त्याच्यामध्ये आणि त्याच्या मधील फरक

त्याला त्याच्या विरूद्ध

एका व्यक्तीबद्दल बोलत असताना, विशेषत: एक पुरुष ज्याने त्याचे नाव सतत बदलण्याऐवजी, "आम्ही, त्याला आणि त्याच्या" सारख्या शब्दांचा वापर करतो. "ज्या लोकांबद्दल बोलले जात आहे त्यांच्या नावांसाठी ते पर्याय म्हणून वापरले जातात. जरी ते सर्व एकाच व्यक्तीच्या संदर्भात वापरले जातात, तरी या शब्दांना वाक्यमध्ये वेगवेगळ्या उपयोग आहेत.

शब्द "त्याचा" एकतर सर्वनाम किंवा विशेषण म्हणून वापरला जातो. हा एक स्तोत्रिक सर्वनाम आहे जो एका संज्ञा वाक्यांशांच्या बदल्यात वापरला जातो जो एका विशेषत्वाने विशेषणाने सुरू होतो. ते संज्ञा वाक्ये किंवा संज्ञा पुनरावृत्ती येत नाही ते दूर करण्यासाठी वापरले जातात.

उदाहरणे खालील वाक्ये आहेत: < "रुडीची बहीण एक साधू आहे. त्याची बहीण एका मठात राहते "

दुसऱ्या वाक्यात," त्याचे "हा शब्द त्याच्या नावाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी त्या व्यक्तीच्या नावाऐवजी वापरला जातो. तो एक संज्ञा किंवा संज्ञा वाक्यांश सुधारण्यासाठी एक विशेषण म्हणून वापरले जाते. हे विशेषकरुन त्यांचे गुणधर्मांऐवजी संदर्भातील संज्ञा किंवा संज्ञा वाक्ये व्यक्त करणारा एक विशेषण निर्धारक म्हणून वापरला जाऊ शकतो. तो एक pronominal विशेषण आहे जो ताब्यात घेण्याकरिता वापरला जातो.

उदाहरणार्थ, या वाक्यांना घेऊन जा:

"बॅरी त्याच्याकडे कुणी बघत असल्याबद्दल आग्रही ठेवते. "

" काही काळानंतर हे लक्षात आले की हे खरोखर त्याचे कुत्रा होते. "
पहिल्या वाक्यात," त्याच्या "शब्दाचा उपयोग मालकी सांगण्यासाठी केला जातो आणि दुसऱ्या वाक्यात ती एक विशेषण निर्धारक म्हणून वापरली जाते
दुसरीकडे "त्याला" शब्द हा सर्वनामांचा उद्देश आहे "तो" "हा क्रियापद किंवा एखाद्या ओळीचा भाग म्हणून वापरला जातो. हे क्रियाशील सर्वनामांपेक्षा वेगळे आहे जे क्रियापदांचा आरंभकर्ता आहे किंवा कृतीचा कार्यकर्ता आहे.

या उदाहरणांवर एक नजर टाका:

"जो बॉबपेक्षा चांगला लेखक आहे जो त्यापेक्षा चांगले लेखक आहे जो त्याच्यापेक्षा चांगला लेखक आहे. "दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वाक्यात" ते "आणि" त्याला "दोन्ही शब्द संज्ञा बॉबला पुनर्स्थित करण्यासाठी सर्वनाम म्हणून वापरले जातात. तिसर्या वाक्यात "त्याला" हा शब्द वापरलेल्या शब्दांपेक्षा "शब्दशः" "
" त्याला "हा शब्द एखाद्या व्यक्तीचा संदर्भित करण्यासाठी वापरला जातो जो आधीपासूनच उल्लेख केला गेला आहे आणि ज्याबद्दल बोलले जात आहे त्यास ओळखले जाते. या वाक्यांप्रमाणे: "जॉय एक छान व्यक्ती आहे. मला त्यांच्याबद्दल सर्वात जास्त आवडते ते म्हणजे तो खूप दयाळू आणि सहनशील आहे. "
सारांश:

1. "त्याला" हा सर्वनामांचा "ते" शब्द आहे, तर "त्याचा" हा शब्द "सर्वनाम" च्या स्वराज्य प्रकार आहे. "< 2 शब्द "त्याचा" हा शब्दशः विशेषण म्हणून वापरला जाऊ शकतो, तर "त्याला" हा शब्द सर्वनामांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही वापर नसतो.

3 दोन्ही शब्द "त्याला" आणि "त्याचे" नावाचे स्थान घेण्यास वापरले जातात, परंतु ते वाक्यात वेगळ्या पद्धतीने वापरले जातात.
4 "त्याला" असा उल्लेख केला आहे ज्याचा उल्लेख आधीच केला गेला आहे जेव्हा "त्याच्या" चा मालक मालकी किंवा संपत्ती अभिव्यक्त करण्यासाठी वापरला जातो. <