परागण आणि खते दरम्यान फरक

परागणनाविरोधी खते [99 9] परागण आणि बीजांड व उपजत उत्पादन दोन प्रकारचे अपत्य आहेत, तथापि हे केवळ काही वनस्पतींनाच लागू होते. नंतरचे या जगात जवळजवळ प्रत्येक जीवनावश्यक गोष्टींना लागू आहे. परागण आणि बीजांड वारंवारता यांच्यातील बर्याच फरक सांगता येतील, पण जर आपण प्रथम त्यांना जवळून पाहिले तर चांगले.

परागण फुलांच्या वनस्पतींसाठी परावर्ती म्हणजे पुनरुत्पादन. शब्द शब्द परागकण येते, जे मुळात वनस्पतींचे शुक्राणू आहे. परागकण वनस्पती च्या कलंक संपर्क करते आणि नंतर बीजांड व शुक्रजंतूचा संयोग होऊन तयार झालेले भस्म प्रक्रिया सुरू होते. हे मुळात झाडे कोणते असते प्रत्यक्षात 18 व्या शतकात क्रिश्चियन स्प्रेनगल नावाच्या मनुष्याने परागणांची प्रक्रिया शोधून काढली.

फर्टिलायझेशन

खते म्हणजे संतती उत्पन्न करण्यासाठी जुमदे एकत्र करणे. मादी अंडी एक नर शुक्राणू द्वारे fertilized जाईल आणि या एक मुलाला निर्मिती होऊ होईल, प्राणी किंवा वनस्पतींसाठी तो असू. फुलेसाठी, हे केवळ तेंव्हा घडते जेव्हा नर आणि मादी gametes चे यशस्वी संयोग होत असतात. मूलभूतपणे बीजांड व शुक्रजंतूचा संयोग जीवनिर्मिती गर्भाधारणा प्राणी मध्ये तसेच वनस्पतींमध्ये नाही फक्त उद्भवते.

परागण आणि खते यांमधील फरक परागण आणि बीजांड व शुक्रजंतूंची निगा परागण फक्त परागकणांपर्यंत पराग स्थानांतरित करण्याची प्रक्रिया आहे. हे स्वत: परागण, किंवा क्रॉस परागणनाद्वारे करता येते. परागकणांपासून परागकणाचे हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी बाहेरच्या एजंट्स, जनावरे, लोक किंवा वारा यांसारख्या क्रॉस पॅग्लिनियन्स म्हणजे परागकण केवळ फुलांच्या रोपांनाच लागू होते, कारण ते फक्त परागकण उत्पादन करणारे असतात. निसर्गाला जवळजवळ प्रत्येकजण लागवडी लागतो आणि परागण नसल्यास गर्भाधान नाही.

वनस्पती आणि पशु शास्त्रामध्ये परागण आणि बीजांड व जंतू ही दोन नैसर्गिक क्रिया आहेत. फक्त ध्यानात ठेवा की परागणनामुळे गर्भधान आणि गर्भपात होणार आहे फक्त एकटेच रोपांना लागू होत नाही. थोडक्यात: • परागकराची प्रक्रिया म्हणजे केवळ फुलांच्या वनस्पती असतात. हे वनस्पती च्या कलंक परागकळ हस्तांतरण आहे. प्रक्रिया वनस्पती स्वतः किंवा बाहेर एजंट द्वारे केले जाऊ शकते

• खते मुळात शुक्राणू आणि अंडं जोडणे आहे. फुलांच्या वनस्पतींसाठी, कोणतेही परागण नसल्यास गर्भाधान होऊ शकत नाही. तथापि, बीजांड व शुक्रजंतूचा संयोग जीवनिर्मिती गर्भाधारणा या जगात जवळजवळ प्रत्येक जीवनावर लागू आहे.