मध्य आणि मध्य दरम्यान फरक

माध्य वि मध्यक माध्य आणि मध्यक कोणत्याही एकल स्रोत माहितीशी संबंधित डेटा संग्रह करण्याच्या उपाय आहेत. डेटाचा स्थान तपासण्यासाठी आम्ही मध्य आणि मध्यक वापरतो कारण ते केंद्रीय मूल्याचे संकेत देते ज्याभोवती मूल्य एक संच क्लस्टरकडे जाते. मध्य म्हणजे मूल्यांच्या संख्येने विभागलेल्या एकूण मूल्यांचे बेरीज म्हणजे मध्य म्हणजे डेटाच्या मधले मूल्य. डेटाची तपासणी करण्यासाठी मध्य किंवा मध्य म्हणजे निवडलेल्या डेटावर आणि परिणामाची आवश्यकता यावर अवलंबून असते कारण काही प्रकरणांमध्ये याचा अर्थ मध्यवर्ती आणि उलट परिणामापेक्षा चांगला परिणाम असतो.

माध्य

अर्थ संकल्पना डेटा सेटच्या सरासरी मूल्याची गणना करण्याप्रमाणेच आहे. सोप्या शब्दात, याचा अर्थ डेटा सेटमध्ये उपस्थित असलेल्या एकूण संख्यात्मक मूल्यांची बेरीज म्हणजे त्या डेटा सेटमध्ये असलेल्या मूल्यांची संख्या द्वारे विभाजित केले जाते. याचा अर्थ म्हणजे एरिथेटिक मिड. क्षुद्र इतर तीन वर्ग आहेत: भौमितिक मध्य, सुसंस्कृत अर्थ आणि लोकसंख्या अर्थ. भौगोलिक माध्य म्हणजे त्या सकारात्मक संख्यासाठी वापरली जाते, ज्याचा वापर बेसिक ऐवजी एक डेटा सेट म्हणून केला जातो. हार्मोनिक म्हणजे त्या संख्येसाठी उपयोगी आहे, ज्यात गती किंवा गती यासारख्या वेगवेगळ्या कालखंडांत एकत्रित केलेल्या यूनिट्सचे एकसारखे संबंध आहेत. गती आणि प्रवेग दोन्ही m / s आणि m / sq सारखे युनिट आहेत सेकंद लोकसंख्येचा अर्थ या सर्व माध्यमांपेक्षा वेगळा आहे कारण प्रत्येक संभाव्य मूल्यांच्या सरासरी वजनाने गणित केलेल्या यादृच्छिक वेरियेबलची अपेक्षित मूल्य आहे.

मेडियायर्न डेटा सेटमध्ये असणारा माध्य मध्यमूत्र मूल्य आहे, जो अर्ध्या अर्ध्या डेटावरून कमी अर्धा डेटा विभक्त करतो. मध्यक शोधण्याची पद्धत खूप सोपी आहे; फक्त चढत्या क्रमाने दिलेल्या डेटाच्या सर्व मूल्यांची व्यवस्था करा, जी किमान मूल्यापासून सुरू होते आणि जास्तीत जास्त मूल्यानुसार समाप्त होते. आता मध्यम मूल्य आपले मध्यक आहे. जर आपल्याकडे अशा स्थितीत डेटा असेल तर, संख्यांची संख्या देखील संख्या आहे, नंतर दोन मध्यम मूल्यांचा अर्थ आपली मध्यक असेल जेव्हा वितरणात असमानता किंवा अंत मूल्यांची शक्यता नसते, तेव्हा स्थान मोजण्यासाठी मोजमाप उपयोगी आहे. त्यामुळे मध्यकेंद्राने प्रवृत्त करणे ही मध्यवर्ती प्रवृत्तींची मोजणी करण्याचे एक उत्तम स्त्रोत आहे, जर काही मूल्ये डेटाच्या मुख्य भागातून स्पष्टपणे विभक्त असतील (आउटलायर्स म्हणतात).

तुलना मध्य आणि मध्य यामधील फरक स्पष्ट करण्यासाठी, येथे एक उदाहरण आहे:

आमच्याकडे डेटा सेटमध्ये 5, 10, 15, 20 आणि 25 सारख्या मूल्यांचा समावेश आहे , आता आम्ही या डेटा सेटसाठी मध्य आणि मध्यकांची गणना करतो.

माध्य = 60 + 80 + 85 + 90 + 100 = 415/5 = 83

माध्य = 85 कारण हा डेटा सेटचा मध्यसंख्यक क्रमांक आहे.

• मध्य आणि मध्य म्हणजे असे उपाय ज्याचा वापर एका स्रोत स्त्रोताच्या संकलनाचा अर्थ लावणे.

• सामान्यतः स्थानाचे योग्य मोजमाप आहे कारण डेटा सेटमध्ये प्रत्येक मूल्य लक्षात घेते.

• जर डेटाच्या सेटमध्ये बाह्यरेखा असेल तर, याचा अर्थ या अत्युच्च गुणांमुळे प्रभावित होऊ शकतो आणि ते सर्व गुणांचे अचूकपणे प्रतिनिधित्व करणार नाही. या प्रकरणात, मध्यक हा एक चांगला उपाय आहे कारण तो बाह्यरेषेचा परिणाम होत नाही ...

• डेटा सेटमध्ये अंकांची पुनरावृत्ती केल्यामुळे मध्यवर्ती मूल्य प्रभावित होत नाही, तर डेटा मूल्यमध्ये समान मूल्य वाढवून सरासरी मूल्य बदलत असते. आधीच त्या डेटा संच मध्ये अस्तित्वात.

• माध्य यांची गणना करण्यासाठी, आपल्याला प्रत्येक प्रकारच्या डेटासाठी काही गणना करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, मध्यवर्ती मूल्य शोधण्यासाठी, आपल्याला सर्व प्रकारच्या डेटासाठी कोणत्याही गणनाची आवश्यकता नाही.

निष्कर्ष

बहुतेक लोक क्षुद्र आणि मध्यकांच्या संकल्पनेबद्दल गोंधळून जातात. तथापि, या दोन अटींमध्ये स्पष्ट फरक आहे. माध्य डेटा सेटचे सरासरी मूल्य आहे, तर मध्यक डेटा सेटचे मध्य अंकीय मूल्य आहे.