व्याकरण, वाक्यरचना आणि वाक्यरचना दरम्यान फरक

व्याकरण वि सिंटॅक्स vs सिमेंटिक्स

लिखित भाषा अर्थपूर्ण वाक्यांचा एक संच आहे आपल्याला माहित आहे की व्याकरण हे नियमांच्या संचाचे आहे जे वाक्य तयार करते. ही वाक्ये अर्थपूर्ण आणि वैध असावीत. वाक्यांच्या वैधतेवर राज्य करणार्या भाषेचे पैलू म्हणजे वाक्यरचना आणि मांडणी होय. इंग्रजी भाषेतील अनेक विद्यार्थी भाषेच्या ह्या वैशिष्ट्यांमधील गोंधळत राहतात. हा लेख त्यांच्या फरकांसह येणे यासाठी अर्थशास्त्र, वाक्यरचना आणि व्याकरण या विषयांचे जवळून परीक्षण करते.

अर्थशास्त्र

शब्दार्थ शब्द आणि वाक्यांच्या अर्थांशी निगडीत आहेत. भाषेचा एक शाखा म्हणजे अर्थशास्त्र. जरी वाक्यरचना आणि व्याकरण योग्य आणि नियमांनुसार असले तरी, शिक्षेचा काहीही अर्थ नसतो. संभाषणात, शब्दार्थांचा अर्थ स्वतःला एखाद्या संकल्पना किंवा शब्दाचा अर्थ लावण्यासाठी वापरला जातो. खालील उदाहरणावर एक नजर टाका.

• सिमेंटिक्स म्हणजे अर्थ जे संदर्भ, ध्वनी, विस्तार किंवा उद्दिष्ट असू शकते.

• नियम पुस्तिकेमध्ये वापरल्या जाणार्या शब्दाच्या शब्दार्थांमध्ये मला जायचे नाही.

वाक्यरचना

वाक्यरचना एक अर्थपूर्ण पद्धतीने वाक्यात शब्दांची व्यवस्था करण्याचे कला आणि विज्ञान आहे वाक्यरचना वाक्यांच्या संरचनाशी संबंधित आहे एक अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्यासाठी शब्द फक्त कोणत्याही क्रमाने मांडता येत नाही. शब्दांच्या सहाय्याने वाक्य बनविण्यासाठी काही नियम आहेत आणि या नियमांना सिंटॅक्स म्हणतात. हे भाषेच्या व्याकरणाचे एक रूप आहे जे वाक्यांच्या शब्दांना अनुसरून असते.

व्याकरण भाषा बोलल्या गेलेल्या आणि लेखी स्वरूपावर विशिष्ट नियमांनुसार संचालित केले जाते जे भाषेच्या वापरकर्त्यांसाठी अभिव्यक्त रचनात्मक, सुसंगत आणि अर्थपूर्ण करते. अर्थात, एखादी भाषा बोलण्यासाठी व्याकरण अभ्यासण्याची काही गरज नाही कारण अशिक्षित व्यक्ती एखाद्या भाषेला फार चांगले बोलू शकतात. कारण, व्याकरण काय आहे हे जाणून घेण्यापूर्वीच मुले बोलण्यास सुरुवात करतात तथापि, अर्थपूर्ण आणि सुसंगत पद्धतीने लिहिण्यासाठी, एखाद्या भाषेच्या व्याकरणाच्या नियमांबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. परंतु आपली मातृभाषा नसलेली एखादी भाषा शिकण्यासाठी, आपण एखाद्या छान प्रकारे वाचन आणि लिहायला सक्षम होण्यासाठी त्याच्या व्याकरणावर मास्टर करणे आवश्यक आहे. सिमेंटिक्स आणि वाक्यरचना व्याकरण नावाचे मोठ्या क्षेत्राचे भाग आहेत ज्यात विरामचिन्हे आणि शब्दलेखन देखील समाविष्ट आहे सिमेंटिक्स, सिंटॅक्स आणि व्याकर यामधील फरक काय आहे?

• सिमेंटिक्स ही भाषेची शाखा आहे जी शब्द आणि वाक्यांच्या अर्थांशी निगडीत असते.

• वाक्यरचना व्याकरणाची शाखा आहे जी अर्थपूर्ण आणि वैध वाक्ये बनविण्यासाठी वाक्यांच्या शब्दांची क्रमवार चर्चा करते. • व्याकरण हे नियमांचे एक संच आहे जे एखाद्या भाषेच्या बोललेल्या किंवा लिखित स्वरूपात संचालित करतात.

• वाक्यरचना आणि अर्थशास्त्र हे व्याकरणाचे भाग आहेत.