सीईसीए आणि सीईपीए अंतर्गत फरक

सीईसीए वि CEPA सीईसीए आणि सीईपीए आर्थिक सहकार्यासाठी दोन देशांमधील करार आहे. सीईपीए व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराप्रमाणे आहे, सीईसीए व्यापक आर्थिक सहकारिता करारनामा लहान आकार आहे. अलीकडेच दोन्ही अटी प्रकाशात आल्या होत्या म्हणून भारताने मलेशिया आणि सीईसीए यांच्याबरोबर मलेशियासह सीईपीशी करार केला. भारत दक्षिण कोरिया सह देखील एक CEPA आहे. ज्या देशात भारताने अलीकडेच एक आर्थिक करार केला आहे तो सीईसीए सह सिंगापूर आहे.

द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यासाठी या अटी महत्त्वाच्या आहेत दोन प्रकारचे करार निसर्गात जवळपास असतात. तथापि, मोठा फरक म्हणजे दोन प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये सहकार्य आणि भागीदारीचे शब्द वापरण्यात आले आहे. सीईसीएच्या बाबतीत, सीईपीएच्या बाबतीत दर सूची दर म्हणून सूचीबद्ध सर्व वस्तूंच्या क्रमिक पद्धतीने दरांच्या दरांमध्ये घट किंवा दर कमी करणे यावर भर देण्यात आला आहे, तसेच सेवा आणि गुंतवणूकीच्या क्षेत्रात व्यापार करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. . अशाप्रकारे सीईएपीए सीईसीएपेक्षा अधिक व्यापक व्याप्ती आहे हे स्पष्ट आहे.

सीईपीए आणि सीईसीए यांच्यातील आणखी एक फरक असा आहे की सीईसीए दोन देशांमधील प्रथम स्वाक्षरी करतो, आणि नंतर दोन्ही देश सीईपीएच्या दिशेने पुढे वाटचाल करतात. उदाहरणार्थ, 1 99 8 मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांनी मुक्त व्यापार करार म्हणून आर्थिक सहकार्य करार केला. भारताने 2003 च्या अखेरीस प्राप्त झालेल्या टॅरिफची हळूहळू काढून टाकण्याची सुरुवात केली. श्रीलंका आपल्या भाड्यानं दर हटवण्याचा प्रयत्न करून 2008 मध्ये ते साध्य केले. त्यानंतर दोन्ही देशांनी सीईपीएवर चर्चा सुरू केली.

सारांश

• सीईसीए आणि सीईपीए दोन देशांमधील आर्थिक करार आहेत • सीईसीए प्रथम दरपत्रकास संपुष्टात येताना सहकार्य करते, सीएपीए नंतर सेवा आणि गुंतवणूकीमध्ये व्यापार समाविष्ट करते

• सीईपीए सीईसीए पेक्षा अधिक व्यापक आहे