विद्यार्थी आणि विद्यार्थी दरम्यान फरक

विद्यार्थी वि विद्यार्थी विद्यार्थी आणि विद्यार्थी हे दोन्ही शब्द इंग्रजी भाषेत असतात जे सहसा परस्पर विनिमय म्हणून स्वीकारले जातात, तरीही जेव्हा ते तसे नसतील तेव्हा विद्यार्थी आणि विद्यार्थी यांच्यातील फरक समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. दोन शब्द, विद्यार्थी आणि विद्यार्थी यांच्यात काही फरक आहे. उशीरा मध्य इंग्रजी मध्ये विद्यार्थी त्याचे मूळ आहे. त्याचप्रमाणे, मध्यवर्ती इंग्रजी उशिरा येणा-या विद्यार्थ्याचा मूळ उगमही आहे. विद्यार्थी आणि विद्यार्थी हे विद्यार्थी विद्यार्थी आहेत. या अर्थाने कोणत्याही डेरिव्हेटिव्ह नाहीत. आता, पुढील विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यामधील फरकाची तपासणी करूया.

विद्यार्थ्यांचा काय अर्थ होतो?

एक विद्यार्थी एक तरुण व्यक्ती आहे जो एखाद्या शिक्षकाच्या थेट देखरेखीखाली आहे आणि कोणत्याही विषयातील धडे शिकत आहे. जे विद्यार्थी थेटपणे एखाद्या विद्यार्थ्याचे पर्यवेक्षण करतात ते शाळेतील एक असू शकतात. हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की शिक्षक एक खाजगी शिक्षक देखील होऊ शकतो. ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये विद्यार्थ्याला "एखाद्या व्यक्तीला शिकवले जाते, विशेषत: शिक्षक किंवा शिक्षक यांच्या संबंधात विद्यार्थी. "खरं म्हणजे, एक तरुण म्हणून शिक्षक होण्यामागे एखाद्या शिक्षकाच्या थेट देखरेखीखाली असू शकतो. काहीवेळा अभ्यासाच्या एका विशिष्ट शाखेतील विशेषकरणामुळे ते शिक्षकांच्या बंद पर्यवेक्षणाखाली येतात. शब्द विद्यार्थी विरुद्ध, शब्द विद्यार्थी एक लाक्षणिक अर्थाने वापरली जात नाही

विद्यार्थ्यांचा काय अर्थ होतो?

दुसरीकडे, एक विद्यार्थी असा आहे जो एखाद्या विशिष्ट कालावधीसाठी अभ्यासाच्या अंतर्गत एका विशिष्ट विषयाला शिकण्यासाठी एखाद्या शाळेत, एका महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात थेट प्रवेश करतो. विद्यार्थी आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये हा मुख्य फरक आहे. वर नमूद केलेले फरक दर्शविते की सर्व विद्यार्थी विद्यार्थी असताना शाळेत शिक्षकांच्या देखरेखीखाली येतात. म्हणून, असे म्हटले जाऊ शकते की विद्यार्थी हे शब्द शब्दाचा उपसंच आहे. शिवाय, विद्यार्थी शब्द कधीकधी एखाद्या विशिष्ट समस्येकडे लक्ष देणारा आणि एखादा खेळ, एक कला किंवा एक खेळ आहे ज्याला 'खेळ चांगला विद्यार्थी' असे संबोधले जाते. '

विद्यार्थी आणि विद्यार्थी यांच्यात काय फरक आहे? • विद्यार्थी एक तरुण व्यक्ती आहे जो एखाद्या शिक्षकाच्या थेट देखरेखीखाली आहे आणि कोणत्याही विषयातील धडे शिकत आहे. दुसरीकडे, एक विद्यार्थी असा आहे जो एखाद्या विशिष्ट कालावधीसाठी अभ्यासक्रमाच्या अंतर्गत एखादे विषय शिकण्यासाठी एखाद्या शाळेत, एका महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात थेट प्रवेश करतो. विद्यार्थी आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये हा मुख्य फरक आहे.

• सर्व विद्यार्थी विद्यार्थी आहेत जेव्हा ते शाळेत शिक्षकांच्या देखरेखीखाली येतात. म्हणून, असे म्हटले जाऊ शकते की विद्यार्थी हे शब्द शब्दाचा उपसंच आहे.

• शब्दशः विद्यार्थी कधीकधी एखाद्या विशिष्ट समस्येसाठी, एका कला किंवा खेळ किंवा 'खेळचा एक चांगला विद्यार्थी' म्हणून अभिव्यक्त म्हणून खेळ खेळला आहे असे दर्शवून लाक्षणिक अर्थाने देखील वापरला जातो. उलटपक्षी, विद्यार्थी या शब्दाचा अर्थ लाक्षणिक अर्थाने वापरला जात नाही.