आयएएस 17 आणि आयएफआरएस 16

मुख्य फरक - 1 9 73 मध्ये स्थापन केलेल्या आयएएस 17 वि IFRS 16

आंतरराष्ट्रीय लेखाविषयक मानक समिती (आयएएससी) ने आंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आयएएस) नामांकित लेखांकन मानकांची ओळख करून दिली जे आंतरराष्ट्रीय लेखा मानक मंडळ (आयएएसबी) ) 2001 मध्ये. जेव्हा आयएएसबीची स्थापना 2001 मध्ये झाली, तेव्हा त्यांनी सर्व आयएएस मानकांचा अवलंब केला आणि IFRS (आंतरराष्ट्रीय वित्तीय अहवाल मानक) म्हणून भविष्यातील मानकांचे नाव दिले. कोणत्याही विसंगती झाल्यास, आयएएस मानकांनुसार आयएफआरएस मानदंडांचे अधिग्रहण केले जाते. IAS 17 आणि IFRS 16 दोन्ही पट्ट्यांमध्ये आहेत; आयएएस 17 हा जुना मानक आहे ज्याची बदली आयएफआरएस 16 ने केली आहे. आयएएस 17 आणि आयएफआरएस 16 मध्ये फरक हा आहे की जुन्या मानकानुसार (आयएएस 17) ऑपरेटिंग पट्ट्यांचे भांडवलीकरण झालेले नाही तर त्यांना भांडवली मालमत्ता समजले जाते आणि IFRS 16. अंतर्गत ताळेबंद मध्ये रेकॉर्ड.

अनुक्रमणिका

1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर

2 आयएएस 17 3 काय आहे IFRS 16
4 म्हणजे काय साइड तुलना करून साइड - IAS 17 vs IFRS 16
5 सारांश
आयएएस 17 काय आहे?
हे मानक भाडेपट्ट्यासाठी मान्यताप्राप्त आणि त्यानंतरच्या प्रकटीकरण आवश्यकतांची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करते (करार जेथे एका पार्टीने जमीन बाहेर काढली, इमारत इत्यादी दुसर्या पक्षाला) भाडेपट्टीने दिलेली रक्कम 'पक्षपाती' अशी आहे की ज्याने जागा भाड्याने दिली आहे आणि 'पट्टादाता' हा पक्ष आहे ज्याने भाडेपट्टीची मुभा दिली आहे.

भाडेपट्टीचे वर्गीकरण हे वित्त भाडेपट्टी किंवा ऑपरेटिंग लीज् आहे की नाही यावर अवलंबून आहे.

आकृती_1: फायनान्स लीज वि. ऑपरेटिंग लीज

फायनान्स लीझसाठी अकाऊंटिंग उपचार

सुरुवातीला भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेला भाड्याने घेतलेल्या व्यक्तीकडून मालमत्ता म्हणून ओळखले जावे. उर्वरित उत्तरदायित्वासाठी भाडेपट्टीवर व्याजदर सतत दराने पट्टादाता लाभार्थीने वित्त शुल्क देय आहे. कंपनी पॉलिसीच्या आधारावर घसारा आकारला जातो आणि मालमत्तेच्या पट्टय़ात लहान किंवा मालमत्तेचे अनुमानित जीवन कमी होण्यावर अवलंबून असतो. लीज टर्मच्या सुरुवातीला पब्लिकरने बॅलन्स शीटमध्ये प्राप्तीयोग्य म्हणून वित्त भाडेपट्टा ओळखला पाहिजे, आणि त्यानंतरच्या व्याज जो आर्थिक उत्पन्न म्हणून प्राप्त झाला.

ऑपरेटिंग लीजसाठी लेखांकन उपचार येथे, भाडेपट्टीचे भुगतान एक खर्चा म्हणून ओळखले जातात आणि साधारणपणे सरळ-रेषा आधारावर (प्रत्येक वर्षी दिले जाणारे समान हप्ते) कमाईचे विवरण रेकॉर्ड केले जातात. लीजशी संबंधित ताळेबंदात कोणत्याही संबंधित नोंदी असणार नाहीत. अशाप्रकारे, ऑपरेटिंग लीजला 'ऑफ बॅलेन्स शीट' एलिमेंट म्हणूनही संबोधले जाते पट्टाकाने भाडेपट्टीच्या उत्पन्नाच्या स्वरूपात प्राप्त झालेल्या पेमेंटला ओळखले पाहिजे.

