संपार्श्विक आणि सुरक्षा दरम्यान फरक

संपार्श्विक विरूद्ध सुरक्षा

संपार्श्विक संदर्भ कर्जाऊ घेताना कर्जदाराकडून बँकेस तारण ठेवलेली कोणतीही मालमत्ता; ज्या कर्जदाराला त्याच्या कर्जावर पूर्वनिर्धारित करते त्या घटनेत नुकसान भरपाईसाठी बँक वापरते. संपार्श्विक कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता जसे की जमीन, इमारती (घरे), कार, उपकरणे किंवा सिक्युरिटीज यांच्याशी संबंधित असू शकते. कर्ज घेताना सिक्युरिटीज् जसे स्टॉक, ट्रेझरी बिल्स, नोट्स आणि एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडांना तारण म्हणून तारण ठेवता येते. खालील लेख सर्वसाधारणपणे संपार्श्विक स्पष्ट करतो आणि उधारीसाठी आनुषंगिक म्हणून सिक्युरिटीज कशा वापरल्या जाऊ शकतात हे दर्शविते. हा लेख दोन संकल्पनांमध्ये फरक आणि समानता देखील प्रकाशित करेल.

संपार्श्विक काय आहे?

जेव्हा कर्ज घेतले जाते तेव्हा एक व्यक्ती त्याच्या परिपक्वता कालावधीनुसार कर्जाची परतफेड करण्याचे वचनबद्ध असते आणि कर्जाच्या मूळ रकमेवर व्याज देय देणे. तथापि, बँकेसाठी कोणताही आश्वासन नाही की कर्जदारास त्याच्या कर्जाची परतफेड होईल. या अनिश्चिततेमुळे बँकेने 'अॅश्युरन्स' ची काही रूपे काढली पाहिजेत जेणेकरून कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही. हानी कमी करण्यासाठी, कर्जासाठी संपार्श्विक आवश्यक आहे. संपार्श्विक ही कोणतीही मालमत्ता असू शकते ज्यास काढलेल्या कर्जाची रक्कम किंवा त्यापेक्षा जास्त मूल्य आहे. कर्जाची परतफेड झाल्यावर कर्जदाराला बँकेची संपार्श्विक म्हणून प्रतिज्ञा घ्यावी लागेल. जर कर्जदारास कर्ज परतफेड करण्यापासून डीफॉल्ट दिले तर कर्जदाराला मालमत्ता जप्त करणे, त्याचे विकणे, आणि त्यांचे नुकसान पुनर्प्राप्त करणे.

सुरक्षा म्हणजे काय?

सिक्युरिटीज बँक नोट्स, बॉण्ड्स, स्टॉक, फ्युचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन्स, स्वॅप इत्यादीसारख्या आर्थिक मालमत्तेचा व्यापक संच पहातात. अशा प्रकारचे कर्ज आहेत ज्यांचे प्रतिभूती तारण ठेवून तारण ठेवून घेता येते; हे सिक्युरिटीजवर आधारित कर्ज म्हणून संदर्भित आहे. सिक्युरिटीजवर आधारित कर्ज स्थितीत, कर्जदार आपली सिक्युरिटीज पोर्टफोलिओ गहाण ठेवेल आणि बाजारातील सिक्युरिटीज ट्रेडिंग सोडून जाताना निधी मिळवण्यास सक्षम असेल. बहुतेक वेळा कर्जदार व्याज, लाभांश मिळविण्यास सक्षम असेल आणि कोणत्याही भांडवली नफ्याचा फायदा घेण्यास सक्षम असेल. सिक्युरिटीजचे पोर्टफोलिओ मूल्य (बाजार बदलांचा प्रतिसाद म्हणून) मध्ये चढ-उतारांच्या अधीन असतो, आणि पोर्टफोलिओ मूल्य कमी झाल्यास, कर्जदार अतिरिक्त संपार्श्विकसाठी कर्जदाराला विचारू शकतो. कर्जावर कर्जाची चूक झाल्यास कर्जाची रक्कम सिक्युरिटीज विकू शकते आणि नुकसान भरुन काढू शकते.

संपार्श्विक विरूद्ध सुरक्षा कर्जदार कर्जदारासाठी 'विमा' धोरण आहे; कर्ज घेताना कर्जदाराकडून बँकेला तारण ठेवलेली मालमत्तालेख मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मालमत्ता, उपकरणे, कार, आणि अगदी एक सिक्युरिटीज पोर्टफोलियो म्हणून संपार्श्विक विविध प्रकारचे आहेत सुरक्षा म्हणून तारण ठेवू शकता. प्लेजिंग मालमत्ता आणि सिक्युरिटीजमध्ये समानतेची समानता म्हणजे निधी उधार करताना, कर्जदार दोन्हीच्या फायद्यांची कमाई करणे, मालमत्ता वापरणे आणि सिक्युरिटीज धारण करणे सुरू ठेवू शकतो.

इतर मालमत्ता आणि सिक्युरिटीज तारण ठेवण्याची तारतम्य घेण्यातील मुख्य फरक म्हणजे सिक्युरिटीजमध्ये चढ-उतार असलेले मूल्य (जसजसे जमीन, घरबांधणी, इत्यादिंच्या तुलनेत स्थिर आहे) असल्याने पोर्टफोलिओ गमावण्यास सुरवात केल्यास कर्जाची जास्त जोखीम होऊ शकते. मूल्य.

सारांश:

• कर्जाऊ रक्कम कर्ज घेत असताना कर्जदाराद्वारे बँकेस तारण ठेवलेली कोणतीही मालमत्ता; ज्या कर्जदाराला त्याच्या कर्जावर पूर्वनिर्धारित करते त्या घटनेत नुकसान भरपाईसाठी बँक वापरते.

• विशेष प्रकारचे कर्ज आहेत जे सिक्युरिटीज तारण म्हणून तारण ठेवून घेतले जाऊ शकतात; यास सिक्युरिटीजवर आधारित कर्ज म्हणून संदर्भित केले जाते, जेथे कर्जदार निधी मिळवण्यासाठी त्याच्या सिक्युरिटीज पोर्टफोलिओ गहाण ठेवेल.

• सिक्युरिटीजचे पोर्टफोलिओ मूल्य (बाजार बदलांचा प्रतिसाद म्हणून) मध्ये चढ-उतारांच्या अधीन असतो, आणि पोर्टफोलिओ मूल्य कमी झाल्यास, कर्जदार अतिरिक्त संपार्श्विकसाठी कर्जदाराला विचारू शकतो.