वजावटी आणि प्रीमियम दरम्यान फरक

वजावटी विम्याची रक्कम

विमा पॉलिसी एक करार आहे जो दोन पक्षांदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आली आहे; इन्शुरन्स आणि इन्शुअर व्यक्ती ज्यामध्ये इन्शुअर व्यक्तीने विमाधारकास शुल्क द्यावे जे विमा पॉलिसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही नुकसानासाठी परत देण्याचे वचन देईल. मोठ्या आर्थिक नुकसानांपासून रक्षण करण्यासाठी विमा पॉलिसी व्यवसाय आणि व्यक्तींद्वारे काढली जातात. याव्यतिरिक्त, विमा पॉलिसी पॉलिसीधारक तसेच कोणत्याही पक्षाने पॉलिसीधारक जबाबदार आहे (जसे ग्राहक, कर्मचारी, तृतीय पक्ष) कोणत्याही हानीसाठी दावा करण्यासाठी आर्थिक आधार देतात. प्रीमियम आणि कपातीयोग्य अटी म्हणजे विमा टर्मिनोलोजी आणि विम्याचे प्रीमियम आणि विम्याचे हप्ते यातील फरक स्पष्टपणे समजून घेणे महत्वाचे आहे तुमचे विमा पॉलिसी कशी ऑफर करते. लेख यापैकी प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट स्पष्टीकरण देतो आणि प्रीमियम आणि deductible दरम्यान फरक ठळक करतो.

प्रीमियम काय आहे?

प्रीमियम हा विमाकंपनी (विमा कव्हरेज देणारी कंपनी) विमाधारक (ज्याने इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी केली आहे) द्वारे केलेली रक्कम आहे. प्रीमियम प्रत्येक महिन्याच्या इन्शुअर व्यक्तीकडून दिला जाईल आणि इन्शुरन्स पॉलिसी सक्रिय ठेवण्यासाठी आणि विमा संरक्षण राखण्यासाठी अदा केला जातो. प्रीमियम विमा पॉलिसी ठेवण्यासाठी मासिक खर्चा म्हणून मानले जाते. एक व्यक्ती जास्त प्रीमियम किंवा कमी प्रीमियम भरण्याचा निर्णय घेऊ शकते, परंतु हे ते वजावटीची रक्कम यावर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, आपण आपल्या वाहनासाठी प्रति वर्ष 3000 डॉलरचे विमा संरक्षण घ्या आणि दरमहा 100 डॉलर मासिक हप्ता आकारले जाते. ही दरमहा 100 डॉलर आहे जे आपल्या कारसाठी विमा संरक्षण ठेवण्यासाठी खर्च करण्याची गरज आहे.

काय करता येते?

deductible ही अशी रक्कम आहे जी विमाधारकाला विमाधारकाला दावा करून देण्याआधी स्वतःच पैसे द्यावे लागतील. उदाहरणार्थ, आपण आपल्या कारवर $ 300 च्या वजावटीसह विमा संरक्षण घ्या. आपली कार अपघात झाल्यास आपल्यास प्रारंभिक $ 300 भरावे लागते आणि विमा कंपनी उर्वरित खर्चांना भागवेल. वजावटीच्या स्वरूपात देय रक्कम देण्यास तुम्ही ठरविलेल्या रकमेवर आपण किती परफॉर्मन्स देऊ शकता यावर अवलंबून असेल. वजावटी रक्कम देखील प्रीमियमची रक्कम निश्चित करते.

प्रीमियम आणि वजावटीमध्ये काय फरक आहे?

प्रीमियम आणि वजावटी हे अशा अटी आहेत ज्या एकमेकांशी जवळून संबंधित आहेत कारण ते दोघेही विमा टर्मिनोलॉजी आहेत.प्रीमियम म्हणजे अशी रक्कम जी विमा संरक्षणाची खरेदीदार विमा कंपनीला त्यांचे विमा संरक्षण ठेवते. दुसरीकडे, विमा कंपनीचा दावे भरणे सुरू होण्याआधी, वजा जाता येण्याजोग्या रकमेला आगाऊ रक्कम द्यावी लागेल. प्रीमियम म्हणून भरावे लागणारी रक्कम कमी करण्यायोग्य म्हणून भरलेल्या रकमेवरच अवलंबून असेल. जर आपण जास्त कपात करायची निवड केली तर तुम्हाला कमी प्रीमियम भरावा लागेल आणि आपण कमी वजा करण्याचा पर्याय निवडल्यास आपल्या प्रीमियमची किंमत जास्त असेल. जोपर्यंत आपण खूप अपघात-प्रवण असु शकत नाही किंवा नुकसान टाळण्याचा उच्च संभाव्यता नसल्यास (आपल्या विमाछत्राद्वारे झाकलेल्या विशिष्ट नुकसानाची) पॉलिसीचा खर्च (प्रीमियम) कमी करण्यासाठी अधिक कमी करणे योग्य आहे. तथापि, आपण हे सुनिश्चित करा की आपण निवडलेल्या वजावटी आपल्या आर्थिक क्षमतेमध्ये आहे आणि मोठ्या आर्थिक अडचणींना कारणीभूत नाही.

सारांश:

विमा हप्ताविरूद्ध प्रीमियम

• इन्शुरन्स पॉलिसी एक करार आहे जो दोन पक्षांदरम्यान स्वाक्षरी केलेला आहे; इन्शुरन्स आणि इन्शुअर व्यक्ती ज्यामध्ये इन्शुअर व्यक्तीने विमाधारकास शुल्क द्यावे जे विमा पॉलिसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही नुकसानासाठी परत देण्याचे वचन देईल.

• प्रीमियम आणि वजावटी ते अशा अटी आहेत ज्या एकमेकांशी जवळून संबंधित असतात कारण ते दोघेही इन्शुरन्स टर्मिनोलॉजी आहेत.

• विमा पॉलिसी सक्रिय ठेवण्यासाठी आणि विमा संरक्षण राखण्यासाठी विमाधारकाला विमाधारकाला प्रत्येक महिन्यात विम्याची फी दिली जाते. इन्शुरन्स प्रीमियम आपल्या इन्शुरन्स पॉलिसी ठेवण्यासाठी मासिक खर्च म्हणून मानला जातो.

• deductible ही अशी रक्कम आहे ज्यात विमाधारकाने विमाधारकाने दावे भरून देण्याआधी स्वतःच पैसे द्यावे लागतील.

• विम्याचा हप्ता म्हणून आपल्याला किती रक्कम द्यावी लागेल हे विमा deductible म्हणून भरलेल्या रकमेवर अवलंबून असेल. जर आपण जास्त कपात करायची निवड केली तर तुम्हाला कमी प्रीमियम भरावा लागेल आणि आपण कमी वजा करण्याचा पर्याय निवडल्यास आपल्या प्रीमियमची किंमत जास्त असेल.

संबंधित पोस्ट:

  1. जादा आणि वजावटीतील फरक
  2. विमा आणि नुकसानभरपाईमधील फरक
  3. विमा आणि अॅश्युरन्समध्ये फरक
  4. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स आणि व्यापक विमा मधील फरक