कोण आणि त्यातील फरक दरम्यान

कोण विरूद्ध

लोक आणि प्राणी आणि ऑब्जेक्ट्स संदर्भात वापरल्या जाणार्या नातेवाईक सर्वनाम कोण आणि कोण आहेत. जरी इतर नातेवाईक pronouns आहेत, सर्वात महत्वाचे कोण आहेत आणि कोण. हे दोन सर्वनाम (सापेक्ष) स्पीकरला एका वाक्यांशास दुसर्या वाक्यात वाक्यात जोडण्याची अनुमती देतात. जे लोक इंग्रजी भाषा शिकत आहेत ते बहुतेक वेळा या सर्वनामांचा चुकून आणि एकमेकांशी बदलतात. हा लेख त्यांचे मतभेद आणि वापर साफ करण्याचा प्रयत्न करतो.

सर्वसाधारण नियमानुसार, आपण लोकांचा संदर्भ द्यावा, आणि गोष्टींचा उल्लेख कोणास करावा. हे एक नातेवाईक सर्वनाम आहे जे गोंधळात टाकणारे असू शकते कारण त्यास लोक आणि गोष्टी या दोहोंचा संदर्भ दिला जाऊ शकतो. सापेक्ष pronoun 'त्या' लोकांना संदर्भ करण्यासाठी वापरले जाते, तेव्हा तो अनौपचारिक इंग्रजी म्हणतात हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की आम्हाला आणि जे खंड किंवा वाक्यरचना अन्यथा वेगळे राहतील अशा प्रकारे सामील होण्यास अनुमती देतात.

शब्दकोषांनुसार, ज्यांचा उपयोग वस्तूंना व प्राण्यांना संदर्भ देण्यासाठी केला जातो. पण असे दिसून आले आहे की प्रत्यक्ष वापरातून हे लवचिक आहे आणि लोकांना तसेच वस्तू व प्राणी यासाठीही वापरता येते. खालील उदाहरणे पहा.

• माझ्याजवळ एक मित्र आहे जो या प्रकरणात मदत करू शकतो.

• जॉनची एक मास्टर की आहे जी हा लॉक उघडू शकते

• मी जे बोलत होते त्या जॅकेट बद्दल आहे

• तो माणूस आहे ज्याने डूबलेल्या महिलेला वाचवले आहे

कोण ते विरूद्ध

• कोण आणि ते दोघे बरोबर आहेत ते सापेक्ष pronouns आहेत. व्यक्तींचा संदर्भ घ्यावा आणि जनावरांना व वस्तूंचा संदर्भ घ्यावा.

• त्याचा वापर लवचिक आहे आणि आपण ते लोक तसेच ऑब्जेक्टसाठी देखील वापरू शकता.

• आणि जे वाक्यात दोन वाक्ये सामील होण्यास अनुमती देतात जे अन्यथा वेगळे राहतील