लक्ष्य आणि उद्दिष्टे यांच्यातील फरकाचा

उद्दिष्टे विरूद्ध उद्दिष्टे

उद्दिष्टे विरूद्ध उद्दिष्टे जरी आपल्यापैकी बरेचजण शब्द उद्देश आणि उद्दीष्टे वापरतात तरी एकमेकांशी या दोन शब्दांमध्ये फरक. हे ध्यानात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की उद्दीष्टे आणि लक्ष्य दोन्ही लक्ष्य आणि लक्ष्य पहातात. एक ध्येय साध्य करणे आवश्यक आहे की एक एकूण लक्ष्य संदर्भित. दुसरीकडे, उद्दिष्ट, एक विशिष्ट गरज संदर्भित करते जी संपूर्ण उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असते. हे लक्ष्य आणि उद्दिष्ट यातील मुख्य फरक आहे. या लेखाद्वारे आपण एका उद्देश आणि उद्देशामधील फरकांचे परीक्षण करू या.

एक ध्येय काय आहे?

प्रत्येक कार्यक्रमात पोहोचण्याचा लक्ष्य आहे. एक उद्देश सामान्य विधानांचा वापर करून लक्ष्य ओळखतो. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी काही मोजमाप करण्याची नेहमीची पद्धत आहे. एखाद्या उद्दीष्टाचा उल्लेख करण्याच्या बाबतीत एक अमूर्त तत्व आहे. म्हणून, सर्वसाधारण वाक्यांकडे लक्ष्य केले जाते.

हेतू कालबद्ध नाहीत अधिक स्पष्ट करण्यासाठी, त्यांना वेळेनुसार बंधनकारक केले जात नाही. एका उदाहरणासाठी आपण एक कार्यक्रम घेऊया जे ग्रामीण जिल्ह्यातील विशिष्ट वयोमर्यादेतील लोकांमधील साक्षरतेचे स्तर वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. साक्षरता स्तर वाढविणे हा संपूर्ण उद्दिष्ट आहे हे एक अंतिम लक्ष्य म्हणून कार्य करते जे एकदा कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त करणे आवश्यक आहे. एका उद्देशाचे स्वरूप हे एखाद्या उद्दिष्टापेक्षा थोडा भिन्न आहे. आता आपण उद्दीष्टांकडे वाटचाल करूया.

एक उद्देश काय आहे?

उद्दीष्टे हे उद्दीष्ट आहेत परंतु हे लक्ष्य आम्ही लक्ष्य साध्य करण्यासाठी करतो. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की हेतू आणि उद्दीष्टे विनिर्देशांच्या दृष्टीने भिन्न आहेत. एका उद्देशाच्या तुलनेत लक्ष्य अधिक विशिष्ट आहे. एक उद्देश आणि एक उद्देश दरम्यान आणखी एक महत्त्वपूर्ण फरक आहे. हे नैसर्गिक आहे की उद्दिष्टे वर्णनात अवधी असतात. उद्दिष्टे एका कालमर्यादासह असतात ज्या त्या पूर्ण झाल्या ज्या कालावधीत ते पूर्ण करावे लागतात.

त्या विषयासाठी कोणताही प्रकल्प किंवा कार्यक्रम वेळ-बंधन आहे असे एक उद्दिष्ट आहे. एका प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट पाच वर्षांमध्ये विशिष्ट क्षेत्रात 50 तज्ञ तयार करणे असू शकते. एका विशिष्ट क्षेत्रात 50 तज्ञ तयार करण्यासाठी समान प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उद्देश असू शकतो.

अशा प्रकारे असे म्हणता येते की उद्दिष्टे ही वर्णमालेतील स्मार्ट आहेत. स्मार्ट हे स्पेशिफिकेशन, मापन, अचूकता, कारण आणि वेळ यांचे समूह आहे. त्याउलट, SMART द्वारे मोजलेल्या एखाद्या गोष्टीच्या श्रेणीमध्ये हे उद्दिष्ट ठेवता येत नाही. स्मार्टने वेळोवेळी विशिष्ट (स्पष्ट आणि सुस्थापित), मोजण्यायोग्य, साध्य, यथार्थवादी (आपल्या व्यवसायाशी संबंधित संसाधने, ज्ञान आणि वेळ यांच्या उपलब्धतेनुसार) समजावली. हे ठळकपणे मांडते आहे की एका उद्देशापेक्षा हे वेगळे आहे.आता आपण खालील प्रमाणे फरकाचा सारांश काढू या.

लक्ष्य आणि उद्दिष्टे काय फरक आहे?

लक्ष्य आणि उद्दीष्टे या परिभाषा:

लक्ष्य:

हेतू सर्वसाधारण विधानाचा वापर करून लक्ष्य ओळखते. उद्दीष्टे: उद्दिष्टे हे मापन आहेत जे आम्ही उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी करतो.

ध्येय आणि उद्दीष्टे यांचे गुणधर्म: निसर्ग:

लक्ष्य:

हेतू ध्यानात ठेवलेले आहे.

उद्दिष्ठे: एक विशिष्ट वर्ण अधिक स्पष्ट आहे. वेळ:

लक्ष्य: हेतू वेळेत बंधनकारक नाही

उद्दीष्टे:

एक उद्दीष्ट वेळ-बद्ध आहे प्रोग्रॅमच्या संबंधात: लक्ष्य:

उद्दिष्टे मिळवणे हे संपूर्ण ध्येय होय. उद्दिष्ठे:

उद्दीष्टे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक असलेले लक्ष्य पहा.

प्रतिमा सौजन्याने: 1 कॅप्टन जॉन सेव्हर्नस्, यू.एस. एअर फोर्स- "स्वत: च्या कामामुळे" बामोज़ीमधील स्कुलगर्ड्स ". [पब्लिक डोमेन] विकिमीडिया कॉमन्सद्वारे -

2 Www द्वारे "फिटनेस प्रोग्रॅम लिहित असताना" वैयक्तिक ट्रेनर ग्राहकांच्या ध्येये आणि गरजेचे मूल्यांकन करत आहे " स्थानिकफिल्ड कॉम ऑह - आपले कार्य [सीसी बाय-एसए 3. 0] विकिमीडिया कॉमन्स मार्गे