घसारा आणि गळती दरम्यान फरक

घसारा विमहास

घसारा आणि व्याप्ती असे दोन्ही खाते समान संकल्पना आहेत परंतु ते विविध मालमत्ता / कंपनी प्रकारांसाठी वापरले जातात. मालमत्तेची किंमत कमी करण्यासाठी दोन्ही वापरले जातात, कारण वेळोवेळी मालमत्ता वापरली जाते. या उत्पन्नातून रोख रकमेची कपाती नसतात आणि ते पैसे लक्षात घेतात.

घसारा म्हणजे काय?

घसारा हा इमारती, फर्निचर आणि फिटिंग्ज, उपकरणे इ. सारख्या संपत्तीसाठी वापरला जाणारा लेखापद आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचे ह्रासमान मूल्य नोंदविण्यासाठी याचा वापर केला आहे अशा मालमत्तेची खरेदी म्हणूनच वेळेनुसार वेळोवेळी वाटप केले जाते कारण उपयोगामुळे गमावले गेलेले मूल्य (व्यवसायाची निव्वळ कमाईवर परिणाम करणारे खर्चा) आणि मालमत्तेचे घटते मूल्य रेकॉर्ड केले जाते (व्यवसायाच्या मूल्यावर प्रभाव टाकणे). घसारा रक्कमाची गणना करताना विविध पद्धती अस्तित्वात आहेत आणि हे मालमत्ता प्रकारानुसार भिन्न आहेत. अवमूल्यनाची गणना एका मालमत्तेचा वापर / सेवेसाठी ठेवलेल्या वेळेपासून केली जाते आणि घसारा वेळोवेळी नोंदवले जाते. संपत्तीचा खर्च, मालमत्तेची अपेक्षित उपयुक्त जीवनसंपत्ती, मालमत्तेचे अवशिष्ट मूल्य आणि त्यातील आवश्यकतेनुसार टक्केवारी घेऊन मूल्यमापन काढला जातो. संपत्तीची पूर्ण किंमत वसूल होण्याआधी / कंपनीची ताब्यात असलेली मालमत्ता (i. विक्री, चोरी आणि पूर्णपणे अवमूल्यन) मध्ये घसारा लक्षात घेतलेले नाही. अवमूल्यनाची गणना करण्यामध्ये दोन मुख्य मार्ग आहेत आणि ते सरळ रेषा आहेत (जे प्रत्येक वर्षाच्या मालमत्तेच्या आयुष्यावर समान रक्कम कमीत जाण्याची परवानगी देतात) आणि शिल्लक पद्धत / घटणारी शिल्लक पद्धत कमी करते (जे पहिल्या वर्षातील उच्च प्रतीचे आणि कमी करते मालमत्ता आयुनात संपूर्ण रक्कम).

काय कमी आहे?

वगळण्या एक लेखा संकल्पना आहे जी मुख्यत्वे खाण, लाकूड, पेट्रोलियम किंवा अशाच इतर उद्योगांमध्ये वापरली जाते. घसारा सारख्याच असल्याने, कमी होण्यामुळे संसाधनांच्या राखीव निधीची नोंद करण्याची अनुमती मिळते. कमी करण्याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत: किंमत कमी (ज्या कालावधीत वाटप केलेल्या स्रोताची किंमत) आणि टक्केवारी कमी (मालमत्तेची एकूण उत्पन्नाची टक्केवारी जेथे प्रत्येक खनिज साठी निर्दिष्ट केले आहे).

घसारा आणि उतार मध्ये काय फरक आहे?

दोन्ही समान संकल्पना असली तरीही, खाली नमूद केल्याप्रमाणे घसारा आणि कमी होण्याचा फरक अस्तित्वात आहे.

1 घसारा मूर्त मालमत्तांवर आहे जेथे कमी करणे नूतनीकरण करण्यायोग्य संसाधनांवर आहे

2 घसारा ही वृद्धत्वामुळे संपत्ती मूल्याची वजावट आहे, तर कमी म्हणजे कंपनीच्या नैसर्गिक संसाधनांचा वास्तविक शारीरिक कपात (उपयोगासाठी लेखा) आहे.

निष्कर्ष

मालमत्ता / स्रोतांच्या कालबद्ध मूल्याची गणना करण्यासाठी दोन्ही पद्धतींचा वापर केला जातो.कंपनीवर आणि त्याच्या स्त्रोत / मालमत्तेच्या आधारावर, या पद्धतीमुळे मालमत्ता / संसाधनाचे मूल्य कमी होते जे खात्यात विचारात घेतले जाते. अवमूल्यन आणि कमी होण्याकरिता कंपन्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वेगवेगळ्या लेखा मानकांनुसार आहेत. इ. एका कंपनीमधील संगणक उपकरणे वापरात असलेल्या वेळेपासून घसारासाठी विचारात घेण्यात येईल. तेल कंपनीमध्ये असताना, त्याचा वापर केल्यानुसार त्याच्या स्रोताची गणना कमी केली जाईल. म्हणूनच, या पद्धतीमुळे कंपनीच्या मालमत्तेची / संसाधनाची व्हॅल्यू रेकॉर्डमध्ये बदलली आहे कारण ते वापराने कमी होते आणि म्हणून, दिलेल्या वेळेत त्याचे मूल्य समजण्यास मदत होते.