असोसिएशन आणि एकत्रीकरण दरम्यान फरक

संघटना वि एकत्रीकरण

संघटना आणि एकत्रीकरण दोन शब्द वेगळे आहेत जे समजण्याजोगे समजले जातात कारण संबंध आणि एकत्रीकरणामध्ये फरक आहे. ते वापरात परस्पर देवाणघेवाण करू शकत नाहीत. असोसिएशन लोकांशी संपर्क आहे. दुसरीकडे, एकत्रीकरण युनियनमधील लोकांमध्ये सामील होत आहे. संघ आणि एकत्रीकरणामध्ये हे मुख्य फरक आहे. एक शब्द म्हणून, संघटना फक्त एक नाम म्हणून वापरले जाते दुसरीकडे, ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी शब्द क्रियापद पासून एकत्रित नामित एक शब्द म्हणून एकत्रित करते. शिवाय, शब्द असोसिएशनचा आरंभ 16 व्या शतकाच्या मध्यात झाला आहे. आता, आम्हाला संघ आणि एकत्रीकरणातील फरक शोधू द्या.

संघटनेचा अर्थ काय?

असोसिएशन एक संघ आहे संघटना एक संस्था आहे. असोसिएशन एक सु -संस्थेतील एकक आहे जो कायद्याच्या काही नियम व नियमाच्या आधारे काम करतो. एकत्रीकरण हा भिन्न घटकांचा संग्रह आहे, तर संघटना समान मनाचा व्यक्तींचे संकलन आहे किंवा समान कल्पना आणि उद्दिष्ट असलेले लोक आहेत. शिवाय, असोसिएशन तयार आहे.

एकत्रीकरण म्हणजे काय? असोसिएशन एक संघ आहे, तर एकत्रीकरण एक संघ तयार करण्याची पद्धत आहे दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर असे म्हणता येईल की समुच्चय असोसिएशन ठरतो. एकत्रीकरण एकूण आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन सदस्यांना आणि पायाभूत सुविधांच्या शोधण्याद्वारे संघटनेच्या बळकटीत सामील केले जाते. एकत्रीकरण वेगळी घटकांचा संग्रह आहे. हा इमारतींच्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणा-या वस्तूंचा संग्रह आहे जसे कि रेव, वीट, दगड आणि असेच. दुस-या शब्दात, एकत्रीकरण एकाच स्थानावर असमाधानकारक घटकांचा संग्रह आहे. एक संघटना स्थापन केली जात असताना, एक एकत्रीकरण रूपांतरित होते. दुस-या शब्दात, एकत्रीकरण एखाद्या ठिकाणास विशेष स्थान बनवते. आधी म्हटल्याप्रमाणे फाईल्स, कॉम्प्यूटर, डेस्क, लाइटिंग आणि फर्निचरचे एकत्रीकरण एखाद्या कार्यालयात रूपांतरित झाले. हे असे आहे की दोन शब्दांमध्ये फरक समजला जावा.

असोसिएशन आणि एकत्रीकरण यात काय फरक आहे?

हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की दोन्ही संघटना आणि एकत्रीकरण एकाच ठिकाणीदेखील आढळू शकते. उदाहरणादाखल कार्यालय किंवा बँक घ्या. हे समानच विचारधारासाठी कार्य करणार्या समान विचारधारा असलेल्या लोकांचा गट आहे. याचवेळी कार्यालय हे फाइल्स, कॉम्प्यूटर, डेस्क, फर्निचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, नळ आणि यासारख्या असंख्य घटकांचे एकत्रीकरण आहे. • असोसिएशन लोकांशी संपर्क आहे. दुसरीकडे, एकत्रीकरण युनियनमधील लोकांमध्ये सामील होत आहे.संघ आणि एकत्रीकरणामध्ये हे मुख्य फरक आहे.

• असोसिएशन एक संघ आहे तर एकत्रीकरण म्हणजे एक संघ तयार करण्याची पद्धत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर असे म्हणता येईल की समुच्चय असोसिएशन ठरतो.

• एकत्रीकरण म्हणजे एकूण संघटना आहे. • असोसिएशन एक सु -संस्थेतील एकक आहे जो कायद्याच्या काही नियम व नियमाच्या आधारे काम करतो. दुसरीकडे, नवीन सदस्यांना आणि पायाभूत सुविधांची माहिती मिळवण्यासाठी संघटित होण्याचे प्रमाण वाढते.

• एकत्रीकरण असमाधानकारक घटकांचा संग्रह आहे. दुसरीकडे, संघटना समान स्वरुपाचे लोक किंवा समान कल्पना व उद्दीष्टे असलेले लोक यांचे संकलन आहे. संघ आणि एकत्रीकरणातील हे मुख्य फरक आहे. - संघ आणि एकत्रीकरणातील आणखी एक महत्वाचा फरक हा आहे की, एक संघटना स्थापन केली तर एक एकत्रीकरण रूपांतरित झाले आहे. दुस-या शब्दात, एकत्रीकरण एखाद्या ठिकाणास विशेष स्थान बनवते.

प्रतिमा सौजन्याने:

नॅशनल पीस कॉर्प्स असोसिएशनने लोगो (2 द्वारे सीसी. 0)