एएनसीओव्हीए आणि एनोवा दरम्यान फरक

ANCOVA विरुद्ध ANOVA

ANCOVA आणि ANOVA सांख्यिकीय विश्लेषणात वापरण्यात येणारे दोन तंत्र आहेत. आपण ANCOVA आणि ANOVA दरम्यान गोंधळ असाल तर, आणि ANCOVA आणि ANOVA फरक आहे काय आश्चर्य, आपण यापैकी ओळी विचार कोण अनेक आहेत म्हणून एकटे नाही. सुरुवातीस, दोन्ही एक किंवा अधिक चलने वर गट किंवा नमुने equating साठी संख्याशास्त्रीय तंत्र आहेत याच हेतूने सेवा देताना कार्यप्रणालीमध्ये थोडा फरक आहे. हे tow शब्द काय आहेत ते पाहू.

एएनसीओव्हीए

एएनसीओव्हीए कोव्हरिअसचे विश्लेषण याचा अर्थ आहे. ही दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स असणाऱ्या विश्लेषणाची एक पद्धत आहे जी कमीतकमी एक सतत आणि एक स्पष्ट सूचक असणारा देखील आहे. ANCOVA सतत व्हेरिएबल्सच्या बाबतीत एएनओव्हीए आणि दुसरी पद्धत म्हणतात. फरक काढून टाकण्यात आलेला असताना तो परिणामस्वरूपी परिणाम किंवा अन्य काही कारणास्तव परिणाम वेरिएबल तपासण्याची पद्धत आहे. सहसंयंत्रणाचा वापर करणे, एएनसीओव्हीए सांख्यिकीय ताकद सुधारते. एएनसीओव्हीए विश्लेषणाचे एक जहाज रेग्रेसन मॉडेल आहे ज्यामध्ये वेरिएबल्सचा संबंध (अवलंबित आणि स्वतंत्र) रेखीय असणे आवश्यक आहे.

ANOVA

ANOVA म्हणजे आकडेवारीमधील तफावतीचे विश्लेषण. ANOVA चा उद्देश विविध गटांमधील डेटा एक सामान्य अर्थ आहे किंवा नाही हे तपासणे आहे. विश्लेषणाची ही पद्धत दोन नमुन्यांच्या टी-चाचणीपेक्षा चांगले परिणाम देते. 2-3 टी-चाचण्यांमध्ये त्रुटी येणे अपेक्षित आहे आणि आपण अनेक गटांच्या अर्थांची तुलना करणे आवश्यक असल्यास एएनओव्हीए अधिक कार्यक्षम आहे.

ANCOVA आणि ANOVA

<मधील फरक! --3 ->

मतभेदांशी बोलणे, एखाद्या व्यक्तीसाठी जो दोन्ही पद्धतींशी चांगल्याप्रकारे ज्ञात नसतो, तो फरक शोधण्याकरिता कठोर परिश्रम घेईल. ANCOVA आणि ANOVA दोन्ही विश्लेषणाच्या हेतूने विविध डिझाइनमध्ये उपलब्ध आहेत. पाहू द्या

ANCOVA आणि ANOVA

दरम्यान प्रमुख फरक • ANCOVA कोव्हरेयेटचा वापर करतेवेळी, एनोवा अवलंबून नाही आणि खरंतर हेतुपुरस्सर जाणीवपूर्वक टाळते

• बीजी फरक एनोवाचे एक विशेष वैशिष्ट्य आहे तर ANCOVA बीजी विविधता TX आणि COV मध्ये विभाजित करते.

• दोन्ही एनोव्हा आणि एएनओओव्हीए डब्लूजी फरकचा वापर करतात परंतु एएनओव्हीए वैयक्तिक फरकांकरिता ते वापरते परंतु ANCOVA वैयक्तिक फरकांसाठी ते सीओव्ही म्हणून विभाजित करतो.

• दोन्ही विश्लेषणातील उत्तम पद्धती असताना, एएनसीओव्हीएला दोन मध्ये अधिक शक्ती आणि निःपक्षपाती असणे अपेक्षित आहे.