ध्रुवीयवाद आणि रचनात्मकता दरम्यान फरक

सकारात्मक विचारसरणी विरुद्ध रचनात्मकता

सकारात्मकता आणि रचनात्मकता ही दोन भिन्न तत्त्वज्ञान आहेत; प्रत्येक तत्त्वज्ञानाने मूलभूत कल्पनांमध्ये फरक आहे. दोघेही epistemologies म्हणून ओळखले जातात जे ज्ञानाच्या रूपात काय मांडले याबद्दल एक भिन्न कल्पना मांडतात. पॉझिटिव्झमला दार्शनिक दृष्टिकोनातून समजले जाऊ शकते, ज्यावर लक्ष वेधाते की ज्ञानाचा आकडा आणि मोजता येण्याजोग्या तथ्यांमधून मिळवला पाहिजे. या अर्थाने, याला कठोर वैज्ञानिक चौकशी म्हणून समजले जाते दुसरीकडे, कार्यप्रवर्तकता दर्शवते की प्रत्यक्षात सामाजिक बांधले आहे. हे या दोन भिन्न तत्त्वज्ञान आहेत यावर जोर देण्यात आला आहे. या लेखांतून आपण दोन पैलूंमधील फरकांचे परीक्षण करू या; सकारात्मक आणि रचनात्मकता

सकारात्मक धर्माचे काय आहे?

पॉझिटिविझम हे

एक तात्विक दृष्टिकोन म्हणून समजले जाऊ शकते जे लक्ष केंद्रित करते आणि मोजता येण्यायोग्य तथ्यांमधून ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे यावर जोर दिला जातो हे देखील आहे प्रायोगिक तत्त्व म्हणून संदर्भित . पॉझिटिव्हिस्ट व्यक्तिनिष्ठ अनुभवावर अवलंबून नाही. या अर्थाने, सकारात्मक आचरणाची एक घटनात्मक दृष्टिकोण म्हणून पाहिली जाऊ शकते ज्यात संवेदनाची माहिती खऱ्या ज्ञानाप्रमाणे आहे.

केवळ भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र यासारख्या नैसर्गिक विज्ञानांना सकारात्मक विचारांच्या आधारे सकारात्मक विचार करता येतो. याचे कारण असे की त्यांना असे वाटले की सामाजिक विज्ञानाचा अचूक आणि मोजता येणारा डेटा नसतो जो त्यांना खरे विज्ञान म्हणून पात्र ठरतात. नैसर्गिक शास्त्रज्ञांच्या विपरीत, ज्या वस्तूंचे परीक्षण प्रयोगशाळेच्या नियंत्रणाद्वारे केले जाऊ शकते यावर भर दिला असता, सामाजिक शास्त्रज्ञांना त्यांच्या प्रयोगशाळेसाठी समाजाकडे जावे लागते. सामाजिक शास्त्रज्ञांद्वारे लोक, जीवन अनुभव, वृत्ती, सामाजिक प्रक्रियांचा अभ्यास केला गेला. हे न पाहणे किंवा मोजमाप करू शकले नाही. ही अतिशय व्यक्तिनिष्ठ होती आणि एक व्यक्तीपासून दुसऱ्याकडे वेगळी होती म्हणून, सकारात्मक विचारांना ते अप्रासंगिक मानले गेले.

उदाहरणार्थ, ऑगस्टे कॉम्टेचा असा विश्वास होता की समाजशास्त्रानुसार, मानवी वर्तन समजण्यासाठी सकारात्मक पद्धतींचा वापर केला पाहिजे. त्यांनी सांगितले की सकारात्मकतेला नैसर्गिक विज्ञानापुरता मर्यादित केले जाऊ नये, परंतु सामाजिक शास्त्रांमध्ये देखील लागू केले जावे. तथापि, नंतर या विचारावर रचनात्मकता सारख्या इतर epistemological दृष्टिकोन परिचय सह नाकारला गेला होता.

ऑगस्टे कॉमटे

रचनात्मकता म्हणजे काय?

रचनात्मकता किंवा दुसरे

सामाजिक रचनात्मकता

सांगते की सत्य सामाजिक बांधले आहे . पॉझिटिव्हवाद्यांच्या विपरीत, जे एक सत्य आणि वास्तविकतेवर दृढ विश्वास करतात, रचनात्मकता दर्शवते की एकही वास्तव नाहीरचनात्मकवाद्यांच्या मते प्रत्यक्षात एक व्यक्तिनिष्ठ निर्मिती आहे. मनुष्य म्हणून, आपण सर्व जगाबद्दल आपले मत मांडतो. हे सहसा आमच्या वैयक्तिक धारणा वर आधारित आहे. लिंग, संस्कृती, वंश यासारख्या संकल्पना सर्व सामाजिक रचना आहेत. उदाहरणार्थ, आम्हाला लिंगाची संकल्पना सांगू द्या. लिंग लिंग वेगळे आहे. तो पुरुष आणि महिला यांच्यातील जैविक फरकाचा संदर्भ देत नाही. तो एक सामाजिक बांधकाम आहे. स्त्रियांना विशिष्ट जबाबदार्या आणि स्त्रियांची अपेक्षा नाजूक, स्त्रीलिंगी आणि आश्रित प्राण्यांचे वाटप सामाजिक बांधकाम आहे. पुरुषांमधून मद्यपानाची अपेक्षा देखील एक सामाजिक बांधकाम आहे. या अर्थाने, रचनात्मकता असे दर्शवते की वास्तव ही एक सामाजिक सत्य आहे जी व्यक्तिनिष्ठ आहे आणि सर्वसाधारण द्वारे बांधलेली आहे. यातून स्पष्ट होते की सकारात्मकता आणि रचनात्मकता हे दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना आहेत. जीन पायगेट - एक कार्यप्रवर्तक पॉझिटिव्हज्म आणि कन्स्ट्रक्टिज्ममध्ये फरक काय आहे?

धनादेश आणि रचनात्मकता या परिभाषा:

• सकारात्मक विचार एक तत्त्वज्ञानी दृष्टिकोन म्हणून समजले जाऊ शकते जे गुणधर्मनीय आणि मापनयोग्य तथ्यांमधून ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. • कल्पकता असे म्हणते की प्रत्यक्षात सामाजिक बांधकाम आहे.

• अवलंबन: • पॉजिटिव्हिस्ट हे मोजता येण्यासारखे आणि निरीक्षणयोग्य तथ्ये अवलंबून असतात

• कल्पकवाद सामाजिक निर्मितीवर अवलंबून आहे.

• • ऑब्झॅक्टीव्हटी आणि सबजेकेटिव्हिटी: • ऑक्झॅबटीटी हे सकारात्मकतेचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. व्यक्तिमत्व त्यांची धारणा तयार केल्याने रचनात्मकता ही आस्तिकतेवर अधिक सीमा असते. • नैसर्गिक विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान:

• सकारात्मकतेवर नैसर्गिक विज्ञान अधिक योग्य आहे. • समाजविज्ञानांसाठी कार्यप्रवर्तकता अधिक योग्य आहे.

• वास्तविकता:

• पॉझिटिव्हिस्टांच्या मते, एकच वास्तव आहे

• रचनात्मकतेनुसार, एकच वास्तव नाही

प्रतिमा सौजन्य: ऑगस्टिक कॉमटे व जीन पिगेट विकिकमन (सार्वजनिक डोमेन)