पारंपारिक सोसायटी आणि आधुनिक सोसायटी दरम्यान फरक

पारंपारिक सोसायटी विरुद्ध मॉडर्न सोसायटी

पारंपारिक सोसायटी आणि आधुनिक सोसायटी दोन अटी जे अनेकदा या दिवस धन्यवाद ऐकले आहेत तंत्रज्ञान, विज्ञान, शिक्षण, फॅशन आणि यासारख्या क्षेत्रामध्ये बनविलेल्या प्रगती

पारंपारिक समाजाला शास्त्रीय दिशानिर्देशांचे कठोर निष्ठेने विश्वास आहे. बायबल किंवा कुराण किंवा वेद यानुसार दिलेल्या निर्देशांचे पालन केल्याने हे गंभीरपणे मान्य केले होते. आधुनिक समाज वेळोवेळी संबंधित शास्त्रवचनांतील आज्ञा पाळलेल्या कठोर परीणामधे आणि अन्य कारणास्तव त्यातील काही गोष्टी आराम करण्यास झुकत असतो.

भूतकाळाच्या ग्रंथांमध्ये नमूद केल्यानुसार पारंपारिक समाजाला त्यांच्या कर्तव्या पार पाडण्यासाठी बराच वेळ असतो. पुरातन ग्रंथांमध्ये नमूद केल्यानुसार आधुनिक समाजांत त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. हे दोन शब्दांमधील एक प्रमुख फरक आहे. पारंपारिक समाज तंत्रज्ञानाच्या आणि विज्ञानाच्या वापरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विश्वास करीत नाही आणि म्हणूनच, ते विज्ञान आणि औषधांच्या पारंपरिक पद्धतींवर विसंबून राहण्यास प्रवृत्त होते. दुसरीकडे, आधुनिक तंत्रज्ञानाला त्याच्या उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम वापर करण्यात आनंद होतो. हे औषध आणि विज्ञानातील प्रगतीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करते.

पारंपारिक समाज जमीन सांस्कृतिक आणि दार्शनिक मूल्ये अधिक महत्व जोडते. दुसरीकडे, आधुनिक समाज आपल्या अस्तित्वाच्या भूमीच्या सांस्कृतिक आणि तत्त्वज्ञानाच्या मूल्यांना फार महत्व देत नाही. त्याऐवजी, इतर देशांमधील संस्कृतींच्या आधारावर ते स्वतःला प्रभावित करते.

पारंपारिक समाज जिवंत कुटुंबातील व्यवस्थेमध्ये विश्वास ठेवतो. दुसरीकडे, आधुनिक समाज जगण्याची वैयक्तिक पारिवारिक प्रणाली मध्ये विश्वास ठेवतो. पारंपारिक समाज कपडे आणि इतर सामानामधील नवीनतम फॅशनचा वापर करण्यावर विश्वास ठेवत नाही. दुसरीकडे आधुनिक समाजाने पोषाख आणि इतर सुटे भागांच्या अलिकडच्या फॅशनचा उत्कृष्ट वापर करण्यावर विश्वास ठेवला आहे.