केला केक आणि केळ्याच्या भावात फरक

केला केक बनाम केळीची ब्रेड

केळ्याची केक आणि केळीची ब्रेड याबद्दल माहिती नाही अशी शंका आहे. यात काही शंका नाही की या व्यक्तीला या आवडत्या आवडीबद्दल माहिती नाही. जगभर, केळी केक आणि केळीची ब्रेड या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते. तथापि, जर केळ्याच्या केकवरून केळी केक वेगळे करता येते असे विचारल्यास, काही गोंधळ होऊ शकतो. केळी केक आणि केळाच्या दोन्ही भातांमध्ये समान तत्सम साहित्य असूनही त्यांच्यात बरेच फरक आहेत.

जरी आपण रात्री केळी केक आणि केळ्याची ब्रेडची चव पाहिली असेल, तरी आपण त्या चवांत फार फरक पडला नसता, कारण त्यामध्ये दोन्ही समान घटक असतात. कोणत्याही प्रकारे, केळी केक आणि केळ्याच्या ब्रेड दरम्यान चव मध्ये थोडा फरक आहे केळीची केक आणि केळीची ब्रेड यासारख्या केळीच्या भातापेक्षा मिरचीची भाकरी कमी प्रमाणात असते.

आपण ते पाहून केळी केक आणि केळ्याच्या ब्रेडमध्ये फरक लावू शकता. केलाची ब्रेड च्या हार्ड टेक्ससशी तुलना करता केण केक नरम होईल. केळ्याच्या केकच्या तुलनेत केळीचे तुकडे फारच दाट आणि जड असतात हे पाहिले जाऊ शकते. केळी केक आणि केळीची ब्रेड यांच्यामधील आणखी एक फरक म्हणजे पूर्वीचे ओलसर आहे आणि नंतरचे एक कोरडे आहे.

केळी ब्रेड पावडरमध्ये बनवलेले जलद ब्रेड आहे केळीच्या ब्रेडमध्ये, सोडा आणि बेकिंग पावडर वापरली जाते, ज्यामुळे ते वाढलेले दिसतात. पण केळी केक तयार करताना हे वापरले जात नाही. केळीचा केक तयार करण्यासाठी यीस्टचा वापर केला जातो.

केळी केक आणि केळ्याची ब्रेड तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पीठात फरकही येऊ शकतो. केळीच्या ब्रेडमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पीठाच्या तुलनेत, केळीमध्ये वापरलेला पिठा नरम गहू आहे. याचा अर्थ केळी केकमध्ये वापरलेले पीठ कमी ग्लूटेन आहे.

सारांश

1 केळीची केक आणि केळीची ब्रेड यासारख्या केळीच्या भातापेक्षा मिरचीची भाकरी कमी प्रमाणात असते.

2 केलाची ब्रेड च्या हार्ड टेक्ससच्या तुलनेत केळी केक नरम होईल.

3 केलाची केक खूप तीव्र आणि दाट केळीच्या तुलनेत फारच भारी आहे, जो फिकट आहे.

4 केळी केक आणि केळीची ब्रेड यांच्यामधील आणखी एक फरक म्हणजे पूर्वीचे ओलसर आहे आणि नंतरचे एक कोरडे आहे.

5 केळीच्या ब्रेडमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पीठाच्या तुलनेत, केळीमध्ये वापरलेला पिठा नरम गहू आहे. < 6 केळीच्या ब्रेडमध्ये, सोडा आणि बेकिंग पावडर वापरली जाते, ज्यामुळे ते वाढलेले दिसतात. केळीच्या केकच्या तयार्यात यीस्टचा वापर केला जातो