फंड फ्लो आणि कॅश फ्लो यांच्यात फरक

फंड फ्लो बनाम कॅश फ्लो

जेव्हा एखादा व्यवसाय त्यांचे वर्षाचा अहवाल तयार करतो तेव्हा ते तीन स्टेटमेन्ट तयार करतात ज्यात आय स्टेटमेंट, बॅलन्स शीट आणि रोख प्रवाह स्टेटमेंट समाविष्ट असते. याव्यतिरिक्त, कंपन्या व्यवसायिक गतिविधींची अधिक चांगली माहिती प्राप्त करण्यासाठी ठेवलेली कमाई निवेदन आणि निधी प्रवाह विधान तयार करतात. रोख प्रवाह विधान आणि निधीचा प्रवाह निवेदन हे समानच असल्याचे दिसत आहे, केवळ तेच शब्दबद्ध आहेत. तथापि, हे दोघे एकमेकांपेक्षा बरेच वेगळे आहेत, आणि पुढील लेख त्यांच्यातील प्रत्येक गोष्टीची चांगल्या प्रकारे समज करून देत असताना त्यांच्यातील फरक स्पष्ट अवलोकन प्रदान करतो.

कॅश फ्लो

फर्मचे रोख प्रवाह विवरण स्पष्टपणे व्यवसायाभोवती रोख्यांच्या चळवळी दर्शवेल, रोख कसा येत आहे आणि तो कुठे खर्च केला गेला आहे या सर्व रोख रकमे आणि देयके नंतर एकत्रित करण्यात आले आहेत ज्यामध्ये निव्वळ रोख प्रवाह म्हणून ओळखले जाणारे एक आकृती प्राप्त होते, जे सर्व रोख मोहिमेचे लेखापरीक्षण झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे बाकी आहे.

एक रोख प्रवाह विधान कित्येक विभागांमध्ये विभागले जाते ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो: ऑपरेटिंग क्रियाकलाप, गुंतवणूकीचे कार्य, आणि आर्थिक उपक्रम. ऑपरेटिंग उपक्रम ही अशा उपक्रम आहेत जे कंपनीला उत्पन्न उत्पन्न करण्यास मदत करतात, फर्मच्या गुंतवणुकीत गुंतवणुकीच्या कोणत्याही रोख्यांवर गुंतवणूक करण्याचे काम करते आणि कोणत्याही दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक आणि आर्थिक कार्यकलाप ह्या फर्मच्या भागधारक आणि धनकोशी संबंधित कोणत्याही क्रियाकलाप पहातात. रोख प्रवाह विधान अचूकपणे केले असल्यास, या 3 विभागांची एकूण फर्म संपूर्ण एकूण रोख प्रवाह जोडू नये.

निधी प्रवाह निधीचा प्रवाह निवेदन कंपनीच्या कालावधीत रिपोर्टिंगच्या कालावधी दरम्यान कार्यशील भांडवलाची हालचाल दर्शवितो. कामकाजाचे भांडवल म्हणजे रोजच्या व्यवहारासाठी एखाद्या व्यवसायाने वापरलेल्या भांडवलाचा उल्लेख. चालू भांडवलाची गणना करण्यासाठी वापरलेला सूत्र म्हणजे [वर्तमान मालमत्ता (जसे की स्टॉक, कॅश, बॅके बॅकेन्स) - चालू जबाबदार्या (कर्जदार, बँक ओव्हरड्राफ्ट)]. या सूत्रामधील बदल निधी प्रवाह निवेदनात स्पष्टपणे दर्शविले जातील. उदाहरणार्थ, जर कंपनीचा साठा 10, 000 ते 20, 000 पर्यंत वाढला आणि बँकेची शिल्लक 50, 000 डॉलर्स $ 45 पर्यंत कमी झाली तर उर्वरित 5000 डॉलर्स निधी प्रवाह निवेदनात दर्शविले जातील.

फंड फ्लो बनाम कॅश फ्लो

या दोन स्टेटमेन्टमध्ये मुख्य साम्य आहे की ते ऑपरेशनच्या कालावधी दरम्यान व्यवसायाच्या कामगिरीची चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी त्यांचे उत्पादन केले आहे. दोन स्टेटमेन्ट कंपनीच्या तरलता (त्याच्या कर्ज अदा करण्याची क्षमता) चे विहंगावलोकन प्राप्त करण्यासाठी विशेषतः तयार केले जातात.दोन विधाने ते काय रेकॉर्ड म्हणून एकमेकांना पासून जोरदार भिन्न आहेत. कॅश फ्लो स्टेटमेंट आपल्या दैनंदिन व्यावसायिक ऑपरेशनच्या परिणामी एखाद्या व्यवसायात रोख चालविल्याचे दर्शवितो, तर निधीचा प्रवाह निवेदन व्यवसायाच्या कार्यरत भांडवलामध्ये बदल दर्शवितो. तथापि, दोघांचे, रोख प्रवाह स्टेटमेन्ट अधिक व्यापकपणे वापरली जातात कारण कार्यरत भांडवलाच्या विरोधात म्हणून रोख ही रोखतेचा एक चांगला अंदाज आहे हे ज्ञात वस्तुस्थिती आहे.

सारांश:

फंड फ्लो आणि कॅश फ्लो

• फर्मचे रोख प्रवाह विवरण स्पष्टपणे व्यवसायाभोवती रोख्यांच्या चळवळी दर्शवेल, रोख कशी येत आहे आणि कुठे खर्च केला गेला आहे.

• निधीचा प्रवाह निवेदन, दुसरीकडे, अहवाल कालावधीच्या कालावधीत कंपनीसह कार्यशील भांडवलाची हालचाल दर्शविते.

• दोन्ही विधाने कंपनीच्या तरलता (त्याच्या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता) चे विहंगावलोकन प्राप्त करण्यासाठी विशेषत: तयार केल्या आहेत.