दायित्व आणि तरतुदी दरम्यान फरक

दायित्व वि संरक्षण Provision जबाबदार्या आणि तरतूदी म्हणजे लेखाचे विधान जे विधानसभांच्या दायित्व बाजूला सर्व वित्तीय वक्तव्यांमध्ये पसरलेले आहेत. काही देशांतील काही खात्यांमध्ये दायित्व आणि तरतुदींचा फरक करताना काही अन्य देशांतील अकाउंटंट त्यांचा समान वापर करतात आणि भेदभाव करत नाहीत. हा लेख दोन्ही संकल्पनांची वैशिष्ट्ये पाहुन व्यवसायाच्या जबाबदार्या या दोन भागांमध्ये निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतो.

दायित्व

आधीच्या घटना किंवा एखाद्या व्यवसायातील इव्हेंटमुळे येत असलेली कोणतीही वर्तमान बंधन ही उत्तरदायित्व आहे. भविष्यामध्ये या बंधनाची सेटलमेंट किंवा मंजुरीने रोख रक्कम बाहेर येते जे व्यवसायाच्या आर्थिक विधानात दिसून येते. व्यवसाय किंवा वैयक्तिक उत्पन्न सुधारण्याच्या अपेक्षेने एखाद्या कंपनीकडून किंवा व्यवसायाच्या एखाद्या बँकेकडून किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून एखादी देयता असू शकते. अशा दायित्वाची भविष्यात अल्प कालावधीत भेटण्याची आवश्यकता आहे. ते आधीच्या काळात एखाद्या कायदेशीर करारातून उद्भवू शकतात किंवा असंतोष किंवा असंतुष्ट ग्राहकांच्या भरपाईसाठी कंपनीच्या धोरणासारख्या विधायक जबाबदारी असू शकते. एक व्याख्या जी सर्वात सामान्य मानली जाते ती आयएएसबी द्वारे दिली आहे आणि खालील प्रमाणे आहे.

"पूर्वीच्या इतिहासातून उद्भवणार्या उद्यमांचे दायित्व हे एक वर्तमान बंधन आहे, ज्याचा निपटारा आथिर्क फायद्यांचा अंतर्भाव करणारी संसाधनांच्या उद्यमांमधून बाहेर पडणे अपेक्षित आहे".

तरतूद

तरतूद ही काही संज्ञा पद्धतींमध्ये गोंधळात टाकणारी अशी संज्ञा आहे. तथापि, जेथे यू.एस.ए.ए.ए.ए.ए.ए.पी.ए. ची तरतूद केली जाते तिथे एक तरतूद खर्चाला सूचित करते. आंतरराष्ट्रीय लेखा मानक मानले गेलेल्या IFRS ची तरतूद करताना, तरतूदी म्हणजे उत्तरदायित्व होय. तर जर तुम्ही यूएसीएएए जीएएपी प्रमाणे खाती तयार करत असाल तर आयकर पेमेंटसाठी आयकर विवरणाने आयकर शुल्क भरून काढताना आपण या तरतुदीचा वापर कराल, तर आयएफआरएसमध्ये ही रक्कम आयकरांसाठी दायित्व आहे.

दायित्व आणि तरतुदीमध्ये काय फरक आहे?

• व्यापक अर्थाने, तरतूद काहीच नाही परंतु देयता आहे आणि नजीकच्या भविष्यात रोख निधीचे अर्थ लावणे हे एखाद्या व्यवसायाचे बंधन मानले जाते. • तथापि, जवळून तपासणीसाठी, तरतूद विशेष प्रकारचा दायित्व असल्याचे दिसत आहे. • हे निश्चयीपणाचे कारण आहे जे सामान्यत: दायित्वाशी संबंधित आहे आणि जे तरतूदच्या बाबतीत कमी आहे.

• याचा अर्थ आम्ही अशी तरतूद करण्याची तरतूद आणि दायित्व स्वीकारत आहोत परंतु हे स्पष्टपणे म्हणत नाही, परंतु सातत्य म्हणून त्यांना दोन गुण म्हणून स्वीकारत आहात.