अंकीक आणि पॉइंटर दरम्यान फरक

इंटिजर vs पॉइंटर < 'कम्प्युटिंग प्रोग्रामिंग भाषेमध्ये' पूर्णांक 'आणि' पॉइंटर 'हे लागू केले जाऊ शकते.

प्रोगामिंग भाषेत 'इंटिजर' हा गणितीय उपसंच दर्शविणारा कोणताही डेटा प्रकार म्हणून परिभाषित केला जाऊ शकतो. दुसरीकडे, 'पॉइंटर' हा एक प्रकार म्हणून परिभाषित केला जाऊ शकतो जो संगणकाची मेमरीच्या काही भागावर संचयित केलेल्या दुसर्या मूल्याचा संदर्भ देतो किंवा निर्देश करतो.

इंटिजर्स मुख्यतः संगणक प्रणालीमध्ये बायनरी मान म्हणून अस्तित्वात आहेत. इंटिजर मुख्यत्वे दोन प्रकारांत येतात '' स्वाक्षरी आणि स्वाक्षरी न केलेले स्वाक्षरी पूर्णांकाचे अर्थ म्हणजे ते धन पूर्णांकाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि स्वाक्षरी नसलेले पूर्णांक म्हणजे ते सकारात्मक किंवा अ-नकारात्मक विषयांचा समावेश करतात. सकारात्मक पूर्णांक दर्शविण्याचा सामान्य मार्ग म्हणजे कोणत्याही जागा किंवा इतर विभाजक नसलेले बिट्सची स्ट्रिंग. इंटिजरचे मूल्य एक शून्य आणि फक्त एक आहे. ते फक्त + किंवा - च्या चिन्हासह प्रीफिक्स केलेले असतात.

'पॉइंटर' सामान्यतः मेमरीमध्ये एखाद्या स्थानास संदर्भित करतो. पॉइंटरला सोप्या अंमलबजावणीची व्याख्या देखील करण्यात आली आहे किंवा अधिक अमूर्त डेटाचे कमी केलेले आहे. जरी अनेक भाषांना पॉइंटर्स समर्थन देत असले तरी, काही भाषांना पॉइन्टरना काही प्रतिबंध आहेत. हे पॉइंटर खरोखर पुनरावृत्ती कार्यांसाठी कार्यप्रदर्शन सुधारतात जसे की टेबल पहाणे, स्ट्र्रेसिंग स्ट्रिंग्स, वृक्ष रचना आणि नियंत्रण तक्ते ज्याप्रमाणे पॉइन्टरने मेमरी पत्त्यांमध्ये संरक्षित आणि असुरक्षित प्रवेशास परवानगी दिली आहे, ते प्रवेश बिंदूचे पत्ते धारण करण्यासाठी वापरतात. पॉईंटर्सबद्दल बोलताना, असुरक्षित प्रवेशासह त्यांचा वापर करताना जोखमीही होतात. हे देखील म्हणता येते की पॉइन्टर एका प्रणालीमधील मेमरी युनिटपेक्षा अधिक पत्ते आहेत.

सारांश:

1 प्रोगामिंग भाषेतील 'इंटिजर' हा गणितीय उपसंच दर्शविणारा कोणताही डेटा प्रकार म्हणून परिभाषित केला जाऊ शकतो. दुसरीकडे, एक पॉइंटर एक प्रकार म्हणून परिभाषित केला जाऊ शकतो जो संदर्भित करतो किंवा दुसरे मूल्य दर्शवतो.

2 इंटिजर मुख्यतः संगणक प्रणालीमध्ये बायनरी मान म्हणून अस्तित्वात असतो.
3 इंटिजर मुख्यत्वे दोन प्रकारांत येतात '' स्वाक्षरी आणि स्वाक्षरी न केलेले
4 इंटिजरचे मूल्य एक शून्य आणि फक्त एक आहे. ते फक्त + किंवा - च्या चिन्हासह प्रीफिक्स केलेले असतात.
5 'पॉइंटर' सामान्यत: मेमरीमध्ये स्थानास संदर्भित करतो. पॉइंटरला सोप्या अंमलबजावणीची व्याख्या देखील करण्यात आली आहे किंवा अधिक अमूर्त डेटाचे कमी केलेले आहे. < 6 हे पॉइंटर खरोखर पुनरावृत्ती कार्यांसाठी कार्यप्रदर्शन सुधारतात जसे की टेबल पहाणे, स्ट्र्रेसिंग स्ट्रिंग्स, वृक्ष रचना आणि नियंत्रण तक्ते < 7 पॉईंटर्सबद्दल बोलतांना, असुरक्षित प्रवेशासह वापरताना जोखमी देखील असतात.
8 हे देखील म्हणता येते की पॉइन्टर एका प्रणालीमधील मेमरी युनिटपेक्षा अधिक पत्ते आहेत. <