अंतर्गत तपासणी आणि अंतर्गत नियंत्रणामधील फरक

मुख्य फरक - आंतरिक नियंत्रणाचे आंतरिक नियंत्रण vs

जोखमीच्या व्यवस्थापना अंतर्गत अंतर्गत तपासणी आणि अंतर्गत नियंत्रण या दोन वारंवार वापरल्या जाणार्या संज्ञा आहेत जे सहसा बदलल्या जातात. तथापि, आंतरिक तपासणीच्या तुलनेत अंतर्गत नियंत्रण हे एक व्यापक संकल्पना आहे, त्यामुळे सूक्ष्म फरक दोन दरम्यान अस्तित्वात आहेत. आंतरिक चेक आणि अंतर्गत नियंत्रणामधील महत्वाचा फरक असा आहे की अंतर्गत तपासणी ही जबाबदारी वाटप करण्याच्या पद्धतीचा संदर्भ देते, कामकाजातील अलिप्तता ज्या कार्यपद्धतीनुसार कंपनीच्या कामकाजाचे पालन केले आहे हे पाहण्यासाठी तात्कालिक पर्यवेक्षकाद्वारा निरीक्षकांची तपासणी केली जाते. पॉलिसी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तर अंतर्गत नियंत्रण ही एक प्रणाली आहे जी कंपनीने आर्थिक आणि लेखाविषयक माहितीची अखंडता सांगण्याची आणि कंपनी यशस्वीपणे आपल्या फायदेशीर आणि परिचालन उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी प्रगती करत असल्याचे सुनिश्चित करते. अनुक्रमणिका

1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर

2 आंतरिक चेक 3 काय आहे अंतर्गत नियंत्रण काय आहे 4 साइड तुलना करून साइड - अंतर्गत नियंत्रणे अंतर्गत नियंत्रण
5 सारांश
अंतर्गत तपासणी म्हणजे काय?
अंतर्गत तपासणी म्हणजे जबाबदारीचे वाटप करण्याचे मार्ग, कामाचे पृथक्करण, जेथे कंपनीच्या धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम केले जाते याची तपासून पाहण्यासाठी तात्कालिक पर्यवेक्षकाद्वारा निरीक्षकांची कार्ये तपासली जातात. अंतर्गत धनादेश दररोज आधारावर केले जातात आणि रोख, विक्री आणि खरेदी यासारख्या अनेक पैलूंवर अंतर्गत तपासणीची अंमलबजावणी केली जाते. त्यापैकी काही आहेत,


दिवसाच्या शेवटी सर्व पावत्या बँकेमध्ये जमा व्हायला हवी.

सर्व रोख व्यवहार रोख रकमेत नोंद करणे आवश्यक आहे.

बँक नकली बयाना बँकेच्या रोख रकमेच्या समतुल्य आहे याची खात्री करण्यासाठी बँक वेळोवेळी करावी.

