लाभांश आणि कॅपिटल ग्रोथ दरम्यान फरक

लाभांश बनाम भांडवल लाभ

गुंतवणुकीचा उद्देश परिपक्वतेच्या वेळी काही प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळवणे आहे. जेव्हा समभागांच्या गुंतवणुकीत गुंतवणूकीची गुंतवणूक असते, तेव्हा गुंतवणुकदाराकडून मिळणारे दोन प्रकारचे आर्थिक परतावे असतात; त्या लाभांश आणि भांडवली लाभ आहेत. तथापि, कॅपिटल गेन्स सुद्धा गुंतवणुकीच्या अन्य स्वरूपात मिळवता येऊ शकतात. प्रत्येक प्रकारचे कर आणि करोपयोगी मालमत्तेचे लाभधारक आणि भांडवली लाभ एकमेकाला वेगळे असतात. पुढील लेख प्रत्येकचा व्यापक आढावा सादर करतो आणि त्यांच्यातील फरक आणि समानता स्पष्ट करतो.

भांडवली लाभ

भांडवली लाभ हा भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीतून उत्पन्न होणार्या लाभांप्रमाणे परिभाषित केला जातो ज्याचा व्यवसाय उद्देशांसाठी वापरला जातो किंवा तो एका वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी असतो. सोप्या शब्दांत भांडवल लाभ उठतात जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार / व्यक्ती मालमत्तेच्या मूल्यातील कौतुक करण्यापासून नफा मिळवते. कॅपिटल गेन्स हे स्टॉक, जमीन, इमारत, इन्व्हेस्टमेंट सिक्युरिटीज इ. सारख्या मालमत्तेशी संबंधित नफा आहेत. जेव्हा ते त्यांच्या मालमत्तेची किंमत त्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीला विकत घेतात तेव्हा त्यांच्याकडून भांडवली लाभ प्राप्त होते. खरेदी किंमत आणि उच्च विक्री किंमतीमधील फरक याला भांडवली लाभ म्हणतात.

कॅपिटल गेन्स करपात्र आहे, आणि कॅपिटल गेन्ससाठी लागू कर आकारणी दर अधिक असते. तथापि, विक्रीतून 180 दिवसांच्या आत मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळणार्या पैशांवर गुंतवणूक करून भांडवली लाभ कर भरणे टाळता येते.

लाभांश

लाभांशास भांडवली लाभ मानले जात नाही कारण ते भागधारकांकडून मिळालेल्या उत्पन्नाचे एक प्रकार आहेत. फर्मद्वारे निर्माण करण्यात आलेल्या महसूलावर अवलंबून वेगवेगळ्या कालावधीत लाभांश दिला जाईल. भागधारक कंपनीच्या भागधारकांना समभागधारकांना समभागधारकांच्या समभागधारकांना मिळणारे नुकसान भरपाई म्हणून दिले जातील. लाभांशांना मिळकत म्हणून धरले जात असल्याने, पुढील गुंतवणुकीला उत्तेजन देण्यासाठी लाभांश लागू कर दर कमी आहे.

डिव्हिडंड vs कॅपिटल ग्रैन

भांडवली लाभ आणि लाभांश हे स्टॉकच्या गुंतवणूकदारांना आर्थिक लाभ उपलब्ध आहेत. समभागांची विक्री करून नव्हे तर संपत्ती, वनस्पती, यंत्रसामग्री, दीर्घकालीन कालावधीत घेतलेली यंत्रे अशा इतर भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीद्वारे भांडवली लाभ मिळवता येतात. लाभांश, तथापि, केवळ स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करून मिळवता येतात आणि भागधारकांना मिळणार्या महसुलाच्या रकमेवर आणि शेअरधारकांद्वारे मिळणा-या समभागांच्या आधारे शेअरधारकांना वेगवेगळ्या कालांतराने पैसे दिले जातात.कॅपिटल गेन्ससाठी कर दर लाभांकरता लागू कर पेक्षा जास्त असेल.

सारांश: • जेव्हा समभागांच्या गुंतवणुकीत गुंतवणूकीची गुंतवणूक असते तेव्हा गुंतवणूकदाराने दोन प्रकारचे आर्थिक परतावे दिले जाऊ शकतात; त्या लाभांश आणि भांडवली लाभ आहेत.

भांडवली लाभ हा भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीतून उद्भवणा-या लाभांप्रमाणे परिभाषित केला जातो ज्याचा व्यवसाय उद्देशांसाठी वापरला जातो किंवा एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी असतो.

• लाभांश हे भांडवली वाढ मानले जात नाही, कारण ते भागधारकांकडून मिळालेल्या उत्पन्नाचे एक प्रकार आहेत.

• लाभांशासाठी लागू करापेक्षा करांच्या रकमेपेक्षा करांचे वाढीचे कर दर जास्त असेल.