प्रशासक आणि अंमलबजावणीदरम्यान फरक

प्रशासक विरुद्ध अंमलबजावणी एक्झिक्यूटर आणि प्रशासक हे असे पद आहेत जे अशा व्यक्तीशी संबंधित आहेत ज्यांना निधन झालेली व्यक्तीची संपत्ती सांभाळण्यास सांगण्यात आले आहे. ही संपत्ती प्रामुख्याने अचल आहे, आणि संपत्तीचे प्रशासक किंवा प्रशासक म्हणूनच हे कारण आहे. दोन शीर्षके यांच्या कर्तव्ये इतक्या सारखीच आहेत की लोक या अटींमधील बहुतेकदा गोंधळतात. खरं तर, दोन्ही एकत्रितपणे ओळखले जातात किंवा वैयक्तिक प्रतिनिधी म्हणून संबोधतात. हा लेख दोन फरक व्यवस्थापक आणि प्रशासक यांचे मतभेद जाणून घेण्यासाठी पाहतो.

एक्झिक्युटर्स जर एखाद्या व्यक्तीची इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर मृत्यू झाला तर त्याने त्या व्यक्तीचे नाव सांगितले जे त्याच्या मालमत्तेशी संबंधित त्याचे मार्गदर्शन करतील. या व्यक्तीला एक्झिक्युटिव्ह म्हणून ओळखले जाते, जो मृत व्यक्तीच्या मालकीची सर्व मालमत्तेच्या कर्जाची, करांची व इतर खर्चाची परतफेड करतो. ही कृती केल्या नंतर, वारस मध्ये नमूद केलेल्या वारसांच्या किंवा इतर लाभार्थींमध्ये मृत व्यक्तीच्या इच्छेनुसार उर्वरित मालमत्ता वितरित करण्याचा अधिकार आहे.

--2>> प्रशासक जेव्हा एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत्यूची किंवा त्याच्या मालमत्तेच्या कारभाराची देखभाल करणार्या व्यक्तीचे नाव न घेता, अशा व्यक्तीची न्यायालयाने नियुक्त केली आहे. या व्यक्तीला, ज्याला वैयक्तिक प्रतिनिधी म्हणून वर्गीकृत केले जाते मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचे प्रशासक म्हणून ओळखले जाते. एखाद्या इस्टेटचे प्रशासक प्रोबेट कोर्ट नावाच्या एका न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली असतो आणि त्याच्या जबाबदार्या पार पाडताना ते न्यायालयातही जबाबदार असतात.

प्रशासक आणि एक्झिक्यूटरमध्ये काय फरक आहे?

• मृत व्यक्तीकडून आपल्या शेवटच्या तारखेत नियुक्त केलेल्या वैयक्तिक प्रतिनिधीला निष्पादनकर्ता असे म्हणतात.

• एक नियामक मृत व्यक्तीच्या शेवटच्या इच्छेमध्ये दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करतो.

• वैयक्तिक प्रतिनिधी, जेव्हा ते मृतकाने नाव ठेवलेले नसतात तेव्हा ते एका प्रोबेट न्यायालयाने नियुक्त केले जातात आणि प्रशासक म्हणून ओळखले जाते. • एक निष्पादक आणि प्रशासक यांचे काम समान राहील आणि मालमत्तेच्या कर व खर्चाची देखरेख ठेवून मृत वारसांच्या वारसांकडे वाटचाल करण्यापूर्वी मृत व्यक्तीच्या इच्छेनुसार.

• प्रशासक व प्रशासक यांच्यामधील फरक ज्या नियुक्त केला जातो त्यानुसारच आहे.