छोट्या रोख अधिप्रति प्रणालीच्या अंतर्गत ठेवली गेली पाहिजे (प्रत्येक महिन्याला निश्चित रक्कम दिली जाते जेथे महिन्याच्या शेवटी खर्च केलेली रक्कम परत महिन्याच्या शेवटी परत दिली जाईल).
  • वेतन पत्रके किंवा वेतनपट अचूकतेसाठी तपासले गेले पाहिजे. प्राप्त ऑर्डर लिखित स्वरुपात नोंदवल्या जाऊ शकतात आणि संबंधित चलनांचे संग्रहण केले पाहिजे.
  • विक्री पुस्तके चलनांच्या आधारे नोंदणी पुस्तके तयार करणे आवश्यक आहे.
  • ग्राहकांनी परत दिलेली माल खालिल्या खात्यातील रिटर्नमध्ये प्रविष्ट केले पाहिजे.
  • खरेदी केलेल्या वस्तूंची नोंदणी एका स्वतंत्र व्यक्तीने स्टोअरच्या
  • स्टोअरमध्ये सापडलेल्या वस्तू 'गुड्स्स वाचली नोट' (जीआरएन) सह पत्रव्यवहारामध्ये अचूकतेसाठी तपासली पाहिजे.
  • चलनांकरता देय देण्याकरता एक जबाबदार व्यवस्थापकाने अधिकृत असावा.
  • आंतरिक नियंत्रण म्हणजे काय?
  • अंतर्गत नियंत्रण ही एक कंपनीद्वारे अंमलात असलेल्या आर्थिक आणि लेखाविषयक माहितीची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि यशस्वी रीतीने आपली उपयुक्तता आणि कार्यप्रणालीच्या उद्दीष्टे पूर्ण करण्यासाठी कंपनी प्रगतीपथावर आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी वापरली जाणारी प्रणाली आहे. कंपनीच्या संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी कंपनीची जोखीम ओळखणे आणि कमी करणे हे व्यवस्थापकीय स्वरूपात आदर्श आहे याची खात्री करणे हे आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियांचे मुख्य कारण आहे.
  • जरी एक प्रभावी अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली अस्तित्वात असले तरीही, जोखमी पूर्णपणे काढून टाकण्यात येतील अशी कोणतीही हमी नाही. तथापि, ते संस्थेसाठी लक्षणीय विनाश उद्भवणार नियंत्रित जाऊ शकते. अंतर्गत नियंत्रण उपाय खालील फॉर्म घेऊ शकतात.
  • संघटनात्मक नियंत्रणे प्रभावी निर्णयाची खात्री करण्यासाठी प्राधिकरण, उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक रचनेवर आधारित जबाबदारीची स्पष्ट रेखा स्थापित करणे अतिशय महत्वाचे आहे. सर्व कर्मचार्यांसाठी जॉबचे वर्णन व्यापक असणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्या कर्तव्याचे वर्णन करणे आवश्यक आहे. एका कमर्चारीाने फसवे कृत्य करण्यापासून रोखण्यासाठी रेकॉर्डिंग, निरीक्षण आणि अंकेक्षण व्यवहारांची जबाबदारी विभाजित करण्यासाठी कर्तव्ये वेगळे करणे आवश्यक आहे.
ऑपरेशनल कंट्रोल्स उत्पादन आणि विक्रीवर निर्णय घेण्यासाठी नियोजन आणि बजेट क्रियाकलाप ही ऑपरेशनल कंट्रोल्सची मुख्य चिंता आहे. त्याव्यतिरीक्त, पुरवठादार, ग्राहक आणि वित्तीय संस्था यांच्यासह इतर संस्थांद्वारे देखरेख केलेल्या शिल्लकेशी जुळणारे खाते शिल्लक हे सुनिश्चित करण्यासाठी अकाऊंटिंग सिक्युलेबिलियेशन देखील कार्यरत नियंत्रण सुनिश्चित करण्याचा एक भाग आहे.

कार्मिक नियंत्रण

पडताळणी प्रक्रियांच्या अधीन असलेल्या कर्मचार्यांची निवड आणि त्यांची भरती करण्यासाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक प्रक्रिया असावी. एकदा भरती केल्यावर, त्यांना त्यांच्या नियुक्त केलेल्या कर्तव्ये पार पाडण्यास परवानगी देण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण घेतले पाहिजे. कर्मचारी कामगिरीवर स्वतंत्र धनादेश जसे की देखरेख देखील आयोजित करणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त नियंत्रणे कंपनीच्या उघडलेल्या जोखमींवर आधारित आहेत ती रचना आणि अंमलबजावणी. अशाप्रकारे, अंतर्गत नियंत्रणाची प्रभावीता नियमितपणे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे आणि ते हेतू प्रमाणे कार्य करत आहेत की नाही. हेच अंतर्गत आणि बाह्य ऑडिटद्वारे केले जाते. अंतर्गत आणि बाह्य लेखापरीक्षण कार्ये एक स्वतंत्र आणि आश्वासन आश्वासन देते की एखाद्या संस्थेचे अंतर्गत नियंत्रण आणि जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावीपणे कार्य करत आहे.

