वैयक्तिक प्रशिक्षण आणि संघ प्रशिक्षण दरम्यान फरक

वैयक्तिक प्रशिक्षण वि टीम प्रशिक्षण

वैयक्तिक प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षण हे प्रशिक्षण दोन फरक पध्दती आहेत. दोन्ही भिन्न उद्देश आहेत आणि त्यांच्या स्वत: च्या गुणवत्तेशी आणि दोष आहेत. बहुतेक संस्था एका हायब्रिड मॉडेलचा वापर करतात जो व्यक्तिगत आणि संघीय दृष्टिकोनाचा एक मिश्रण आहे.

व्यक्तिगत प्रशिक्षणाचा उद्देश व्यक्तीच्या विशिष्ट कौशल्ये विकसित करणे आणि बहुतेक वेळा अशा प्रकारचे प्रशिक्षणाची गरज कर्मचार्याच्या कामगिरी मूल्यांकनाच्या प्रक्रिये दरम्यान ओळखली जाते. वैयक्तिक प्रशिक्षण softskills किंवा विशेष कौशल्ये विकसित करण्यासाठी योग्य आहे.

टीम प्रशिक्षण हे नवीन प्रकल्पांसाठी एक संघ तयार करणे किंवा कंपनी-व्यापी किंवा विभागवार जागरूकता पुरविणे किंवा विशिष्ट विषयावर मूलभूत ज्ञान प्रदान करणे हे आहे. व्यावसायिक नियोजन प्रक्रिये दरम्यान कॉर्पोरेट स्तरावर किंवा विभागीय स्तरावर गरज ओळखली जाते. नवीन प्रक्रिया आणि प्रक्रियांवर प्रशिक्षण जसे ज्ञान आधारित प्रशिक्षण प्रदान करणे योग्य आहे. जेव्हा आपण संघाचे निर्माण / कौशल्य विकसित करू इच्छित असाल तर दोन्ही पध्दतींचा मिश्रण करणे उत्तम आहे. संघाचे प्रशिक्षण हे संघातील सदस्यांमधील नातेसंबंध विकसित करण्यास आणि सहकार्य करण्यास मदत करतील.