परिभाषित लाभ आणि परिभाषित योगदान पेन्शन दरम्यान फरक

महत्वाची फरक - परिभाषित लाभ वि Defined Contribution पेन्शन

परिभाषित लाभ आणि परिभाषित योगदान पेन्शन म्हणजे गुंतवणुकीचे दोन प्रकार आहेत जे सेवानिवृत्तीनंतरचे उत्पन्न नियोजन करण्यास सक्षम करतात; तथापि, या दोन शब्दांना सहसा परस्पररित्या वापरला जातो परिणामी, दोन्ही मधील फरक स्पष्टपणे ओळखणे महत्त्वाचे आहे. परिभाषित लाभ पेन्शन आणि परिभाषित अंशदान पेन्शनमधील महत्वाचा फरक हा आहे की परिभाषित लाभ पेन्शन हा एक पेन्शन प्लॅन आहे ज्यात नियोक्ता कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्तीच्या एकमात्र रकमेवर गॅरंटीड एकरकमी देउन योगदान देतो. कर्मचारी यांचे वेतन इतिहास आणि इतर घटक तर एक परिभाषित योगदान पेन्शन एक बचत आणि गुंतवणूक योजना आहे ज्यामुळे एखाद्या कर्मचार्याने रोजगारा बंद ठेवल्याने उत्पन्न मिळते. अनुक्रमणिका

1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर

2 एक निश्चित बेनिफिट पेन्शन काय आहे 3 डेफिड कंट्रीब्यूशन पेन्शन - 99 9 4 परिभाषित लाभ आणि परिभाषित योगदान पेन्शन दरम्यान समानता 5 साइड बायपास बाय बाय - डिफाइन्ड बेनिफिट वि Defined Contribution टॅबलर फॉर्म मध्ये पेन्शन 6 सारांश

परिभाषित लाभ पेंशन काय आहे?
परिभाषित लाभ पेंशन हा एक पेन्शन प्लॅन आहे ज्यामध्ये कर्मचारी नियमानुसार कर्मचा-यांची सेवानिवृत्तीवर एकमात्र एकगठ्ठा रक्कम देते जे कर्मचार्याच्या वेतन इतिहास, वय, वर्षांची संख्या आणि इतर विविध घटकांवर आधारित आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचार्यांना पेन्शन फंड एकरकमी किंवा विवेकाधीन मासिक पेमेंट म्हणून मिळण्याचा हक्क आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचार्यांना किती निधी मिळतील यावर नियंत्रण ठेवू शकतात. परिभाषित बेनिफिट पेन्शन रकमेची गणना करण्यासाठी खालील सूत्र वापरले जाते


पेन्शन इन्कम = पेंशन करण्यायोग्य सेवा / वाढीव दर * पेन्शनयोग्य कमाई
पेन्शनयोग्य सेवा ही संख्या वर्ष आहे जेव्हा कर्मचारी पेन्शन योजनेचा एक भाग होता उपार्जित दर प्रत्येक वर्षासाठी कमाईचे प्रमाण असे आहे की कर्मचार्याला निवृत्तीवेतन म्हणून प्राप्त होईल (हे साधारणपणे 1 / 60th किंवा 1 / 80th असे मानले जाते)
पेन्शनयोग्य कमाई

करियरच्या प्रती सरासरी / सेवानिवृत्ती / पगार यावर पगार आहे