कमर आणि हिप दरम्यान फरक

कंबर विरुद्ध हिप्स < कमर हातोच्या आणि बरगडी पिंजर्यामधील पोटाचा भाग आहे. कमजोर हातातचा सर्वांत तुकडा भाग आहे. हिप हा प्रदेश आहे ज्यात गोलाकार प्रदेश किंवा पार्श्विकास एका बाजूला स्थितीत स्थित आहे आणि उंचावरील जास्तीत जास्त फेरीवाला आणि इलिअक शिखापेक्षा कनिष्ठ आहे. < कमरबद्दल बोलतांना, कमरपट्टाबद्दल खूप चर्चा आहे. ही आडवी ओळ आहे जेथे कंबर संकरीत होते. एक सामान्य म्हण आहे की ज्या लोकांना कमी कवच ​​असतो स्त्रिया पुरुषांपेक्षा कमी कंबर आहेत.

आता कूल्हेबद्दल, हेलिबॉन्स तयार करण्यासाठी पल्व्हमध्ये तीन हाडे एकत्र होतात. हे हिप क्षेत्राचा देखील भाग आहेत. हे हिप संयुक्त आहे, जे उंचावर किंवा चालत किंवा चालत असताना शरीराचे समर्थन करणारा ओटीपोटाच्या स्नायू आणि आकाशीय यांच्या दरम्यान आहे. संतुलन राखण्यासाठी हिप जोडणे महत्वाची भूमिका निभावतात. वयात येताना, महिलांचे कणस मोठे झाले.

हिप आणि कंबरेचे बोलणे तेव्हा सर्वात जास्त बोलले कंबर-हिप प्रमाण. एखाद्या स्त्रीचे कमर-हिप्पचे गुणोत्तर असेल तर 0. 7 असेल आणि जर एखाद्या व्यक्तीला हिप-कमर गुणोत्तर असेल तर 9 0 असेल तर त्यांना एक निरोगी शरीर मानले जाते.

साधारणपणे, कमरचा मोजमाप नंबुलुपेक्षा दोन इंच उंच उचलला जातो आणि हिपची मोजमाळ नाभीच्या खाली दोन इंच घेते. कडक शब्दांत, कमरचा परिघ इलिअक माथा आणि सर्वात कमी मुरुम यांच्या मधोमध मोजला जातो. कंबरची परिघ व्यक्तीच्या पोटातील लठ्ठपणा दर्शवेल. हिप घेरा ढीगांच्या विस्तृत भागात मोजला जातो. गर्भधारणेच्या बाबतीत, पाठीच्या कमानीचा नादापेक्षा एक इंच उंचीचा मोजला जातो.

सारांश:

1 कंबर हातोडा आणि बरगडी पिंजरा यांच्यातील पोटाचा भाग आहे. कूल्हे प्रदेशाभोवती गुंफा क्षेत्रास, किंवा नितंबांवर पार्श्वभाज्यामध्ये स्थित आहेत, उंचावरील जास्तीत जास्त फेरीवाला व इलीक शिखापेक्षा कनिष्ठ आहे.

2 एखाद्या स्त्रीचे कमर-हिप्पचे गुणोत्तर जर 0. 7 आहे, आणि जर एखाद्या व्यक्तीला हिप-कमर गुणोत्तर असेल तर 9 0 असेल तर त्यांना एक निरोगी शरीर मानले जाते.

3 कंबरच्या परिघास इलिअक माथा आणि सर्वात कमी फासळी दरम्यान मिडवे मोजली जाते. हिप घेरा ढीगांच्या विस्तृत भागात मोजला जातो.
4 स्त्रिया पुरुषांपेक्षा कमी कंबर आहेत. < कमरचा परिघ व्यक्तीच्या ओटीपोटात लठ्ठपणा दर्शवेल. <