अंशदान मार्जिन आणि एकूण मार्जिन दरम्यान फरक

योगदान मार्जिन वि ग्रॉस मार्जिन निव्वळ मार्जिन आणि अंशदान मार्जिन हे एकमेकांसारखेच असतात एखाद्या कंपनीच्या नफाच्या महत्वाच्या निर्देशक असतात ते दोन्ही उत्पादन स्तरावर निर्णय घेणे महत्वाचे असलेली माहिती देतात अंशदान कंपनीला ब्रेकएव्हन बिंदूची गणना करण्याची परवानगी देते (जी ब्रिकएव्हनसाठी त्या कंपनीसाठी विकण्याची आवश्यकता असलेल्या वस्तूंची संख्या) निव्वळ नफ्यामुळे विविध उत्पादने आणि सेवांची तुलना करणे आणि कंपनी कोणत्या उत्पादनांची निर्मिती सर्वात फायदेशीर आहे हे ओळखण्यास मदत करते. लेख प्रत्येक शब्दावर सर्वसमावेशक स्पष्टीकरण देतो आणि योगदान मार्जिन आणि सकल मार्जिन दरम्यानची समानता आणि फरक दर्शवितो.

निव्वळ मार्जिन

एकूण मार्जिन (ज्याला एकुण नफा म्हणतात) ही कंपनीच्या मालकीची एकूण विक्रीची टक्केवारी आहे जेव्हा सर्व वस्तू आणि सेवा उत्पादन आणि विक्रीशी संबंधित सर्व खर्च आले आहेत. साठी accounted. एकूण मार्जिन वर्षाला एकूण विक्री महसूल म्हणून गणले जाते - वर्षासाठी एकूण महसूल विभागलेल्या वस्तूंची किंमत. गणना केलेली संख्या कंपनीच्या इतर खर्चांसाठी देय असणा-या प्रत्येक $ 1 विक्रीवर कंपनीची टक्केवारी राखून ठेवते. सामान्यतः गुंतवणूकदार अशा कंपन्यांमध्ये त्यांच्या पैशाची गुंतवणूक करतात जे उच्च निव्वळ मार्जिन देतात, म्हणजे उच्च गुंजाळ असलेली कंपनी जास्त पैसे कमवत आहे. निव्वळ नफा आणि निव्वळ मार्जिन हे कंपनीच्या नफा वाढीचे महत्त्वाचे संकेतक आहेत. निव्वळ मार्जिन कंपन्या कंपन्यांना वस्तू आणि सेवा विकण्याची किंमत ठरविण्यास मदत करते. निव्वळ मार्जिन देखील एक निर्देशक प्रदान करते की कंपनीची माल विकली जाणारी किंमत खूप जास्त आहे आणि नियंत्रण आवश्यक आहे.

अंशदान मार्जिन

योगदान महसूल स्पष्ट करण्यासाठी, कंपनीच्या खर्चाची समज आवश्यक आहे एखाद्या कंपनीचे दोन प्रकारचे खर्च; निश्चित खर्च आणि वेरियेबल खर्च कंपनीच्या उत्पादनासह निश्चित किमती बदलत नाहीत (विशिष्ट स्तरानंतर) परंतु व्हेरिएबलची किंमत उत्पादन वाढते म्हणून वाढेल. अंशदान महसूल निश्चित रकमेच्या खर्चास शिल्लक राहिलेले आहे हे प्रकट करण्यासाठी विक्री उत्पन्नातून उत्पादन घेण्याच्या वेरियेबल खर्चात कमी करून गणले जाते. कंपनीच्या ब्रेकेव्हन पॉइंटची गणना करताना अंशदान मार्जिन उपयुक्त ठरतात. योगदान प्रति युनिट आधारावर देखील मोजले जाऊ शकते आणि कंपनी प्रत्येक विक्रीद्वारे प्राप्त झालेली निधी दर्शवेल.

अंशदान मार्जिन आणि एकूण मार्जिन यांच्यात काय फरक आहे?

एकूण मार्जिन आणि अंशदान मार्जिन ही एखाद्या कंपनीच्या कमाई स्टेटमेंटवर दिसणार्या आकृत्यांवरून मोजली जातात. उत्पादनाच्या स्तरांबाबत निर्णय घेताना एकूण मार्जिन आणि योगदान मार्जिन हे व्यवसायासाठी उपयुक्त आहेत. हे दोन्ही आकडे कंपनीच्या नफ्यावर संकेत देतात; तथापि, दोन दरम्यान अनेक फरक आहेत. मुख्य फरक असा की, एकूण मार्जिनची गणना करताना, एकूण महसूलाच्या तुलनेत विकल्या जाणार्या मालच्या खर्चामध्ये स्थिर खर्च आणि वेरियेबल खर्चाचा समावेश असू शकतो, तर योगदानाचा फरक एकूण महसूलाच्या तुलनेत केवळ परिवर्तनीय खर्च कमी करून मोजला जातो.

सारांश:

योगदान मार्जिन वि ग्रॉस मार्जिन • निव्वळ मार्जिन आणि अंशदान मार्जिन एकसारखे आहेत आणि ते कंपनीच्या नफासाहेबांचे महत्त्वाचे संकेतक आहेत. • एकूण मार्जिन (ज्याला एकूण नफा हार्ज म्हणतात) ही एकूण विक्रीची टक्केवारी आहे ज्याने कंपनीने सर्व खर्च आणि सेवा विकणे आणि विकणे यासंबंधीचे सर्व खर्च केले आहेत.

• अंशदान महसूल निश्चित रकमेच्या भरपाईसाठी काय सोडले आहे हे प्रकट करण्यासाठी विक्री उत्पन्नातून उत्पादन घेण्याच्या वेरियेबल खर्चात कमी करून गणले जाते.

• एकूण मार्जिनची गणना करताना, एकूण महसूलाच्या तुलनेत विकल्या जाणार्या मालची किंमत निश्चित खर्च आणि वेरियेबल खर्चामध्ये समाविष्ट होऊ शकते, तर योगदान मार्जिनची गणना एकूण महसूलाच्या केवळ व्हेरिएबलची घट कमी करून केली जाते.