निश्चित आणि अनिश्चित लेखांमधील फरक

निर्धारित विरुद्ध अनिश्चित लेख ने संदर्भित केले जात आहेत त्या निर्दिष्ट करण्यासाठी वापरले जातात > लेख म्हणजे अशी संज्ञा ज्यामध्ये संज्ञाचे संदर्भ दिले जात आहेत. हे नाव, 'संख्यात्मक, आणि निश्चितता यासह एकूण गुणधर्मांना निर्दिष्ट करते. काही भाषांमध्ये लेखांचे बर्याच उपप्रकार असू शकतात परंतु, इंग्रजी भाषेप्रमाणे, ते एकतर निश्चित किंवा अनिश्चित असू शकतात. हे प्रकारचे लेख लिंग, संख्या, केस आणि ध्वनीनुसार स्वरूपात बदलू शकतात.

एक विशिष्ट लेख हा एक लेख आहे जो विशिष्ट नावाचा अर्थ दर्शवितो जे सहज ऐकणार्याला ओळखता येईल. हे त्याच्या मागील स्टेटमेन्टमध्ये स्पीकर यांनी स्पष्टपणे निर्दिष्ट केले असावे किंवा त्याचा उल्लेख केला असेल. त्याचप्रमाणे काही वर्गांमध्ये विशिष्ट वर्ग दर्शविण्यासाठी देखील वापरले जाते. इंग्रजी भाषेतील केवळ एक विशिष्ट लेख आहे "लेख". "" हा "एक फलित शब्द किंवा लेख आहे ज्याचा वापर एकाधिकार विशेषण म्हणून केला जातो आणि, प्रिपेशिअल वाक्यांमध्ये, संगणनासाठी आधार म्हणून नावाला सूचित करण्यासाठी वापरला जातो.

लेख "अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना" देखील एक नाम विशिष्ट वैशिष्ट्ये दर्शविण्यासाठी वापरले जाते; एका व्यक्तीच्या जीवनात विशिष्ट कालावधी दर्शविणे (नाम); एखादी वस्तू, व्यक्ती, किंवा फक्त एक विचार म्हणून किंवा जेनेरिक संज्ञा दर्शविणारी एखादी गोष्ट दर्शविणे.

वाक्यात वापरण्याच्या काही उदाहरणे येथे दिली आहेत:

"हे पुस्तक माझ्या मित्राला माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी दिले. "1 999 मध्ये" जागतिक महायुद्ध आणि जगभरातून अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील शीतयुद्धाच्या विकासातून जगाची पुनर्प्राप्ती करून 1 9 50 मध्ये जीवन जगण्यात आले. "
" हे मी जिझसचे स्वप्न बघत नाही. "<


दुसरीकडे, एक अनिश्चित लेख, एक लेख आहे जो प्रथमच स्पीकरने उल्लेख केलेले एक संज्ञा दर्शविते आणि म्हणूनच विशेषकरून ओळखले जाऊ शकत नाही. श्रोत्याचा हे कदाचित एखाद्या सामान्य घोषणेचा एक भाग असू शकते.
इंग्रजी भाषेचे दोन अनिश्चित लेख आहेत, "a" आणि "a. "जरी" अ "हा व्यंजनी नादाने सुरू होण्यापूर्वीच" a "हा शब्द वापरला जातो, जरी तो स्वरांशी सुरूवात करतांना," अ "हा शब्द वापरला जाणारा संकेतांसहित स्वर किंवा शब्दांपूर्वी वापरला जातो. व्यंजन अक्षरे

त्याच्या वापरासाठीच्या उदाहरणे पुढील वाक्ये आहेत: < "आपण एखाद्या दीर्घ कालावधीमध्ये न पाहिलेल्या एखाद्यास प्रतीक्षेत असताना एक तास अनंतकाळ वाटेल. "<" माझा जन्म शहराच्या बाहेरील एका गावात झाला. "

" अमेरिकेत तयार केलेल्या कारवर मी युरोपीयन निर्मित कार पसंत करते. "

सारांश:

1. एक निश्चित लेख म्हणजे एखादे विशिष्ट संज्ञा सूचित करण्यासाठी वापरले जाणारे एखादे लेख जे अनिश्चित लेख एक लेख आहे जे नाव सामान्य बाबींविषयी आहे हे सूचित करण्यासाठी वापरले जाते.
2 एखाद्या विशिष्ट नावाचा उल्लेख केल्यावर एखाद्या विशिष्ट लेखाचा उपयोग केला जातो, ज्याचा उल्लेख पूर्वी उल्लेख केला गेला आहे जेव्हा एखाद्याने एखाद्या गोष्टीचा उल्लेख प्रथमच केला असेल तर एक अनिश्चित लेख वापरला जातो.
3 इंग्रजी भाषेत निश्चित लेख म्हणजे "अगोदर निर्देशन" हा शब्द आहे तर अनिश्चित लेख "अ" आणि "अ" शब्द आहेत. "<