निव्वळ वेतन आणि निव्वळ पगार दरम्यान फरक

निव्वळ वेतन व निव्वळ वेतन गोष्टी ज्या व्यवसायात येतात त्या खूप समजू आहेत. व्यवसायाशी निगडित अनेक गोष्टी खूप गोंधळ सह संबंधित आहेत. ग्रॉस पलटी आणि नेट पगार हे दोनदा व्यवसायिक नियमानुसार करतात. येथे या दोन शब्दांमध्ये काय फरक आहे ते येथे चर्चा करणार आहे. सकल पगार आणि निव्वळ पगार यात फरक समजून घेण्यासाठी लेख वाचणे सुरू ठेवा.

निव्वळ वेतन वाचकांना समजण्यास सोप्या भाषेत, निव्वळ वेतन हे आपल्या नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्षपणे दिलेली रक्कम किंवा ती रक्कम म्हणून परिभाषित केली जाऊ शकते अशा प्रकारच्या उत्पन्नातून ते विविध प्रकारचे कर काढले गेले आहेत.

निव्वळ वेतन दुसरी तरतूद म्हणजे वेतन किंवा कर वजावटीनंतर कंपनीचे कर्मचारी मिळविलेले पैसे किंवा रक्कम ही वेतन आहे. ह्याचा अर्थ असा आहे की जी रक्कम वेगवेगळ्या प्रकारच्या कपात करण्यात आली आहे जी एकूण वेतन पूर्ण केली गेली आहे आणि ती रक्कम व्यक्ती वापरण्यासारखी आहे.

निव्वळ वेतन आणि निव्वळ वेतन यात फरक

कर्मचा-याला दिले जाताना कुठल्याही प्रकारचे पगार त्याच्या / तिच्या नियोक्त्याने कर्मचार्याकडून प्रदान केलेल्या सेवांसाठी पैसे भरण्यासाठी असतो. हे देणगी कर्मचारी आणि कर्मचारी या दोघांद्वारे जेव्हा संघटनेत सामील होत असेल त्या वेळी मान्य असते. निव्वळ वेतन म्हणजे वेतनासंबंधी ज्यामध्ये पगारांवर जबाबदार असलेल्या विविध प्रकारचे वजावट समाविष्ट असते. या कपातीमध्ये पगारापर्यंत वेगवेगळे बोनस आणि इतर विविध भत्ते समाविष्ट केले जातात. दुसरीकडे, निव्वळ पगारा कर्मचार्याने दिला जातो जो पगार रक्कम आहे. ही रक्कम सहभागाच्या वेळी कर्मचार्याला सांगितलेल्या गोष्टीपेक्षा जास्त असते. याचे कारण म्हणजे सर्व प्रकारचे कर आणि कापड पगारातून मिळालेल्या पगारातून मिळणारा पगारा निव्वळ पगार आहे आणि कर्मचाऱ्यांकडून निव्वळ वेतन दिले जाते. निव्वळ पगाराच्या खर्चामध्ये विविध प्रकारचे कर, सामाजिक सुरक्षिततेसाठीचे विमा, आरोग्य आणि आरोग्य लाभ समाविष्ट होतात. थोडक्यात, निव्वळ पगाराच्या तुलनेत, निव्वळ सॅलरी ही कर्मचार्याच्या पगारापासून सर्व कर कापला गेल्यानंतर रक्कम आहे. ग्रॉस सॅलरीमध्ये समाविष्ट असलेल्या भत्ता विविध प्रकारचे वेतन वेतन, वैयक्तिक वापरासाठी भत्ते, रजा प्रवास करण्यासाठी भत्ता, तसेच शैक्षणिक भत्ते म्हणून दिले जातात. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची योग्यता मोजण्यासाठी एक व्यक्ती एक घर कर्ज लागल्यास त्यास एकुण पगारासह एक विशिष्ट संख्या वाढवून दिली जाते त्या बाबतीत एकूण वेतन देखील गुंतलेले आहे.दुसरीकडे निव्वळ पगार बँक आणि कंपनीच्या कपाती आहे ज्याचे नंतर कंपनीने कर्मचा-यांना दिले जाते.