इक्विटी आणि सुरक्षेमधील फरक

इक्विटी वि सिक्युरिटीज

इक्विटी कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करून किंवा कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्याद्वारे कंपनीमध्ये मालकीची एक प्रकार दर्शवते. दुसरीकडे, सिक्युरिटीज, बँक नोट्स, बॉण्ड्स, स्टॉक्स, फ्युचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शन्स, फाप्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन्स इत्यादीसारख्या आर्थिक मालमत्तेचा व्यापक सेट दर्शविते. स्टॉक सारख्या इक्विटीच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात सिक्युरिटीजच्या छायेत येतात. त्याच्या अतिरीक्त निधीमध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असणारी व्यक्ती अनेक प्रकारचे आर्थिक साधने, वैशिष्ट्ये, परिपक्वता, जोखीम आणि परतीची पातळी यांच्यातील निवड करू शकते. खालील लेख म्हणजे इक्विटी आणि सुरक्षितता म्हणजे काय याचा स्पष्ट चित्र आणि शेअर बाजारातील विकल्या गेलेल्या इतर प्रकारच्या सिक्युरिटीजपेक्षा स्टॉक इक्विटी सिक्युरिटीज कशा प्रकारे वेगळ्या आहेत हे दर्शविते.

इक्विटी

इक्विटी म्हणजे मालकीचा एक प्रकार आहे आणि इक्विटी धारकांना फर्म आणि त्याच्या मालमत्तेचे 'मालक' म्हणून ओळखले जाते. सोप्या शब्दात, इक्विटी हा भांडवलाचा एक प्रकार आहे जो एखाद्या व्यवसायात गुंतविला जातो किंवा एखाद्या व्यवसायात असलेल्या मालकीचे प्रतिनिधित्व करणारी मालमत्ता आहे कोणत्याही कंपनीने, स्टार्ट-अपच्या त्याच्या टप्प्यावर, व्यवसाय ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी काही भांडवलाची किंवा इक्विटीची आवश्यकता असते. इक्विटी सामान्यतः मालकांच्या योगदानाद्वारे छोट्या संस्थांनी मिळविली जाते आणि शेअर्सच्या समस्येद्वारे मोठ्या प्रमाणावर संस्था चालविल्या जातात. कंपनीच्या शिल्लक शीटमध्ये, मालकाद्वारे योगदान दिलेली भांडवल आणि समभागधारकांद्वारे घेतलेल्या समभाग इक्विटीचे प्रतिनिधीत्व करतात कारण इतर कंपन्यांकडून कंपनीत मालकी दिसून येते.

इक्विटी स्टॉकच्या एका फर्मद्वारे विकल्या जाणार्या समभागांचा देखील उल्लेख करू शकते. एकदा समभाग एखाद्या गुंतवणूकदाराकडून खरेदी केले की ते फर्ममध्ये एक भागधारक बनतात आणि मालकी हितसंबंध ठेवतात.

सुरक्षा

सिक्युरिटीज वित्तीय नोट्स जसे बॅंकेच्या नोट्स, बॉण्ड्स, स्टॉक्स, फ्युचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन्स, स्वॅप इत्यादींच्या विस्तृत संचाचा संदर्भ देतात. हे सिक्युरिटीज त्यांच्या वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यांनुसार वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. कर्ज, सिक्युरिटीज जसे की बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आणि बँक नोट्स क्रेडिट प्राप्त करण्याच्या स्वरूपात वापरले जातात आणि मुख्य सुरक्षा आणि व्याज देयके प्राप्त करण्यासाठी कर्जाची सुरक्षितता (सावकार) धारण करणारा आहे. स्टॉक्स आणि समभाग इक्विटी सिक्युरिटीज असतात आणि फर्मच्या मालमत्तेत मालकी हक्काचे प्रतिनिधित्व करतात. कंपनीचे भागधारक कोणत्याही वेळी स्टॉक एक्स्चेंजवर त्याचे शेअर्स व्यापार करु शकतात. शेअर्सधारक समभागधारकांना पैसे उभारण्यातील भागभांडवल परत मिळविण्यासाठी लाभांश किंवा भांडवली लाभांद्वारे मिळणार्या उत्पन्नातून मिळणारे उत्पन्न हे उच्च किंमतीला विकले गेले आहे.

डेरिवेटिव्स जसे की फ्युचर्स, फॉरवर्ड व ऑप्शन्स हे तिसरे प्रकारचे सुरक्षा आहेत आणि ते एखाद्या विशिष्ट कृतीसाठी किंवा भविष्यातील तारखेस वचन पूर्ण करण्यासाठी दोन पक्षांमधील केलेल्या करार किंवा करारनाचे प्रतिनिधित्व करतात.उदाहरणार्थ, फ्यूचर्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे एखाद्या मान्यतेच्या किंमतीवर भविष्यातील तारखेची मालमत्ता विकत घेण्याची किंवा विकण्यास वचन दिले जाते.

इक्विटी आणि सुरक्षेमधील काय फरक आहे?

इक्विटी ही एखाद्या फर्ममध्ये असलेल्या भांडवलाचा एक प्रकार आहे. मोठ्या कंपन्यांमध्ये इक्विटी कंपनीचे शेअर्स खरेदी करून मिळवता येते. कंपनीचे समभाग इक्विटी सुरक्षेच्या रूपात संदर्भित केले जाते; म्हणूनच इक्विटी सिक्युरिटी म्हणजे ज्या फर्मला इक्विटी मिळते इतर बॅंक नोट्स, बॉण्ड्स, फ्युचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन्स, स्वॅप इ. सारख्या इतर सिक्युरिटीज आहेत ज्यास कर्ज सिक्युरिटीज आणि डेरिव्हेटिव्हज म्हणून वर्गीकृत करता येईल.

इक्विटी आणि सिक्युरिटीज एकमेकांशी भिन्न आहेत; तर इक्विटी फर्ममधील मूळ मालकी हितसंबंध आहे, सिक्युरिटीज ही व्यावसायिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाणारी वित्तीय साधने आहेत. इक्विटी सिक्युरिटीज भांडवलाची गरज पूर्ण करतात; कर्ज सिक्युरिटीज क्रेडिट सुविधा देतात आणि डेरिव्हेटीव्ह हेजिंग आणि सट्टेबाजीसाठी वापरली जातात.

सारांश:

इक्विटी वि security

• इक्विटी फर्ममध्ये मालकीचा एक प्रकार आहे आणि इक्विटीधारकांना फर्म आणि त्याच्या मालमत्तेचे 'मालक' म्हणून ओळखले जाते.

• सिक्युरिटीज म्हणजे बँक नोट्स, बॉण्ड्स, स्टॉक, फ्युचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन्स, स्वॅप्स इ. सारख्या आर्थिक मालमत्तेचा एक व्यापक सेट.

इक्विटी असताना इक्विटी आणि सिक्युरिटीज एकमेकांपेक्षा वेगळे असतात. फर्ममध्ये मूळ मालकी हितसंबंध, सिक्युरिटीज व्यावसायिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाणारी आर्थिक साधने आहेत. इक्विटी सिक्युरिटीज भांडवलाची गरज पूर्ण करतात; कर्ज सिक्युरिटीज क्रेडिट सुविधा देतात आणि डेरिव्हेटीव्ह हेजिंग आणि सट्टेबाजीसाठी वापरली जातात.