बाष्पीभवन आणि बाष्पीभवन दरम्यान फरक

बाष्पीभवन विरुद्ध बाष्पीभवन < बाष्पीभवन संदर्भ करू शकता वायूओलायझेशन एखाद्या घटकाचा संक्रमणात्मक अवस्था किंवा घनकपाती किंवा द्रव टप्प्यात गॅस टप्प्यापर्यंत संयुग आहे. तीव्र उष्णतेमुळे एखाद्या वस्तूचा प्रत्यक्ष नाश देखील होऊ शकतो. गॅसमध्ये ठोस किंवा द्रव पासून काहीतरी बदलण्यासाठी उष्णता वापरण्याची प्रक्रिया आहे. रासायनिक संमिश्र न बदलता ते एका राज्यात किंवा दुसर्या टप्प्यात वेगळे बदल करते.

उकळत्या पाण्यात, द्रव टप्प्यापासून ते गॅस टप्प्यापर्यंतचे संक्रमण उकळत्या तपमानावर किंवा त्यापेक्षा जास्त होते आणि ते पृष्ठभागाच्या खाली येते.

उच्चतम प्रत्यारोपण, ज्यात घनकपातीपासून गॅस टप्प्यातील संक्रमण एका द्रव टप्प्यातून न पोहंचते आणि ते एखाद्या पदार्थाच्या त्रिज्या बिंदू खाली तापमान आणि दबाव येथे होते.

बाष्पीभवन, ज्यामध्ये द्रव टप्प्यापासून ते गॅस टप्प्यात होणारे संक्रमण उष्मांक तापमान खाली दिलेल्या दबावाने होते आणि ते पृष्ठभागावर होते.


बाष्पीभवन, त्यामुळे त्याच्या पृष्ठभागावर गॅस मध्ये एक द्रव वाफ एक प्रकार आहे. हा जलचक्रचा एक भाग आहे ज्यामध्ये सौर उर्जेमुळे महासागरात, समुद्रांमध्ये आणि पाण्यातील इतर शरीरातून जमिनीचे बाष्पीभवन तसेच जमिनीत ओलावा वाढतो. जेव्हा पाणी हवेच्या बाहेर पडते, तेव्हा द्रव रेणू वाफमध्ये वळतात आणि त्या ढगांची वाढतात ज्या ठिकाणी ते परत पावसाप्रमाणे पृथ्वीवर परत सोडण्यात येतो.

द्रव रेणूंची पृष्ठभागाजवळ स्थित असणे आवश्यक आहे, योग्य दिशेने फिरू नका, आणि त्यांच्या वायदेबाहेर होण्याकरता पुरेसे गतीज ऊर्जा आहे. फक्त एक लहान प्रमाणात परमाणुंचे हे घटक असल्याने, बाष्पीभवन दर कमी होतो.

उष्णता, आर्द्रता आणि हवाई चळवळ हे महत्वाचे घटक आहेत जे बाष्पीभवनांच्या दरांवर परिणाम करू शकतात. उच्च तापमान बाष्पीभवन होऊ शकते, आणि हवा बाहेर टाकला तर कपडे धुम्रपान करण्यावर अधिक त्वरीत कोरडी होईल. कमी आर्द्रता मुळे द्रव किंवा वाष्पीभवन जलद करते.

बाष्पीभवणाच्या प्रक्रियेमध्ये पुढील बलदेखील महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात:

दबाव पृष्ठभागावर कमी श्रम असल्यास, बाष्पीभवन जलद होते

पृष्ठभाग क्षेत्र मोठ्या पृष्ठभागावरील पदार्थ जलद उध्वस्त होतात कारण अधिक पृष्ठभाग अणू बाहेर पडू शकतात.

तापमान उच्च तापमान आणि अणूंचे सरासरी गतीज ऊर्जा, जलद बाष्पीभवन.
घनत्व उच्च घनतेसह द्रव मंदपणे सुकवतो.
वायूवर आधीपासूनच उदयोन्मुख पदार्थाचे उच्च प्रमाण असेल किंवा हवेत इतर पदार्थ असतील तर एक पदार्थ हळूहळू वाफ होणे होईल.
सारांश:

1 बाष्पीभवन एक घटक किंवा संयोगातील एक अवस्था आहे जो घन अवयव किंवा द्रव टप्प्यात गॅसच्या टप्प्यात बदलते. बाष्पीभवन एक प्रकारचे बाष्पीभवन आहे ज्यामध्ये द्रव टप्प्यातून एका वायूच्या टप्प्यात येणारा बदल उष्मांक तापमान खाली दिलेल्या दबावाने होतो, आणि तो पृष्ठभाग वर उद्भवते

2 वाष्पीकरण वायूचे द्रव स्थिती वायूमध्ये बदलते तेव्हा वायूचे घनकचरा किंवा द्रव किंवा वायूचे अवस्था बदलते.

3 बाष्पीभवन उकळत्या, प्रकीया, किंवा बाष्पीभवन सह उद्भवू शकते तर बाष्पीभवन उष्णता, आर्द्रता, आणि हवा हालचाल योग्य प्रमाणात होऊ शकते. <