निवास आणि फेरबदलाच्या मध्ये फरक

मुख्य फरक - निवास बनाम सुधार

निवास आणि फेरबदल दोन शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये वापरले जातात ज्यामध्ये की फरक ओळखता येईल. फरक समजून घेण्यापूर्वी प्रथम आपण दोन शब्द परिभाषित करू. निवास म्हणजे मुलाला दिलेला सहकार्य जो त्याला अभ्यासक्रमात प्रवेश करण्यास व शिकण्यास प्रदर्शित करण्यास मदत करतो. दुसरीकडे, फेरबदल म्हणजे विद्यार्थ्याशी जुळणारा अभ्यासक्रम सामग्रीतील बदल. दोघांमधील महत्वाचा फरक हा असा की, की मुलाला कसे शिकतात यावर निवास स्थानावर लक्ष केंद्रित करतेवेळी बदल घडवून आणतात आणि त्यातून ते काय शिकतात यावर लक्ष केंद्रित करतात. हा लेख फरक स्पष्टपणे तपशीलवार स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. निवास काय आहे? निवास हे मुलाला दिलेला पाठ आहे ज्याने त्याला अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविणे आणि शिकणे प्रदर्शित करण्यास मदत होते. फक्त, हे दर्शवते की मुलाला समान अभ्यासक्रम इतरांप्रमाणेच पूर्ण करावा लागतो परंतु ते कसे शिकतात त्यातील बदलांसह. उदाहरणार्थ, एखादे कार्य किंवा असाइनमेंट पूर्ण करण्यासाठी मुलाला वाढीव वेळ दिला जाऊ शकतो. परीक्षांच्या बाबतीतही मुलाला परीक्षा समाप्त करण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो किंवा अन्यथा काही सहाय्यक तंत्रज्ञान. निवासस्थानात मुलाला दिलेल्या सपोर्टिंग आणि लेव्हलचा समावेश आहे. आदर्शपणे, सेटिंग ने वातावरण तयार केले पाहिजे जेथे बालक लक्ष केंद्रीत करू शकते. समर्थनाची पातळी बोलताना, काही मुलांनी व्यावसायिक समर्थन आवश्यक आहे तर इतरांना नाही.

फेरबदल म्हणजे काय?

फेरबदल म्हणजे विद्यार्थ्याशी जुळण्यासाठी अभ्यासक्रमात केलेले बदल. याचा अर्थ असा आहे की वैयक्तिक क्षमतेवर आधारित विद्यार्थी काय शिकतो हे बदलले आहे. बहुतेक वर्गामध्ये, शिक्षकाने कार्य करण्याची आणि ते पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या कामाची संख्या कमी करतात. ही एक फेरबदल म्हणून मानली जाऊ शकते. परीक्षांच्या बाबतीतही, संशोधनाच्या एक घटकासारख्या मुलाला कमी जटिल पेपर दिले जाते.

सूचनांच्या बाबतीत, वर्गात, शिक्षक मुलांच्या प्रतिक्रिया तपासण्यासाठी विविध तंत्रांचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, अशी कल्पना करा की शिक्षक विद्यार्थ्यांना निबंध लिहायला सांगतील. एक संशोधन म्हणून शिक्षक काही विद्यार्थ्यांना निबंध संकलित करण्याऐवजी विषय बोलायला सांगू शकतात. तथापि, महत्वाच्या घटकांपैकी एक महत्वाचे घटक म्हणजे सुधारणेत शिक्षकाने मुलास काय शिकवले जावे याची स्पष्ट जाणीव असणे आवश्यक आहे आणि काय करावे हे वगळले जावे कारण ती विद्यार्थ्याच्या श्रेणीवर स्पष्टपणे प्रभावित करते.

निवास आणि बदल यात काय फरक आहे?

निवास आणि बदल परिभाषा:

निवास: निवास म्हणजे मुलाला दिलेला पाठ, ज्याने त्याला अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविणे आणि शिकणे प्रदर्शित करण्यास मदत होते.

फेरबदल: फेरबदल म्हणजे विद्यार्थ्याशी जुळणारा अभ्यासक्रमातील बदल.

निवास आणि बदलण्याची वैशिष्ट्ये:

सूचना: निवास: निवासस्थानात, मुलाला इतर सहाय्यक पद्धतीचा उपयोग करून इतरांना समान अभ्यासक्रम शिकतो.

फेरबदल: फेरबदलामध्ये, अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यात आली आहे त्यामुळे मुलाला आकलन होणे सोपे आहे. चाचणी:

निवास: मुलाला तांत्रिक सहाय्य देण्यात येईल जरी मुलाला त्याच परीक्षेत इतरांप्रमाणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे काही बाबतीत, मुलाला अतिरिक्त वेळ दिला जातो

फेरबदल: मुलाला खूपच सोपे चाचणी साहित्य दिले आहे.

प्रतिमा सौजन्याने: 1 Norwood (धर्मादाय) द्वारे "Norwood बाल सेवा" - स्वत: च्या कामासाठी [सीसी बाय-एसए 3. 0] कॉमन्स मार्गे 2 "व्हॅटिकन फ्यूज़िकल थेरेपी स्कूल अनाथाश्रम" कॅटके द्वारा [सीसी द्वारा 2. 0] कॉमन्स मार्गे