लेखा व लेखापरीक्षण दरम्यान फरक

लेखांकन वि अंकेक्षण लेखापरीक्षण आणि लेखांकन दोन जवळील संबंधित संकल्पना आहेत जे आर्थिक अहवाल देण्याच्या एकाच विषयाच्या पार्श्वभूमीचे आहेत, जेथे एक कार्य होऊ शकत नाही इतर ठिकाणी विना प्रभावीपणे कार्य या दोन गोष्टींमध्ये फरक समजून घेणे आवश्यक आहे कारण या स्टेटमेन्टमध्ये माहितीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी ह्या फंक्शन्सचे संयोजन फक्त वित्तीय स्टेटमेन्ट तयार करण्याकरताच नाही तर हे देखील आवश्यक आहे. पुढील लेखात एका संस्थेला काय अर्थ आहे त्यानुसार दोन फरक पडतील, वाचकांना दोन संकल्पनांमध्ये फरक स्पष्टपणे समजण्यास मदत करेल.

लेखांकन

लेखांकन हा लेखांकन कालावधीच्या शेवटी आर्थिक वक्तव्ये तयार करण्यासाठी फर्मच्या पुस्तकेमध्ये दैनिक व्यवसाय व्यवहार रेकॉर्ड करण्याचा व्यवसाय कार्य आहे लेखाचे उद्दिष्ट संस्थेद्वारे आणि लेखाविषयक माहितीच्या वापरकर्त्यांना व्यापक आणि अचूक माहिती प्रदान करणे हा आहे, ज्यात व्यवसायाद्वारे चालविलेल्या विविध आर्थिक क्रियाकलाप, व्यवसायिक व्यवहार आणि संवादात्मक देवाणघेवाण संबंधी माहिती समाविष्ट आहे. अकाउंटिंग फंक्शन संपूर्ण वर्षभर चालते आणि विशिष्ट अकाउंटिंग मानदंडानुसार संस्थेच्या पूर्णवेळ कर्मचा-यांद्वारा केले जाते.

अंकेक्षण

लेखापरिक्षित करणे ही संस्थेच्या आर्थिक वक्तव्यात सादर केलेल्या लेखा माहितीचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया आहे. लेखापरिक्षणामध्ये वित्तीय अहवाल अचूक, प्रामाणिकपणे सादर केलेले, नैतिकदृष्ट्या तयार आहेत आणि अहवालाचे स्वीकारलेले लेखाविषयक तत्त्वे आणि मानके यांचे अनुपालन होते आहे का याची खात्री करणे समाविष्ट आहे. ऑडिटिंग फंक्शनने या मूल्यांकनामध्ये विशिष्ट संस्थेसाठी संस्थेद्वारा आउटसोर्स केले आहे, जेणेकरून फर्म त्याच्या वित्तीय स्टेटमेन्टचा निःपक्षपाती दृश्य प्राप्त करू शकेल. वित्तीय वक्तव्यांना सामान्य जनतेसमोर सादर करण्यापूर्वी ऑडिटींग फर्म सहसा ऑडिट करतात आणि हे सुनिश्चित करते की डेटा फर्मच्या वित्तीय स्थितीचा खरा व वाजवी प्रतिनिधित्व प्रदान करेल.

लेखा व लेखापरीक्षणात काय फरक आहे?

लेखांकन आणि लेखापरीक्षण दोन्ही फर्मच्या वित्तीय माहिती आणि व्यवसाय व्यवहारांची आवश्यकता असते. नियामक आणि वैधानिक आवश्यकतांचे पालन करण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी अकाऊंटिंग मानदंडानुसार अंमलबजावणी आणि अंकेक्षण दोन्ही तत्त्वांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. लेखांकन ही आर्थिक माहितीची नोंद करण्याची प्रक्रिया आहे, तर लेखापरीक्षण म्हणजे मूल्यांकनाची प्रक्रिया आहे आणि अकाउंटंटद्वारे तयार केलेल्या आर्थिक स्टेटमेन्टची वैधता आणि अचूकता सुनिश्चित करणे. अकाउंटंट्स फर्ममध्ये कर्मचारी आहेत आणि कंपनीच्या धोरणांनुसार आणि व्यवस्थापन आवश्यकतांनुसार आर्थिक अहवाल तयार करण्याच्या अधीन आहेत.ऑडिटर फर्मच्या बाहेर असलेल्या कर्मचा-यांवर अवलंबून आहे जे नोंदवलेली माहिती कंपनीच्या खर्या पुतळ्याचे प्रतिनिधित्व करतात याची खात्री करण्याची जबाबदारी आहे. लेखांकन सध्याच्या डेटा आणि या वेळी घडणाऱ्या व्यवहार विचारात घेते, तर लेखापरीक्षण मागील माहितीवर आणि फिक्स्डच्या अकाउंटिंग पुस्तिकेत नोंदलेल्या व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करून मागासलेल्या दृष्टिकोन घेतो.

थोडक्यात, लेखांकन वि अंकेक्षण • लेखांकन प्रक्रिया वित्तीय डेटा रेकॉर्ड करण्याची भूमिका करते, तर ऑडिटींगची प्रक्रिया अधिक मूल्यमापन आणि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणासह घेते. • लेखापरिक्षण वित्तीय स्टेटमेन्ट तयार करण्याचा एक भाग आहे आणि म्हणूनच, सार्वजनिक वापरासाठी मुक्त होण्यापूर्वी तृतीय पक्षांनी वित्तीय अहवालांचे लेखापरीक्षण केले नाही व सुधारित केले नाही तोपर्यंत लेखांकन अपूर्ण आहे.

• लेखांकन प्रक्रिया ही लेखापरीक्षणासाठी तितकी महत्त्वाची आहे कारण हे सुनिश्चित करते की आर्थिक डेटा फर्मच्या वित्तीय स्थितीकडे निःपक्ष, अचूक आणि व्यापक आहे.