कौटुंबिक आणि कुटुंबांमधील फरक

कौटुंबिक वि परिवार कौटुंबिक व कुटुंबे दोन शब्द आहेत जी बर्याचवेळा एकीच्या शब्दात गोंधळलेली असतात आणि त्याच शब्दात फरक न होता. खरे सांगायचे म्हणजे दोन शब्दांमध्ये काही फरक आहे. कौटुंबिक हे एकवचन स्वरूप आहे तर 'कुटुंब' हे बहुवचन आहे. हे दोन शब्दांमध्ये मुख्य फरक आहे.

'कुटुंब' हा शब्द एकाच घराच्या मालकीचा असा एक गट आहे. यात कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश आहे जसे की एक पिता, आई, भाऊ, बहीण, आजोबा, आजी आणि यासारखे

दुसऱ्या बाजूला शब्द 'कुटुंबे' दोन किंवा अधिक घरांच्या व्यक्तींचे गट दर्शवितो. हे कुटुंब आणि कुटुंबे यांच्यातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण फरक आहे. 'कुटुंबे' शब्दाद्वारे, ज्या दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक भिन्न गटातील सदस्यांची रचना आहे अशा सदस्या समजतात. दोन वाक्य कुटुंब आणि कुटुंबे यांच्यातील फरक समजून घेण्यासाठी पहा.

1 यहोशवाचा परिवार मोठा आहे.

2 टोनी आणि जेम्स चांगल्या कुटुंबांमधून आहेत

पहिल्या वाक्यात यहोशूचे कुटुंब मोठे असे वर्णन केले आहे. हे यहोशवाच्या त्याच घराच्या सदस्यांचे एक स्वतंत्र गट आहे, म्हणजे त्यांचे वडील, आई, बहीण, आजी आजोबा आणि यासारखे दुसऱ्या वाक्यात टोनी आणि जेम्स यांच्या कुटुंबातील दोन भिन्न कुटुंबे किंवा स्वतंत्र कुटुंबांच्या सदस्यांचे गट आहेत. दोन्ही कुटूंबांना अक्षरशः थोर म्हणून वर्णित केले आहे.

दुसऱ्या शब्दांत टोनी आणि जेम्स यांचे कुटुंब लहान आणि मोठे असू शकतात. ते त्यादृष्टीने वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. दुसरीकडे एक वैयक्तिक कुटुंब एकाच ठिकाणी किंवा गावात राहतो. कुटुंबे विविध शहरे किंवा गावांमध्ये राहू शकतात परंतु तरीही सामान्य नातेसंबंध दाखवू शकतात. त्यामुळे असे समजले जाते की वेगळे आणि वेगळे असले तरी कुटुंबे आवडींमध्ये आणि आवडींमध्ये सामान्यता दर्शवू शकतात. जेव्हा त्यांच्या पसंती आणि नापसंतांचा संबंध येतो तेव्हा ते एकमेकांपेक्षा भिन्न असू शकतात.