आकृती 1: अंतर्गत नियंत्रणे अंमलबजावणी ही संस्थात्मक उद्दिष्टे लक्षात घेण्याचा एक अविभाज्य भाग आहे

आंतरिक तपासणी आणि अंतर्गत नियंत्रणामधील फरक काय आहे?

- अंतर लेखापूर्वीची मध्य -> ​​

आंतरिक तपासणी विरूद्ध आंतरिक नियंत्रणाची अंतर्गत

अंतर्गत तपासणी ही जबाबदारी वाटप करण्याच्या मार्गाने, कामाच्या अलिप्तपणावर, जेथे निरीक्षकांची कार्ये तात्कालिक पर्यवेक्षकाद्वारे तपासली गेली आहेत याची तपासणी करण्यासाठी कंपनीच्या पॉलिसी आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार काम केले जाते.

अंतर्गत नियंत्रण ही एक कंपनीद्वारे अंमलात असलेल्या आर्थिक आणि लेखाविषयक माहितीची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि यशस्वी रीतीने आपली उपयुक्तता आणि कामकाजाच्या उद्देशांची पूर्तता करण्यासाठी कंपनीची प्रगती करत आहे.

व्याप्ती

आंतरिक नियंत्रणाच्या तुलनेत अंतर्गत तपासणीचा व्याप्ती मर्यादित आहे.

अंतर्गत नियंत्रण हा एक व्यापक दृष्टीकोन आहे ज्यामध्ये अंतर्गत तपासणी ही एक महत्त्वाची भूमिका बजावते.

निसर्ग अंतर्गत धनादेश सर्व प्रकारच्या संगठनात्मक स्तरावर राबविण्यात येतो जसे की रणनीतिक आणि परिचालन पातळी

आंतरिक नियंत्रणे कॉर्पोरेट व्यवस्थापन स्तरावर रचना आणि दस्तऐवजीकरण आहेत.

सारांश - आंतरिक नियंत्रणाचे अंतर्गत नियंत्रण आंतरिक तपासणी आणि अंतर्गत नियंत्रणामधील मुख्य फरक मुख्यत्वे संस्थेद्वारे केलेल्या जोखमींना कमी करण्यासाठी वापरला जातो त्या मार्गांवर अवलंबून असतो. आंतरिक तपासणी अंतर्गत नियंत्रणे प्रमाणेच केली जाते; अशा प्रकारे, एकमेकांच्या अंतर्गत आणि अंतर्गत तपासणी आणि एकमेकांच्या अंतर्गत परस्पर पूरक गुणधर्मांमधील एक घनिष्ठ नाते आहे. अपर्याप्त धनादेश आणि नियंत्रणे संस्थात्मक आणि ऑपरेटिंग प्रभावशीलता कमी करतात आणि यामुळे लक्षणीय खर्च होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत संघटनांनी अशा परिस्थितीत नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत. संदर्भ: 1 "अंतर्गत नियंत्रणे "अंतर्गत नियंत्रणे | एसीसीए पात्रता | विद्यार्थी | एसीसीए ग्लोबल एन. पी. , n डी वेब 2 9 मे 2017.
2 "आयकर आणि ऑडिटींग "आंतरराष्ट्रीय ओळख एन. पी. , n डी वेब 2 9 मे 2017.
3 "अंतर्गत तपासा "मरियम-वेबस्टर मरियम-वेबस्टर, एन डी वेब 2 9 मे 2017. प्रतिमा सौजन्याने:
1 "आकृती 2: यू.एस. गव्हर्नमेण्ट अकाउंटिबिलिटी ऑफिस (यू.एस.एस. सरकारी कामकाज)" फ्लिकर