  • ताळेबंदात भाडेपट्टीला ओळखत नसल्याची धडपड अशी आहे की हे वित्तीय वक्तव्यांमुळे कंपनीच्या थकबाकी खर्चाचे एक चुकीचे खाते प्रदान करते. शिवाय, मालमत्ता विकत घेणा-या कंपन्या आणि मालमत्तेची विक्री करणारी कंपनी यांच्यातील तुलना करण्याची परवानगी देत ​​नाही. ही मर्यादा आयएफआरएस 16. अंतर्गत दिली आहे.
  • आयएफआरएस 16 काय आहे?
आयएफआरएस 16 अंतर्गत सर्व पट्ट्या, ऑपरेटिंग लीजचीही अर्थसंकल्पाच्या स्वरुपात आणि त्याचप्रकारे वित्तव्यवस्था कशी चालवली जाईल याची पर्वा न करता पंसारास वित्तपुरवठा केला जातो. येथे, मुख्य मुद्दा 'राईट ऑफ यूज' (आरओयू) वर आधारित आहे ज्यामध्ये आर्थिक लाभ निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जात असलेल्या मालमत्तेची ताळमेळ ज्ञात आहेत.

आयएएस 17 आणि आयएफआरएस 16 मध्ये फरक काय आहे?

  • - फरक लेख मध्य पूर्व टेबल ->
  • आयएएस 17 वि IFRS 16

आयएएस 17 हे आंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक समितीने विकसित केले आहे.

आयएफआरएस 16 हे आंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक मंडळाने विकसित केले आहे.

लीजची मान्यता फायनान्सच्या भाडेपट्टीची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाते आणि ऑपरेटिंग लीजचे खर्च म्हणून ओळखले जाते.

सर्व पट्ट्या मालमत्ता म्हणून ओळखली जातात

फोकस जोखीम आणि भाडेपट्टीचे बक्षीस कोणाकडे आहे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे

फोकस म्हणजे मालमत्तेचा वापर करण्याचा अधिकार कोणावर आहे.

सारांश - आयएएस 17 वि IFRS 16 आयएएस 17 आणि आयएफआरएस 16 मध्ये फरक हा एक उत्तम उदाहरण देतो की व्यवसायातील विविध इनपुट आणि आऊटपुट्सचे अकाऊंटिंगचे उपचार वेळोवेळी बदलत असतो जेव्हा नवीन मानक तयार होतात. मर्यादित वापरासाठी जुने वृद्धांची कमतरता टाळण्यासाठी नवीन मानके विकसित केली जातात. भांडवलीकरणाच्या परवानगीसाठी आयएफआरएस 16 चे विकास असेच आहे ज्यामध्ये आर्थिक विवरणांच्या वापरकर्त्यांना अधिक अचूक माहिती सादर करता येईल.
संदर्भ: 1 घोलिफाणा, पारि. "आयएएस आणि आयएफआरएस मधील फरक "वेब लॉग पोस्ट लिंक्डइन एन. पी. , n डी वेब 8 फेब्रुवारी 2017.
2 हेंडी, रायन "आयएएस 17 आणि आयएफआरएस 16 मधील फरक: पट्टा लेखाकरण बदलत आहे कसे. "इनव्हरव्हिजन एन. पी. , n डी वेब 08 फेब्रुवारी 2017. 3. "आयएएस प्लस" "आयएएस 17 - लीजस एन. पी. , n डी वेब 08 फेब्रुवारी 2017.
4. "आयएफआरएस 16 भाडेपट्ट्या: अंमलबजावणी. "आयएफआरएस 16 भाडेपट्ट्या: अंमलबजावणी. एन. पी. , n डी वेब 08 फेब्रुवारी 2017.