परिवर्तन आणि नवीन उपक्रमांमधील फरक

महत्वाचा फरक - बदला vs नवाणता

बदल आणि परिवर्तनादरम्यान महत्वाचा फरक बदल घडवणे ही संबंधित विषयांतील फरक आहे वेळ विविध गुणांपर्यंत तर नवीनता मूळ आणि नवीन आहे, जगासाठी सादर केली जात आहे. हे नवीन कल्पना, नवीन साधने किंवा नवीन प्रक्रिया असू शकते. बदलांना कायमस्वरूपी समजले जाते आणि विश्वातील सर्व गोष्टी बदलण्याची कल्पना आहे. विकासासाठी आणि वाढीसाठी बदल अनिवार्य आहे नविन संधी नव्याने उघडल्या जात आहेत म्हणून ड्राइव्ह्स परिवर्तनाची आणि नावीन्यपूर्ण ड्राइव्ह्स बदला बदला नवीन उपक्रम अनंत संधी निर्माण करतात आणि अशा निरंतर संधींचा उपयोग करण्यामध्ये बदल करण्यास मदत होते. बदल काय आहे?

बदला "वेगळ्या मुदतींशी निगडीत परिस्थितीतील फरक" म्हणून परिभाषित करता येईल. वेळ बदल ठरवितात, त्यामुळे विशिष्ट घटकाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. हे संस्थात्मक किंवा वैयक्तिक असू शकते. बदल करणे (हेतुपुरस्सर) करणे किंवा (नैसर्गिक) बनण्याचे एक कार्य असू शकते. बदलामध्ये दोन टप्पे असतील. एक म्हणजे पूर्वीचे किंवा जुन्या मंचाचे, आणि दुसरे म्हणजे नवीन बदल (बदलानंतर). एक बदल घडला असल्याची खात्री करण्यासाठी दोन्ही टप्प्यांची ज्ञान ही पूर्वीची गरज आहे. हे वेगवेगळ्या टप्प्यांचे तुलना आणि अशा टप्प्यांतील फरकाची मूल्यांकन आहे. हा बदल सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकतो. आयफोन 5 ची जागा आयफोन 6 सह बदलण्यात आली आहे.

बदल वेगळ्या संदर्भात पाहिला जाऊ शकतो. आम्ही ते व्यवस्थापनाच्या संदर्भात पाहत आहोत. व्यवस्थापन हे उपलब्ध दुर्मिळ संसाधनांचा प्रभावी वापर करून संघटनांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नियोजन, नियोजन, नियंत्रण आणि नियंत्रणाची प्रक्रिया आहे. नियंत्रणाचा घटक बदलण्याच्या बाबतीत आहे आणि तो कधीही न संपणारा चक्र तयार करतो. जर वर्तमान निकाल संस्थेच्या उद्दीष्ट्यांशी जुळत नाहीत, तर नवीन योजना आखल्या जातात आणि व्यवस्थापन संदर्भात बदल घडवून आणल्या जातात. पण बदल हा व्यवस्थापनाचा उद्देश नाही. बदल अनावधानाने आहे आणि व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत नैसर्गिकरित्या होतो.

व्यवहारात, बदलासाठी मूल्य ओळखले जाऊ शकते. हे त्या संस्थेसाठी किती चांगले किंवा वाईट आहे हे दर्शवेल. उदाहरणार्थ, उत्पादनातील बदलामुळे नफ्यामध्ये 10% वाढ होऊ शकली असती जी बदलांच्या मूल्यात विचारात घेतली जाऊ शकते. नवीन उपक्रम म्हणजे काय?

