कार्गो आणि मालवाहतूक दरम्यान फरक

कार्गो वि फ्रेट

माल वाहतुकीशी संबंधित दोन अटी. उद्देश एकच आहे, पण कार्गो आणि मालभाडयाचा फरक काय आहे मालवाहतूक अर्ध-ट्रेलरवरील लोड आहे. दुसरीकडे कार्गो हा कंटेनर आहे जो जहाज किंवा विमानात भरला आहे.

'वाहतुक' शब्द वापरणे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे 'वाहतुक' हा शब्द खासकरून वापरला जातो जेव्हा आपण एखाद्या गाडीने किंवा ट्रकद्वारे सामान वाहून घेतले वस्तू एखाद्या जहाजावरून किंवा विमानाद्वारे वाहून नेली जातात तेव्हा ती वस्तू कार्गो बनतात.

आपण मालवाहू विमान आणि मालवाहू जहाज यासारखे शब्द ऐकू शकता. त्याच प्रकारे आपण मालगाडी आणि मालभाड्यासारखे शब्द ऐकू शकता.

त्यामुळे असे समजले जाते की माल वाहतुकीमध्ये ज्या प्रकारे माल वाहतुकीत आणले जाते त्या मालवाहू व मालवाहतूकमधील फरक अवस्थेत आहे. म्हणूनच असे म्हटले जाऊ शकते की मालवाहू गाडी, विमान, ट्रक किंवा जहाजावर चालणारी माल किंवा कार्गो होय.

मेल वगळून सर्व हवाई मालवाहकांना मालवाहक म्हटले जाऊ शकते. हे दर्शवते की मेलला कार्गो असे म्हणावे. मालवाहतूक आणि कार्गोमधील मुख्य फरक म्हणजे त्यांचे अर्थ आहे. मालवाहतूक करणार्या वाहनाद्वारे आकारले जाणारे पैसे किंवा माल वाहतुकीसाठी लोकोमोटिव्ह हे वाहतुक (शुल्क) असे म्हणतात. कार्गो चार्ज केलेल्या कर्जाचा उल्लेख नाही हे फक्त वस्तूंना संदर्भ देते. काहीवेळा 'मालवाहक' शब्द वापरल्या जाणाऱ्या सामानाचे वर्णन करण्यासाठी. दुसरीकडे 'मालवाहतूक' या शब्दाचा निश्चितपणे माल वर्णन करण्यासाठी वापरले जाते. वाहतुकीचे कोणतेही उत्पादन कधी कधी मालवाहक म्हटले जाते. वाहून नेणारे कोणतेही उत्पादन नेहमी मालवाहक म्हटले जाते.

यावरून असे दिसते की 'मालवाहतूक' हा शब्द केवळ माल दर्शविण्यासाठी आणि दुसरे काहीच नाही. दुसरीकडे शब्द 'मालवाहक' शब्दांचा वापर कधीकधी उत्पादन, पैसे आकारले जाणारे, देय रकमेचे किंवा मालचा संदर्भ देण्यासाठी केला जातो. मालवाहतूक सामान्यत: मोठ्या वाहनाद्वारे चालविली जाणारी माल असते तर भाड्याची सहल ट्रकसारख्या लहान वाहनाद्वारे केली जाते.