ग्रहणाधिकार आणि तारण दरम्यान फरक

लिन वि प्लेज

कंपन्यांनी गुंतवणूक, विस्तार, व्यवसाय विकास आणि ऑपरेशनल आवश्यकता बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कर्जदारांना निधी मंजूर करण्याच्या उद्देशाने उधार घेतले जातील अशा रकमेच्या काही प्रकारचे आश्वासन असणे आवश्यक आहे. कर्जाऊ देणाऱ्याला समतुल्य किंवा जास्त मूल्याची संपत्ती (संपार्श्विक) म्हणून प्रदान करते तेव्हा हे हमी प्राप्त होते. कर्जदाराने अपयशी झाल्यास, कर्जदाराला नुकसान झाले असेल तर काही सुरक्षितता व्याज आहेत जे सावकारांद्वारे वापरले आहेत ज्यात गहाण, धारणाधिकार, प्रतिज्ञा आणि शुल्क समाविष्ट आहे. पुढील लेख अशा दोन प्रकारच्या सुरक्षा हितसंबंधांना, ग्रहणाधिकार आणि प्रतिज्ञा पाहतो आणि त्यांचे समानता आणि फरक हायलाइट करतो.

बंदिवान एखाद्या अधिकारपत्राची मालमत्ता किंवा यंत्रणा ज्यावर हक्काने घेतलेल्या किंवा जबाबदार्या पार पाडण्यासाठी किंवा दुसर्या पक्षाला सेवांच्या कामगिरीसाठी वापरण्यात येत आहे अशा संपत्तीचा दावा आहे. हे धारणाधिकार कर्जदाराच्या संपत्ती, संपत्ती किंवा वस्तूंना दायित्वांवरील पेमेंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार देईल. देयक दिले जाईपर्यंत कर्जदारास मालमत्ते / मालमत्ता / वस्तू केवळ ताब्यात ठेवू शकतात आणि लियन कॉन्ट्रॅक्टमध्ये स्पष्टपणे नमूद केल्याशिवाय अशा कोणत्याही मालमत्तेची विक्री करण्याचा अधिकार नाही. असे असले तरी, उत्तरदायित्वाच्या कोणत्याही शुल्काविरूद्ध मालमत्तेची विक्री करताना कर्जदाराला सावध रहावे. अशी उदाहरणे आहेत ज्यामध्ये कर्ज देणा-या वित्त संस्था, व्यक्ती किंवा संस्था कर्जदाराच्या संपत्तीवर अधिकार धारण करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग वापरतात; ज्यामुळे मुलभूतरित्या सुरक्षीत आहे अशा परिस्थितीत, कर्जदाराला कर्जदाराच्या मालमत्तेची विक्री करण्याचा अधिकार नाही. अशी बांधकाम / मेकॅनिकची अंमलबजावणी विविध प्रकारचे आहेत जसे बांधकामासाठी निधी देणाऱ्या घर मालकांवर आणि मालमत्तेच्या सुधारणांसाठी सेवा देणाऱ्या दुरुस्तीच्या कामगारांना. अन्य ग्रहणाधिकारांमध्ये शेतीची लाइन्स, समुद्री लाइन्स आणि कर परवाने यांचा समावेश आहे. लीन्स देखील प्राप्त करण्यायोग्य भाड्यासाठी, न भरलेले प्रीमियम किंवा फीस देखील लागू केले जातात.

प्रतिज्ञा

प्लेज

तारण कर्जदार (किंवा पक्ष / व्यक्ती ज्याचे निधी किंवा सेवा देय आहे) आणि कर्ज देणारा (पक्ष किंवा संस्था ज्यात निधी किंवा सेवा देणे आहे) दरम्यान एक करार आहे. कर्जदार कर्ज देणार्यास सुरक्षा म्हणून एक मालमत्ता (मालमत्ता गहाण ठेवतो) देते. प्रतिज्ञेनुसार प्लेजर (कर्जदार) प्लेजी (कर्ज देणारा) यांना मालमत्ता देणे आवश्यक आहे. तारण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या बाबतीत कर्जदाराला कमी व्याज असेल. तथापि, प्लेजेटेड मालमत्तेचा ताबा मालमत्तेला कर्जदारास कायदेशीर हक्क देईल आणि कर्जदाराला त्याच्या दायित्व पूर्ण करण्यास असमर्थ असलेल्या घटनेत मालमत्ता विकण्याचा अधिकार आहे.संप तीची िवक्री केली गेली तर उर्वरित बाकी (उर्वरित रकमेची परतफेड झाल्यानंतर) उर्वरित तारण तारणकर्त्याला परत करणे आवश्यक आहे. वचनबद्धता व्यापार वित्तव्यवस्था, कमोडिटी ट्रेडिंग आणि पलन उद्योगात नेहमी वापरली जातात.

लिन प्ले प्लेज

लिएन्स हे वचन आहेत की ते समान उद्देशासाठी वापरले जाणारे सुरक्षितता पर्याय आहेत; हे निधी परतफेड केल्याची खात्री करणे, जबाबदार्या पूर्ण केल्या जातात आणि सेवा केल्या जातात. एक धारणाधिकार दोन पक्षांमधील कराराद्वारे तयार केला जाऊ शकतो किंवा कायद्याने लागू केला जाऊ शकतो. एक प्रतिज्ञा, दुसरीकडे, फक्त करारानुसारच तयार केली जाऊ शकते. दोघांमधील दुसरा मोठा फरक असा आहे की धारणाधिकार मालमत्ता / संपत्ती ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार आहे पण करारानुसार निवेदनाशिवाय मालमत्तेची विक्री करण्याचा कर्जदाराला काही अधिकार नाही. तारणासाठी म्हणून, दायित्व पूर्ण होईपर्यंत कर्जदाराला मालमत्तेचे हक्क राखून ठेवते; आणि डीफॉल्टनुसार, सावकारांना मालमत्तेची विक्री आणि नुकसान भरपाईचा अधिकार आहे. शिवाय, ज्या वस्तूंवर शारीरिकदृष्ट्या वितरित केले जाऊ शकते अशा मालमत्तांवर प्रतिज्ञा केली जाते, तर निधी मालमत्ता किंवा संपत्तीवर असू शकतो.

सारांश:

ग्रहणाधिकार आणि प्रतिज्ञा दरम्यान फरक

• लीन्स म्हणजे प्रतिज्ञा समान स्वरूपाच्या आहेत ज्या त्या दोन्हीसाठी सुरक्षा उद्देश पर्याय आहेत; हे निधी परतफेड केल्याची खात्री करणे, जबाबदार्या पूर्ण केल्या जातात आणि सेवा केल्या जातात.

• एखाद्या अधिकारपत्रात, देयक दिले जात नाही तोपर्यंत धनकोने मालमत्ते / मालमत्ता / वस्तूंना ताब्यात ठेऊ शकत नाही आणि अशा संपत्तीची विक्री करण्याचे अधिकार मिळत नाहीत तोपर्यंत जोपर्यंत स्पष्टपणे लियन कॉन्ट्रॅक्टमध्ये नमूद केलेले नाही.

• प्लेजमध्ये तारण (कर्जदाराकडून) प्लेजी (कर्ज देणारा) देऊन मालमत्ता देणे आवश्यक आहे. प्लेजीच्या मालमत्तेचा कायदेशीर अधिकार असेल आणि कर्जदाराला त्याच्या जबाबदार्या पूर्ण करण्यास असमर्थ असलेल्या घटनेत मालमत्ता विकण्याचा अधिकार आहे.