जबाबदारी आणि जबाबदारी दरम्यान फरक

जबाबदारी जबाबदाऱ्या

जबाबदारी आणि जबाबदारी ही दोन शब्द आहेत जी त्यांच्या अर्थांमधील समानतेमुळे बर्याचदा गोंधळलेली असतात. खरे सांगायचे तर, या दोन शब्दांना वेगळ्या पद्धतीने समजले पाहिजे. 'जवाबदारी' हा शब्द 'जवाबदारी' च्या अर्थाने वापरला जातो. दुसरीकडे, 'जबाबदारी' हा शब्द 'दायित्व' किंवा 'भरोक्ती' या अर्थाने वापरला जातो. हे दोन शब्दांमध्ये मूलभूत फरक आहे.

ज्या कर्मचाऱ्याने त्याला पूर्ण करण्याचे महत्वाचे काम दिले आहे त्यासाठी त्याला कर्मचा-यांची जबाबदारी द्यावी. जेव्हा तो वस्तू वितरीत करत नाही तेव्हा तो उत्तरदायी ठरतो. त्यालाही बोलावले जाईल आणि चौकशीही केली जाईल. एखाद्या संस्थेचे प्रत्येक कर्मचारी त्याच्यासोबत जबाबदारी घेतो. दुसरीकडे, कंपनीच्या किंवा संस्थेच्या वाढीसाठी योगदान देण्यासाठी प्रत्येकाची जबाबदारी किंवा उत्तरदायित्व आहे.

त्याचप्रमाणे, प्रत्येक नागरिकाला देशाच्या विकासासाठी एका मार्गाने किंवा इतर योगदान देण्याची जबाबदारी आहे. पित्याची जबाबदारी आपल्या मुलांना आणणे आहे. मुलगा त्याच्या वृद्ध पालकांची काळजी घेण्याची जबाबदारी असते. कर्मचारी वर्गांना सुविधा देण्याची जबाबदारी नियोक्ता आहे. जबाबदारी जबाबदारी कारणीभूत ठरते. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे वाईट कामगिरी करण्यासाठी शिक्षकांना जबाबदार धरले जाते. त्यांच्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळत का त्यांना उत्तर द्यावे लागेल. ही जबाबदारी जबाबदारी शिक्षकांच्या मनात आहे. तो स्वत: जबाबदार नसल्यास, शाळेच्या व्यवस्थापनाद्वारे त्याला प्रश्न विचारण्यास पात्र ठरतो.

जबाबदारीची कमतरता गैरसमज आणि पराभवासाठी मार्ग तयार करतो जर एखाद्या क्रिकेटरने बेजबाबदार गोळी मारली आणि बाहेर पडले, तर तो संघाच्या पराभवासाठी जबाबदार ठरतो. हे दोन शब्दांत महत्वाचे फरक आहेत, म्हणजे, जबाबदारी आणि जबाबदारी.