अॅसेट मॅनेजमेंट अॅण्ड वेल्थ मॅनेजमेंट यांच्यात फरक

मालमत्ता व्यवस्थापन आणि संपत्ती व्यवस्थापन लोक दोन अटी, मालमत्ता आणि संपत्तीमध्ये दिसणार्या समानतेमुळे संपत्ती व्यवस्थापन आणि संपत्ती व्यवस्थापनादरम्यान भ्रम निर्माण करतात आणि त्यांच्यात परस्पररित्या वापर करतात, परंतु मालमत्ता व्यवस्थापन आणि संपत्ती व्यवस्थापन यांच्यातील फरक आहे. संपत्ती व्यवस्थापन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन या दोन्ही गोष्टी अशा अटी आहेत ज्यांचा आर्थिक स्त्रोत व वाढीसाठी गुंतवणूक वाढवण्याच्या प्रक्रियेचे वर्णन केले जाते. संपत्ती व्यवस्थापन आणि मालमत्ता व्यवस्थापनाचा मुख्य उद्देश म्हणजे संपत्ती वाढवणे, गुंतवणूकीची उत्पन्नात वाढ करणे आणि गुंतवणुकीपासून नफा वाढवणे. संपत्ती व्यवस्थापन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन काही फरकांसहित एकमेकांसारखेच असतात. पुढील लेखात दोन्ही शब्दांचे जवळून परीक्षण केले आहे आणि समानता आणि मालमत्ता व्यवस्थापन आणि संपत्ती व्यवस्थापन यांच्यातील फरक हायलाइट केला आहे.

अॅसेट मॅनेजमेंट म्हणजे काय?

मालमत्ता व्यवस्थापन म्हणजे गुंतवणूकींच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याकरिता बँक आणि वित्तीय संस्थांनी देऊ केलेल्या सेवांचा संदर्भ. समभागांचा समावेश स्टॉक, बॉण्ड्स, रिअल इस्टेट इत्यादींचा समावेश आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन खूप महाग आहे आणि सामान्यतः उच्च निव्वळ उत्पन्न व्यक्ती, महामंडळे, सरकार आणि अन्य संस्थांद्वारे चालविले जाते ज्यामध्ये मालमत्ता मोठ्या पोर्टफोलिओ असतात मालमत्ता व्यवस्थापन सेवांमध्ये मूल्य, आर्थिक आरोग्य, वाढीची क्षमता आणि संपत्तीच्या विविध गुंतवणूकीच्या संधींचा समावेश आहे. मालमत्ता व्यवस्थापकांच्या कार्यकाळात मागील तसेच वर्तमान डेटाचे विश्लेषण, जोखीम विश्लेषण, प्रोजेक्शन निर्मिती, मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करणे आणि सर्वोच्च संभव रिटर्नसह मालमत्तांची ओळख करून देणे. संस्थात्मक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनास विशेषत: मालमत्ता व्यवस्थापन आणि सल्लागार सेवांचा एक विशेष संच म्हणजे जे मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना देऊ केले जाते.

संपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय?

संपत्ती व्यवस्थापन एक व्यापक आर्थिक व्यवस्थापन संकल्पना आहे ज्यामध्ये मालमत्ता व्यवस्थापन, गुंतवणूक आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, रिअल इस्टेट प्लॅनिंग, कर नियोजन, गुंतवणूक सल्लागार सेवा, आर्थिक नियोजन इ. संपत्ती व्यवस्थापन व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे: सल्ला, कर आणि लेखा सेवा आणि एखाद्या फीची तरतूद करण्यासाठी मालमत्ता नियोजन. वेल्थ मॅनेजमेंटमेंट म्हणजे व्यवस्थापन किंवा उत्पन्न आणि संपत्तीचे व्यवस्थापन किंवा कोणत्याही आर्थिक क्रियाकलाप. संपत्ती व्यवस्थापन सेवा उच्च निव्वळ व्यक्ती, महामंडळे, लघु उद्योग इ. साठी महत्वाची आहेत.ज्यांना आर्थिक व्यवस्थापनास मदत आवश्यक आहे. संपत्ती व्यवस्थापन बर्याच व्यापक आहे कारण संपत्ती व्यवस्थापन एक ग्राहकापासून दुस-याकडे वेगळे आहे. एखाद्या व्यक्तीसाठी चेकबुक किंवा ट्रस्ट्सची रचना, मालमत्ता नियोजन इत्यादीसारख्या संपत्ती व्यवस्थापनासाठी एखाद्या व्यवस्थापनासाठी संपत्ती व्यवस्थापन सेवांची आवश्यकता असते, तर कर नियोजन, गुंतवणूक सल्लागार इ. सारख्या सेवांचा समावेश होऊ शकतो. हाय नेट वर्थ मॅनेजमेंट सेवा हे विशेष संपत्ती व्यवस्थापन सेवा मोठ्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओ आणि उच्च निव्वळ मालमत्ता असलेल्या व्यक्तींसाठी.

