अंतरिम डिव्हिडंड आणि अंतिम लाभांश दरम्यान फरक

अंतरिम लाभांश बनाम अंतिम लाभांश

सार्वजनिकरित्या ट्रेडेड कंपनीचे मालक कंपनीच्या भागधारक म्हणून ओळखले जातात व्यक्ती शेअर्स खरेदी करून फर्ममध्ये गुंतवणूक करतात आणि त्यामुळे फर्मच्या भागधारक होतात. भागधारक त्यांच्या गुंतवणूकीतून मिळणारा परतावा भांडवल अनुदान आणि लाभांश उत्पन्नाचा समावेश आहे. लाभांश हे नफा आहे जे कंपनीच्या भागधारकांदरम्यान वितरीत केले जातात. अंतरिम लाभांश आणि अंतिम लाभासह विविध प्रकारचे लाभांश आहेत. लेख या दोन प्रकारांचे लाभांश शोधून काढतात आणि अंतरिम लाभांश आणि अंतिम लाभांश यांच्यातील समानता आणि फरक स्पष्ट विहंगावलोकन प्रदान करते.

अंतरिम डिव्हिडंड म्हणजे काय?

कंपनीच्या अंतिम वार्षिक मिळकती निश्चित होण्यापूर्वी अंतरिम लाभांश भागधारकांना दिले जाते. कंपनी आपल्या नफा आणि कालावधीसाठी अंतरिम वित्तीय स्टेटमेन्ट सादर करते त्या वेळी अंतरिम लाभांश दिले जातात. अंतरिम लाभांश परत न मिळालेल्या नफ्यामधून दिले जातात. कंपनीच्या साठ्यांच्या आधारावर अंतरिम लाभांश दर तिमाहीला किंवा दर सहा महिन्यांनी दिला जाऊ शकतो. अंतरिम लाभांश देताना, कंपन्यांना लाभांश पेमेंट करण्यासाठी पुरेसा नफा आणि राखीव निधी पुरेसा आहे याची खात्री करणे आवश्यक आहे. उरलेल्या समस्येच्या कालावधीत कंपनीला काही अनपेक्षित आर्थिक समस्या उद्भवल्यास, पुढील डिव्हिडंड पेमेंट किंवा वर्षाअंतर्गत अंतिम लाभांश देयकात बदल केले जातील.

अंतिम लाभांश म्हणजे काय?

त्याचे नाव सुचविते म्हणून, अंतिम लाभांश वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस देण्यात येईल. कंपनीची एकंदर आर्थिक स्थिती आणि नफा कमी झाल्यानंतर अंतिम लाभांश घोषित आणि गणन केला जातो. कंपनीचे वित्तीय विवरण तयार झाल्यावर आणि अंकेक्षण झाल्यानंतर अंतिम लाभांश दिले जाईल, अंतिम लाभांश देण्याबाबतच्या निर्णयांमुळे अधिक अंतर्दृष्टी आणि कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर माहिती दिली जाईल. याचा अर्थ असा होतो की कंपनी वर्षभरात लाभांश देण्यास पात्र नसल्यास, लाभांश कदाचित पुढील लेखा कालावधीत पुढे नेले जातील. कंपन्यांना प्रत्यक्ष महसूल आणि अनुमानित महसूलातील विसंगतींची चिंता करण्याची गरज नाही म्हणून अंतिम लाभांश आर्थिक निश्चितीसह दिले जातात.हे अंतिम लाभांश देय देते ज्या कंपनीने त्यांच्या वित्तीय वर्षातील सर्वात जास्त देय बनविले जाईल.

अंतरिम आणि अंतिम लाभांश यात काय फरक आहे?

लाभांश कंपन्यांनी त्यांच्या भागधारकांना दिलेला मोबदला म्हणजे भागधारक कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी परतावा म्हणून परतफेड करतात. कंपन्यांनी नफा कमावला त्या काही वर्षांत शेअरधारकांना लाभांश देण्याच्या पद्धतीने या नफा अधिक गुंतवणूक आणि विस्तार किंवा वितरित करण्याच्या फर्ममध्ये नफ्याचे पुनर्गुंतवणूक करण्याची निवड केली जाऊ शकते. एक कंपनी नफा राखून ठेवते किंवा डिव्हिडंड देते की प्रत्येक कंपनीच्या उद्दिष्टांवर आणि उद्दिष्टांवर अवलंबून असेल. अंतरिम लाभांश आणि अंतिम लाभाच्या दरम्यानचा मुख्य फरक हा कालावधी आहे ज्यामध्ये लाभांश देयके केली जातात. वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस (त्रैमासिक किंवा प्रत्येक सहा महिन्यां) अंतरिम लाभांश देण्याची तरतूद आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस करण्यात आली आहे. अंतरिम लाभांश कंपनीच्या आरक्षणातून दिले जातील आणि कमाई आणि नफा कायम ठेवण्यात येईल. अंतिम लाभांश पुढील वर्षाच्या दरम्यान दिले जातात

सारांश:

अंतरिम लाभांश बनाम अंतिम लाभांश • लाभांश असे नफा आहे ज्या कंपनीच्या भागधारकांदरम्यान वितरीत केले जातात. अंतरिम लाभांश आणि अंतिम लाभासह विविध प्रकारचे लाभांश आहेत.

• अंतरिम लाभांश पुढे न्याव्या लागलेल्या न दिलेल्या नफ्यामधून दिला जातो. कंपनीच्या मालकीच्या आरक्षणाच्या आधारे अंतरिम लाभांश दर तिमाहीला किंवा दर सहा महिन्यांनी दिला जाऊ शकतो.

• अंतिम लाभांश वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस देण्यात येईल. कंपनीचे वित्तीय विवरण तयार झाल्यावर आणि अंकेक्षण झाल्यानंतर अंतिम लाभांश दिले जाईल, अंतिम लाभांश देण्याबाबतच्या निर्णयांमुळे अधिक अंतर्दृष्टी आणि कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर माहिती दिली जाईल.

• अंतरिम लाभांश आणि अंतिम लाभांश यामधील मुख्य फरक म्हणजे कालावधी ज्यामध्ये लाभांश देयके केली जातात.