दरम्यान आणि दरम्यान असताना फरक

तर विवाद असताना

जरी असे असले तरी आणि जेव्हा दोन शब्द नेहमी त्यांच्या अर्थांमधील जवळ समानतेमुळे गोंधळून जातात. त्याच वेळी ते ओळखले जाऊ नये की ते दोन शब्द आहेत जे वेगळ्या पद्धतीने वापरल्या जात आहेत.

जेथून दोन गोष्टी किंवा तथ्ये यांची तुलना करण्यासाठी वापरले जातात 'दुसरीकडे' शब्दाच्या स्वरूपात 'तर' शब्द वापरला जातो:

1 हे एक लहान पुस्तक आहे तर दुसरे एक मोठे आहे.

2 तुमचे घर मोठे आहे कारण माझे घर लहान आहे.

या वाक्यात '' दुसरी 'शब्दाच्या अर्थाने' तर 'शब्द वापरला जातो आणि वाक्य म्हणजे' ही एक लहान पुस्तक आहे; दुसरीकडे दुसरे मोठे आहे, "तुमचे घर मोठे आहे; दुसरीकडे माझा घर अगदी लहान आहे."

'त्याच वेळी' त्याच वाक्यात ' त्याच वेळी. '

संकल्पना' दरम्यान 'देखील' वेळी दरम्यान 'किंवा' जरी 'किंवा' तरीही या अर्थाने वापरल्याच्या अर्थाने वापरला जातो '99 9 99' वाक्यात 'मध्ये' अबाधित 'शब्दाच्या अर्थाने वापरण्यात आलेला' अ '' हा शब्द वापरला जातो: 1. पाऊस पडत असताना आम्ही क्रिकेट खेळत राहिलो. मी विशेष वर्गांना उपस्थित राहिलो.

आपण प्रथम वाक्य घेतल्यास 'दरम्यान' शब्दाचा वापर 'अभावी' च्या अर्थाने केला जातो आणि त्यामुळे शिक्षेचा अर्थ होईल 'आम्ही पाऊस असतानासुद्धा क्रिकेट खेळत राहिलो' .

'वेळेत' या वाक्यात 'वसुली' शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे: मी स्टेशनमध्ये प्रवेश करत असताना ही ट्रेन निघून गेली. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की दोन्ही शब्द 'तर' आणि 'कब' हे एकत्रिकरण म्हणून वापरले जातात. 'कालांतराने' शब्दाच्या अर्थाने: 'मी तिला काही काळ पाहिले नाही,' 'मला काही काळापासून मी तुमच्याकडून काही ऐकलं नाही. 'ज्याअर्थी' हे सशर्त विधान म्हणून कायदेशीर कागदपत्रातील वाक्याच्या सुरुवातीला सामान्यतः वापरले जाते. हे दोन शब्दांमधील महत्वाचे फरक आहेत, तर आणि जेव्हा आणि नंतर काळजीपूर्वक अभ्यास केला गेला पाहिजे.