सवलतीच्या आणि अनकंचित कॅश फ्लो दरम्यान फरक

महत्त्वाचा फरक - सूट व रद्द न केलेले रोख प्रवाह

पैशाचे मूल्य हा गुंतवणुकीतील एक महत्त्वाचा संकल्पना आहे ज्यामुळे महागाईच्या प्रभावामुळे निधीचे खरे मूल्य कमी होते. डिस्काउटेड आणि अपक्यूक्वंक्टेड रोख प्रवाहातील महत्वाचा फरक असा आहे की रोख प्रवाह रोख प्रवाह हे पैसे वेळ मूल्य समाविष्ट करण्यासाठी समायोजित केले गेले आहे तर अंदाजे न फेडलेले कॅश फ्लो हे पैशाचे मूल्य समाविष्ट करण्यासाठी समायोजित केलेले नाहीत. या दोन पद्धतींचा वापर करून गुंतवणूक प्रकल्पाचे मूल्यमापनाचे परिणाम लक्षणीय भिन्न असतील, त्यामुळे दोन्ही मधील फरक स्पष्ट करणे महत्वाचे आहे. अनुक्रमणिका

1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर

2 सवलतीच्या रोख प्रवाह काय आहे
3 अनकॅन्स्कॅन्टेड कॅश फ्लो 4 बाजूला तुलना करून साइड - रक्कमेची विमुक्त नगद प्रवाह
5 सारांश
सवलतीच्या कॅश फ्लो म्हणजे काय?
रकमेच्या रोख प्रवाहामुळे पैशाची वेळ मूल्य समाविष्ट करण्यासाठी रोख प्रवाह समायोजित केला जातो. सध्याच्या मूल्य अंदाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी सवलत दराने रोख प्रवाह सोडला जातो, जो गुंतवणुकीसाठी संभाव्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरला जातो. सवलतीच्या रोख प्रवाहाची गणना,

सवलतीच्या रोख प्रवाह = CF 1 / (1+ आर)

1

+ सीएफ 2 / (1+ आर) 2

+ ... सीएफ एन (1 + आर) n CF = रोख प्रवाह r = सवलत दर मर्यादित रोख प्रवाह असल्यास मर्यादित रोख प्रवाह वरील सूत्राद्वारे सहजपणे मोजले जाऊ शकते. तथापि, हा फॉर्म्युला अनेक कॅश फ्लो सूट करण्यासाठी वापरले जाऊ सोयीचे नाही. त्या प्रकरणात, सध्याच्या मूल्य तक्त्याद्वारे सूट घटक सहजपणे मिळवता येऊ शकतात ज्यायोगे वर्षांच्या संख्येशी संबंधित सूट घटक दर्शवेल. सवलतीच्या रोख प्रवाह आणि रोख आउटफ्लो तुलना करून गुंतवणूकीचे निर्णय घेण्याकरिता सवलतीच्या रोख प्रवाहाचा वापर केला जाऊ शकतो. नेट प्रेजेंट व्हॅल्यू (एनपीव्ही) एक गुंतवणूक मूल्यांकन तंत्र आहे जो प्रोजेक्टच्या आर्थिक व्यवहार्यतेला पोहचवण्यासाठी सवलतीच्या रोख प्रवाहाचा वापर करते.

इ. जी एक्सवायझेड लि. उत्पादन वाढवण्यासाठी एका नवीन कारखान्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करीत आहे. खालील माहिती विचारात घ्या.

गुंतवणुकीचा प्रकल्प 4 वर्षांच्या कालावधीमध्ये असेल आरंभिक गुंतवणूक 17, 500 मी आहे जी वर्ष 0 (आज) मध्ये गुंतविली जाईल

गुंतवणुकीमध्ये $ 5, 000 मीटर चे अवशिष्ट मूल्य आहे वर्ष 1 पासून वर्ष 4 रोख प्रवाह 8%

च्या सवलत दराने दिला जाईल.--2 ->

वरील प्रकल्प परिणाम $ 522 च्या नकारात्मक एनपीव्ही मध्ये 1 एम, आणि XYZ ने प्रकल्प नाकारू नये. रोख प्रवाहातून सूट दिले जात असल्याने याचा अर्थ असा होतो की जर प्रकल्प स्वीकारले गेले तर आजच्या अटींमध्ये एकूण निव्वळ परिणाम होईल ($ 522. 1 मी).

