एचआरएम आणि एसएचआरएम दरम्यान फरक

एचआरएम वि SHRM

मानव संसाधन विकास मंत्री आणि SHRM मध्ये फरक हे आहे की एचआरएम संस्थेमध्ये मानवी संसाधनाचे व्यवस्थापन करण्याबाबत आहे आणि SHRM मानवी संसाधनांचे संघटनेच्या धोरणात्मक उद्दीष्ट्यांशी आहे. हे दोघेही व्यवस्थापनातील महत्वाच्या संकल्पना आहेत आणि या लेखात थोडक्यात दोन संकल्पनांचे वर्णन केले आहे आणि दोन्ही मधील फरकांचे विश्लेषण केले आहे.

एचआरएम म्हणजे काय?

मानवी संसाधन व्यवस्थापन (एचआरएम) त्याच्या अंतिम उद्दीष्ट्यांच्या यशासाठी योगदान देणार्या संघटनेमधील लोकांना व्यवस्थापित करण्याच्या पद्धतींबद्दल व्यक्त करते. 1 9 8 9 मध्ये जॉन स्टोरीच्या मते एचआरएमला परस्पर संबंधित धोरणांचे संच म्हणून समजावून सांगितले जाऊ शकते जे लोकांना व्यवस्थापित करण्यात वापरले जाऊ शकते.

पुढे, हे चार सर्वसामान्य प्रक्रिया किंवा कार्य (मानव संसाधन चक्र) यांचे संयोजन म्हणून व्यक्त केले गेले आहे जे सर्व संस्थांमध्ये केले जाते. हे आहेत,

• निवड- नोकर्यासाठी उपलब्ध मानवी संसाधने जुळवणे

• कामगिरी मूल्यमापन - व्यक्तींची चालू कामगिरी मूल्यांकन करणे

• पुरस्कार - कर्मचार्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी वापरण्यात येणारा एक प्रेरणादायी तंत्र आहे पुढे आपली कार्यक्षमता विकसित करणे.

• विकास - एक सक्षम कार्यबल विकसित करण्यासाठी

हार्वर्ड बिझिनेस स्कूलच्या सूचनांनुसार, एचआरएममध्ये दोन मुख्य वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, जसे की

• व्यवस्थापकाच्या जबाबदार्या म्हणजे संस्थेच्या धोरणात्मक धोरणासह मानवी संसाधनांचे संरेखन.

• अधिक प्रभावी पद्धतीने विकसित आणि अंमलात आणलेल्या क्रियाकलापांना संचालित करण्याचे धोरण स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. SHRM काय आहे? मानवी संसाधनांची संघटनांमधील धोरणात्मक उद्दीष्ट्यांशी संबंधित आहे ज्याचा अर्थ असा आहे की एचआरएमच्या दृष्टीकोन निर्णय प्रक्रियेत अंतर्भूत करून एचआरएमच्या संकल्पनांना त्याच्या रणनीतिक योजनांमध्ये समाकलन करण्याची संधी प्रदान करते.

धोरणात्मक मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने कंपनीचे उद्दिष्टे, योजना आणि लोकांद्वारे व्यावसायिक उद्दीष्टे गाठण्याची आवश्यकता कशी आहे ते व्यक्त करते. हे तीन उद्देशांवर आधारित आहे,

• मानवी भांडवलाद्वारे स्पर्धात्मक फायदा प्राप्त करणे.

• लोकांद्वारे मोक्याचा योजना कार्यान्वित करणे • संस्थेचे गंतव्यस्थान आणि मार्ग अवलंबित करण्यासाठी आवश्यक असलेला मार्ग परिभाषित करण्यासाठी पद्धतशीर मार्ग अवलंब करणे.

स्ट्रॅटेजिक एचआरएम मॉडेल वरील आकृतीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, एचआर स्ट्रॅटेजीजच्या विकासाचा परिणाम म्हणून स्ट्रॅटेजिक एचआरएम आयएसए प्रक्रिया आहे, जो व्यवसायिक धोरणासह अनुलंब आणि क्षैतिजरित्या एकत्रित करते. या धोरणामुळे संस्थात्मक परिणामकारकता आणि लोकसंचार, शिक्षण आणि विकास, कर्मचा-यांच्या नातेसंबंधांचे बक्षीस आणि बांधकाम करून लोक व्यवस्थापनात उपयुक्त असलेल्या संपूर्ण संघटनेच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात.

1 9 86 मध्ये हेंड्री व पेटीग्रेवाच्या मते, स्ट्रॅटेजिक एचआरएम चार दृष्टिकोनातून व्यक्त केले जाऊ शकते,

• हे नियोजन करण्याचा एक मार्ग आहे.

• रोजगार धोरण आणि कार्यबल धोरणानुसार कर्मचा-यांची रचना आणि व्यवस्थापनास एक सुसंगत दृष्टिकोण आहे.

• हे एचआरएमचे काही क्रियाकलाप आणि धोरणात्मक धोरणाशी संबंधित आहे.

• 'स्पर्धात्मक फायदा' मिळवण्यासाठी संस्थेच्या लोकांना 'मोक्याचा स्रोत' म्हणून देखरेख करते.

एचआरएम आणि एसएचएममध्ये फरक काय आहे?

• एचआरएम आणि एसएचआरएम एका संस्थेतील कर्मचार्यांना व्यवस्थापित करण्याबाबत आहे. • एचआरएममध्ये एचआर नियोजन, भरती आणि निवड, कामगिरीचे मूल्यमापन, प्रशिक्षण आणि विकास इत्यादी विविध कार्ये आहेत. या दोन्ही संकल्पनांमध्ये मुख्य फरक असा आहे की एसएचआरएममध्ये मानवी संसाधन व्यवस्थापन धोरण आवश्यक आहे. संस्थेच्या व्यावसायिक धोरणाशी जुळले पाहिजे आणि मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने मानव संसाधन प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने हाताळण्याचे मार्ग आहे.

पुढील वाचन:

मानव संसाधन विकास आणि एचआरडी दरम्यान फरक

IHRM आणि HRM दरम्यान फरक

हार्ड आणि सॉफ्ट एचआरएम दरम्यान फरक