ट असे म्हटले जाते किंवा काहीवेळा परिशिष्ट ते या अर्थासारख्याच आहेत ज्या दोन्ही पुस्तिकेच्या शेवटी सादर केलेल्या माहितीचा संदर्भ देतात. ते दोघेदेखील आहेत ज्या वाचकांना सादर करणे आवश्यक असल्यासारखे समजले जाते कारण हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर किंवा मुद्रित केल्या गेल्यानंतर त्यांना कळविल्या जातात. तथापि, हा लेख वाचल्यानंतर स्पष्ट होणार्या दोन शब्द समानार्थी नाहीत कारण काही शब्दकोश इतर शब्दांचे वर्णन करण्यासाठी दोन शब्दांपैकी एक वापरतात. आपण जवळून बघूया.

परिशिष्ट काय आहे?

जर एखाद्या लेखकाने एक पुस्तक लिहीले आहे आणि एक नवीन अभ्यास प्रकाशित झाला आहे ज्यामध्ये तथ्य किंवा माहिती आहे जी लेखकांना वाटते की वाचकांशी सामायिक करणे आवश्यक आहे, तर त्या पुस्तकाच्या शेवटी एका अतिरिक्त विभागात समाविष्ट होते ज्यात परिशिष्ट म्हणतात. परिशिष्ट एक लॅटिन शब्द आहे जो जोडणे किंवा देणे असा आहे. आधुनिक शब्दावलीतील पोस्ट स्क्रिप्ट किंवा पीएसच्या उपयोगाने परिशिष्ट साधारणपणे परिचयाचे असू शकते.

तथापि, परिशिष्ट नेहमी इतरत्र माहिती प्रकाशणे आणत नाही म्हणून कधी कधी लेखकाने स्वत: पुस्तकात जे काही आधीच सांगितले आहे ते काहीतरी जोडावे. कधीकधी लेखकाने पुस्तकात उल्लेख केलेल्या काही गोष्टींची किंवा गोष्टीची माहिती देण्याची इच्छा असते. अशी काही उदाहरणे आहेत जेथे लेखक पुस्तकात लिहिलेल्या गोष्टी सुधारतात. परिशिष्ट काय आहे?

पुस्तकाच्या शेवटी एक परिशिष्ट एक स्वतंत्र विभाग आहे ज्यात पुरवणी आणि अशी प्रकृति आहे जी प्रत्येक वाचक त्यास मुख्य विषयात समाविष्ट करू शकत नाही. पुस्तक अशी माहिती मुख्यतः तांत्रिक किंवा संख्याशास्त्रीय स्वरूपात असते. तथापि, परिशिष्टात वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती देखील असू शकते.

सारांश:

परिशिष्ट वि परिशिष्ट जरी एका पुस्तकाच्या शेवटी दिलेली परिशिष्ट आणि परिशिष्ट अशी विभागांमध्ये बर्याच समानता आहेत, एक मोठा फरक माहितीच्या उपलब्धतेशी संबंधित असतो तर लेखक लिहित होता. पुस्तक. परिशिष्टात अशी माहिती आहे की ज्या पुस्तकात पुस्तक लिहित आहे त्या वेळी त्या पुस्तकात लेखकाने ते समाविष्ट केले असते. पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर अभ्यास येतो तेव्हा हेच आणि लेखकास वाचकांबरोबरचे सत्य सांगण्याची इच्छा असते. दुसरीकडे, परिशिष्टात मुख्यतः पुस्तकाच्या मुख्य मंडपामध्ये बसत नाही अशी माहिती आहे परंतु ती वाचकांसाठी अद्याप संबंधित आहे. काहीही असल्यास, परिशिष्टातील माहिती मुख्यतः अनिवार्य स्वरूपात असते.हे नक्कीच माहिती असणे आवश्यक नाही