  • आकृती 1: एनपीव्हीची गणना सवलतीच्या रोख प्रवाहाचा वापर करते
  • अनकंटेड कॅश फ्लो म्हणजे काय?
  • नॉन-कॅस्केक्टेड रोख फ्लो हे पैशांची वेळ मूल्य अंतर्भूत करण्यासाठी समायोजित न केलेले रोख प्रवाह आहे. हे सवलतीच्या रोख प्रवाहाच्या अगदी उलट आहे आणि फक्त गुंतवणूक निर्णयांमध्ये रोख प्रवाहाचे नाममात्र मूल्य विचारात घेतले आहे. अपवित्रीकृत रोख प्रवाहामुळे वेळोवेळी पैशांच्या मूल्यात घट होत नाही म्हणून ते योग्य गुंतवणूक निर्णयांमध्ये मदत करत नाहीत. वरील प्रमाणे समान उदाहरण लक्षात घेता, एनपीव्हीची गणना रोख प्रवाहाची कमी न करता केली जाते.
  • उदाहरण

अपक्वक्वॉटेड रोख प्रवाहाबरोबर $ 3, 640 एम चे सकारात्मक NPV व्युत्पन्न करते. तथापि, चार वर्षांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर, पैशांच्या वेळेच्या मूल्याच्या प्रभावामुळे $ 3, 640 उत्पन्न होणार नाही; म्हणून हे एनपीव्ही खूप जास्त उलट आहे.

सवलत आणि अनकॉन्टेड कॅश फ्लो यातील फरक काय आहे?

- फरक कलम आधी मध्यम ->

सवलत वि अनिर्धारित रोख प्रवाह

सवलतीच्या दरात रोख प्रवाह हे पैसे वेळ मूल्य अंतर्भूत करण्यासाठी समायोजित केले जातात

अनक्रेस्ड कॅश फ्लो वेळ मूल्य अंतर्भूत करण्यासाठी समायोजित केले जात नाहीत पैसे

मनीच्या वेळेची किंमत

पैसे वेळ मूल्य सवलतीच्या रोख प्रवाह मानले जाते आणि अशा प्रकारे अत्यंत अचूक आहेत.

अनकॅन्कांटेड कॅश फ्लो पैसेच्या वेळ मूल्यासाठी खाते नाही आणि ते कमी अचूक आहेत.

गुंतवणूकीचे मूल्यांकन मध्ये वापरा

नूतनीकृत रोख प्रवाह एनपीव्ही सारख्या गुंतवणूकीचे मूल्यांकन तंत्रज्ञानात वापरला जातो नॉन-कॅल्क फ्लोचा वापर गुंतवणूक मूल्यांकनात केला जात नाही.

सारांश - सूट व रद्द न झालेल्या रोख प्रवाह सवलतीच्या आणि न थोडक्यात रोख प्रवाहातील फरक सवलतीच्या किंवा नाममात्र रोख प्रवाहाच्या वापरावर अवलंबून आहे. उपरोक्त उदाहरणात प्रतिबिंबित केल्याप्रमाणे, त्याच प्रोजेक्टचा परिणामी एनपीव्ही सूट आणि अदृश्य नसलेल्या रोख प्रवाहाचा वापर करून लक्षणीय भिन्न आहे. अशाप्रकारे, अपवर्जित कॅश फ्लोचा वापर गुंतवणूक निर्णयाच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक धोकादायक दृष्टिकोन मानला जातो. या कारणास्तव, अनेक व्यवसाय निवडक प्रोजेक्ट अनुकूल परतावा देते किंवा नाही यावर विचार करण्यासाठी सवलतीच्या रोख प्रवाहाचा उपयोग करतात
संदर्भ 1 "सवलतीच्या रोख प्रवाह (DCF). "इन्व्हेस्टॉपिया एन. पी. , 2 9 सप्टेंबर 2015. वेब 07 एप्रिल 200 9.
2 जान, इरफानुल्ला "निव्वळ वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही). "नेट प्रेजेंट व्हॅल्यू (एनपीव्ही) डेफिनेशन | गणना | उदाहरणे. एन. पी. , n डी वेब 07 एप्रिल. 2017. 3 "अदृश्य नसलेले भविष्यकालीन रोख प्रवाह "लेखा साधने एन. पी. , n डी वेब 07 एप्रिल. 2017.