नवीन उपक्रम नवीन कल्पना, नवीन साधने किंवा नवीन प्रक्रिया असू शकतात.मूळ आणि काहीतरी नवीन जगात सादर केले जात आहे अशी व्याख्या करणे शक्य आहे. एका व्यवस्थापनाच्या संदर्भात पीटर ड्रकर (2002) असे नमूद केले आहे की नवोपक्रम उद्योजकतेचा एक विशिष्ट कार्य आहे आणि नवीन संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता, साधने निर्मिती किंवा सध्याच्या संसाधनांच्या संपत्ती निर्मिती क्षमतेत सुधारणा करण्याची क्षमता आहे. नवीन उपक्रम हे जाणूनबुजून किंवा अपघाती असू शकतात. नवीन उपक्रम मूल्यवर्धित मूल्य नाही, परंतु नवीन मूल्याची निर्मिती आहे. नवनवीन संधी नवीन स्त्रोतांच्या स्त्रोतांचे विश्लेषणाने सुरु होतात. संधी म्हणजे असमाधानकारक गरजा. नवोपक्रमाद्वारे, या गरजा पूर्ण केल्या जात आहेत.

नवीन उपक्रम हा एक स्वतंत्र कारक असल्याचे म्हटले आहे. याचे निराकरण करता येत नाही कारण त्यात नविन किंवा त्याच्याशी तुलना करणे योग्य नाही कारण हे नवीन आहे आणि एका असमाधानी गरजांची पूर्तता करण्यासाठी त्याचा शोध लावला आहे. म्हणून, ते निसर्गात स्वतंत्र आहे पुढे, असे मानले जाते की नवीनता वास्तवातील बदल ऐवजी आकलनशक्तीत बदल घडवून आणते. वास्तविकता बदल एक सतत आणि नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. परंतु, समज किंवा काल्पनिक बदल असमाधानकारक, असंबंधित आणि नवीन आहे. यामुळे क्रांतिकारी कल्पना निर्माण होतात ज्यामुळे नावीन्यपूर्ण घडामोडी होतात. उदाहरणार्थ, आपण विमानाची कशी शोध लावू शकतो हे गृहीत धरले जाते. विमानाची तुलनाच नव्हती कारण त्या वेळी फक्त रस्ता वाहने होती म्हणून आम्ही या प्रकरणात नवीन परिवर्तनाचा स्वतंत्र घटक देखील समजू शकतो.

बदल आणि नवीन उपक्रमांमधील फरक काय आहे?

आम्ही बदल आणि परिवर्तनाचा दोन्ही तपशीलवार तपशीलवार तपशील पाहिला आहे म्हणून, आता या दोन अटींमधील मुख्य फरक ओळखण्यासाठी आम्ही त्यांच्यात तुलना करू.

परिभाषा

बदल आणि नवीन उपक्रम

बदला:

वेळ विविध मुद्द्यांशी संबंधित कामकाजाच्या स्थितीत फरक. नवीन उपक्रम: नवा उपक्रम मूळ आणि नवीन आहे, जगासाठी सादर केला जात आहे. हे नवीन कल्पना, नवीन डिव्हाइसेस किंवा नवीन प्रक्रिया असू शकते.

बदल आणि परिवर्तनाची वैशिष्ट्ये ज्ञान

बदला: बदल घडण्याकरिता मागील ज्ञान आणि संसाधने आवश्यक आहेत

नवीन उपक्रम:

नवोदित घडामोडीसाठी मागील ज्ञान आवश्यक नाही.

तुलनात्मकता बदला:

मागील परिस्थिती किंवा उत्पादनाशी तुलना करणे बदलले आहे आणि ते निसर्गात रिलेटिव्ह आहे. नवीन उपक्रम:

नविनता सहजपणे तुलना करता येत नाही कारण याच्याशी तुलना न केल्याच्या कारणासह नाही कारण

गरज बदला: बदलामुळे फक्त एक आधीपासूनच एक उपाय आहे बदलामुळे असंतुष्ट उत्तर देण्यास मदत होणार नाही

नवीन उपक्रम: नूतनीकरण एक असमाधान्याच्या गरजेचे समाधान करण्याकरिता उत्तर असेल ज्यात पूर्वी समाधान नव्हते.

सातत्य

बदला: अवलंब करणे आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे ही एक सतत आणि नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. नवीन उपक्रम: नवीन उपक्रम प्रखरपणे असमाधानकारक आहे आणि सामान्यत: व्यावहारिक बदलांपासून उत्पन्न करतो.

संदर्भ: ड्राकर, पी (2002). नवचैतन्याचे शिस्त Haravrd व्यवसाय पुनरावलोकन, ऑगस्ट.