मालमत्ता व्यवस्थापन आणि संपत्ती व्यवस्थापनातील फरक काय आहे? संपत्ती व्यवस्थापन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन अशा दोन्ही सेवा आहेत ज्या एकमेकांशी जवळून संबंधित आहेत. संपत्ती व्यवस्थापन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन दोन्ही खाजगी बँकिंग सेवा छत्रीखाली येतात. संपत्ती व्यवस्थापन आणि संपत्ती व्यवस्थापन हे दोन्ही आर्थिक सेवा आहेत जे संपत्ती वाढवणे, गुंतवणुकीची वाढती वाढ करणे, नफा वाढविणे आणि मोठ्या प्रमाणावर परतफेड करणे हे आहे. संपत्ती व्यवस्थापन दृष्टीकोनातून व्यापक आहे आणि मालमत्ता व्यवस्थापन सेवा, गुंतवणूक व्यवस्थापन, रिअल इस्टेट प्लॅनिंग, कर नियोजन इत्यादींचा समावेश आहे. दुसरीकडे, मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि स्टॉक, बॉण्ड्स, रिअल इस्टेट सारख्या गुंतवणुकीशी संबंधित मालमत्ता व्यवस्थापन संबंधित आहे. आणि इतर मालमत्ता

सारांश: मालमत्ता व्यवस्थापन आणि संपत्ती व्यवस्थापन • संपत्ती व्यवस्थापन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन ही अशी संज्ञा आहेत ज्यात वित्तीय साधने आणि वाढीसाठी गुंतवणूक करण्याच्या प्रक्रियेचे वर्णन केले जाते. • संपत्ती व्यवस्थापन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन या दोन्ही गोष्टींचा मुख्य उद्देश आहे संपत्ती वाढवणे, गुंतवणुकीवरील उत्पन्न वाढवणे आणि गुंतवणुकीपासून नफा वाढविणे.

• मालमत्ता व्यवस्थापन म्हणजे गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याकरिता बँका आणि वित्तीय संस्थांनी देऊ केलेल्या सेवांचा.

संपत्ती व्यवस्थापकांच्या कार्यकाळात मागील तसेच वर्तमान डेटाचे विश्लेषण, जोखीम विश्लेषण, प्रक्षेपण निर्मिती, मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करणे आणि सर्वोच्च संभाव्य परतावा असलेल्या मालमत्तेची ओळख करून देणे.

• संपत्ती व्यवस्थापन एक व्यापक आर्थिक व्यवस्थापन संकल्पना आहे ज्यामध्ये मालमत्ता व्यवस्थापन, गुंतवणूक आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, रिअल इस्टेट प्लॅनिंग, कर नियोजन, गुंतवणूक सल्लागार सेवा, आर्थिक नियोजन इ. • दुसरीकडे, मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि स्टॉक, बॉण्ड्स, रिअल इस्टेट आणि इतर मालमत्ता यासारख्या गुंतवणूकीशी संबंधित आहे.

प्रतिमा सौजन्याने: Magik दास (सीसी बाय-एसए 3. 0), जीन-लूईस झिमर्मन (सीसी द्वारा 2. 0)