एफटीए आणि पीटीए अंतर्गत फरक

एफटीए बनाम पीटीए दरम्यान व्यापार नियंत्रित करण्यासाठी एक जागतिक संस्था आहे जरी शीतयुगाच्या कालखंडात बदल घडला आहे, आणि त्याचबरोबर देशांमधील व्यापारही आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना म्हणून ओळखल्या जाणार्या देशांमधील व्यापार नियंत्रित करण्यासाठी एक जागतिक संस्था असूनही, देशांमध्ये माल आणि सेवांमधील व्यापार वाढवण्यामध्ये मदत करण्यासाठी देशांतील ब्लॉकचा सदस्य बनताच त्यांना प्राधान्य देण्याच्या हेतूने देशांची ही प्रथा आहे. देशांतर्गत व्यापाराच्या संबंधात पीटीए आणि मुक्त व्यापार कराराचे दोन शब्द सामान्यत: ऐकतात. हे समान संकल्पना आहेत आणि म्हणूनच सामान्य लोकांच्या मनामध्ये गोंधळ आहे जेणेकरून त्यांचे वास्तविक अर्थ काय आहे आणि जर ते समान आहेत, तर व्यापार संबंध सुधारण्याच्या याच उद्देशासाठी दोन संक्षेप आहेत.

पीटीए म्हणजे काय? पीटीए म्हणजे प्राधान्य व्यापार करार, आणि भागधारक देशांमधील दारुधारणा कमी करून व्यापार वाढविण्यास मदत करण्यासाठी सहभागी देशांमध्ये आर्थिक करार आहे. व्यापारातील अडथळे पूर्णपणे काढून टाकले जात नाहीत, परंतु इतर देशांच्या तुलनेत सहभागी देशांमध्ये प्राधान्य दर्शविले जाते. डब्ल्युटीओच्या निर्गमने या अर्थाने आहेत की कर्तव्ये आणि दर कमी केले जातात. डब्ल्यूटीओचा उद्देश असा आहे की आंतरराष्ट्रीय व्यापारांमध्ये समान दर आणि कर्तव्ये आहेत परंतु पीटीएच्या बाबतीत ही दर जीएटीटीच्या परवानगीपेक्षा कितीतरी कमी होते.

एफटीए म्हणजे काय? मुक्त व्यापार करारनामा म्हणून एफटीए म्हणजे व्यापारिक भागांतील भागधारकांमधील व्यापारात एक प्रगत टप्पा मानला जातो. हे असे देश आहेत जे सहभागी देशांमधील व्यापारांमधील संपूर्णपणे कृत्रिम अडथळ्यांना पार पाडण्यासाठी आणि दर सूचीत करण्यासाठी सहमत आहेत. ज्या देशांनी सांस्कृतिक दुवे आणि भौगोलिक दुवे सामायिक केले आहेत अशा देशांकडे या विशालतेच्या व्यापाराची जास्त शक्यता आहे. अशा एक प्रकारचे ब्लॉक युरोपियन युनियन आहे जेथे युनियनमधील देशांमध्ये मुक्त व्यापार केला जातो.

एफटीए आणि पीटीए काय फरक आहे?

पीटीए आणि एफटीएचा हेतू सारख्याच सारख्याच पातळ रेषांनी या करारांचे विभाजन केले जाते परंतु हे खरे आहे की पीटीए नेहमीच सुरवातीचा बिंदू आहे आणि व्यापार व्यापार मंडळातील सहभागी देशांचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. पीटीएचा दर दर कमी करण्याच्या हेतूने, एफटीएचा शुल्लक उद्देश काढून टाकण्याचा उद्देश आहे.

संबंधित दुवे:

1 टेरिफ अडॉरिअर्स आणि नॉन टेरिफ अडॉरिअर्स 2 मधील फरक GATT आणि गॅट्स मधील अंतर