चलन आणि खरेदी आदेश दरम्यान फरक

चलन बनाम खरेदी ऑर्डर आपण खरेदी ऑर्डर नावाच्या एका दस्तऐवजाबद्दल ऐकले आहे का? होय, परंतु हे आणि एक बीजक यामध्ये काय आहे आणि ते काय आहे हे माहिती नाही? मग हा लेख आपण आणि इतर खरेदी ऑर्डर आणि चलन यांच्या दरम्यान फरक करू शकत नसलेल्यांसाठी आहे.

खरेदी ऑर्डर जर आपण एका लहान व्यवसायाची सुरुवात करत असाल तर, आपण खरेदीची ऑर्डर कशी आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. ही खरेदीदारांकडून विक्रेताकडून रक्कम, गुणवत्ता आणि पक्षानुसार आवश्यक असलेल्या विविध उत्पादनांची संख्या आणि त्यांची अपेक्षित अपेक्षा असलेल्या दराने हे आहे. हे विक्रेताला खरेदीदाराकडून कायदेशीर ऑफर म्हणून वर्णन केले जाते आणि विक्रेत्याने विक्रेत्याने त्यांना तयार केल्यानंतर खरेदीदाराने वस्तू आणि सेवा स्वीकारण्यास नकार दिल्याने आणि विक्रेत्याला त्यांच्यासाठी कायदेशीर संरक्षण म्हणून काम केले पाहिजे आणि खरेदीदार आपल्यासाठी त्यास तारतम्य न देण्याचा नाकारला ग्राउंड विक्रेत्याने एकदा खरेदी केलेले ऑर्डर, दोन पक्षांमधील करारनाम्याच्या कराराचे प्रयोजन करते. खरेदीदार निर्दिष्ट दराने खरेदी ऑर्डरमध्ये नमूद केलेल्या वस्तू खरेदी करण्यास सहमत आहे आणि विक्रेत्याने PO वर उल्लेख केलेल्या सर्व वस्तू त्याच दराने आणि गुणवत्तानुसार खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. खरेदी ऑर्डर एक पवित्र दस्तऐवज नाही आणि पीओ चे पुष्कळसे तपशील विक्रेत्यास अनुकूल नसल्यास पुनर्वापरित केले जाऊ शकतात किंवा विक्रेता दस्तऐवजमधील कोणत्याही त्रुटीबद्दल सूचित करू शकतात जे नंतर पुन्हा जारी केले जाईल.

इलेक्ट्रॉनिक खरेदी ऑर्डर जारी करण्यासाठी हे दिवस सामान्य झाले आहे आणि आता ते प्रिंटआउट फॉर्मच्या ऐवजी मेल द्वारे पाठविले जातात.

चलन दुसरीकडे, एक चलन एक दस्तऐवज आहे जो विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे जाते आणि तो दर्शवितो की विक्रेता तो यापूर्वी मिळालेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी पैसे देण्याची इच्छा व्यक्त करतो खरेदीदाराने चलन सादर केल्यावर पैसे भरण्याची आवश्यकता असते आणि त्यांनी बीजकमध्ये नमूद केलेले असल्यास, काही असल्यास सवलत मिळण्याचा हक्क आहे. सहसा चलन प्रदान केलेल्या वस्तू किंवा सेवांसह बीजक पाठविला जातो परंतु देयक देय आहे तेव्हा विक्रेता ते जारी करू शकतो आणि जेव्हा त्याला सादर केले जाते तेव्हा पैसे देण्यास ग्राहकाने आवश्यक असते.

चलन आणि खरेदी आदेश दरम्यान फरक

• एक चलन विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे दस्तऐवज आहे, तर खरेदी ऑर्डर खरेदीदारांकडून विक्रेताला एक दस्तऐवज आहे

• बीजक म्हणजे देयक भरण्याचे एक स्मरणपत्र आहे आणि खरेदीदाराने याआधीच प्राप्त झालेल्या वस्तू आणि सेवांसाठी पैसे द्यावे लागतात.

• खरेदी ऑर्डर खरेदीदारांकडील विक्रेत्यास ऑफर डॉक्युमेंटप्रमाणे आहे ज्यामध्ये तो दरांसह आवश्यक असलेल्या सामग्रीची मात्रा आणि गुणवत्ता निर्दिष्ट करते. हे दोन्ही पक्षांमधील करारनाम्याच्या कराराचे उद्देश आहे.