वीज आणि प्राधिकरण दरम्यान फरक

वीज विरहित प्राधिकरण अर्थ आणि शक्ती सहसा समानार्थी शब्द समजला जातो, परंतु या दोमध्ये काही फरक आहे शब्द. 'अधिकार' हा शब्द 'क्षमता' च्या अर्थाने वापरला जातो आणि 'प्रभाव' या अर्थाने शब्द 'शक्ती' वापरला जातो. हे दोन शब्दांमध्ये मुख्य फरक आहे.

दोन वाक्यांचे निरीक्षण करा: 1 त्यांच्याकडे प्रेक्षकांवर प्रभाव टाकण्याचा अधिकार आहे.

2 ती अस्खलिखितपणे बोलण्याचा अधिकार आहे.

दोन्ही वाक्यांमध्ये आपण 'प्राधिकरण' हा शब्द 'क्षमता' च्या अर्थाने वापरला आहे आणि म्हणूनच, पहिल्या वाक्याचा अर्थ 'त्याला प्रेक्षकांवर प्रभाव पाडण्याची क्षमता आहे', आणि दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ 'ती अस्खलिखितपणे बोलण्याची क्षमता आहे' असे होईल.

दोन वाक्यांचे निरीक्षण करा: 1 त्याने पदावरून काढून टाकलेल्या ऑफिसरच्या पुनर्संचयित करण्याकरिता आपल्या शक्तीचा वापर केला.

2 तो औषधे शक्ती अंतर्गत आला

दोन्ही वाक्यात, 'पावर' हा शब्द 'प्रभाव' या अर्थाने वापरला जातो आणि म्हणूनच पहिल्या वाक्याची पुनर्रचना केली जाऊ शकते कारण त्याने 'त्या पदावरून बाहेर पडलेला अधिकारी पुन्हा चालू ठेवण्यासाठी त्याच्या प्रभावाचा वापर केला' आणि दुसऱ्या वाक्याची पुन: लिहीली जाऊ शकते कारण 'तो ड्रग्सच्या प्रभावाखाली आला'. '99 9' हा शब्द 'प्राधिकरण' हा शब्द 'तज्ज्ञ' च्या अर्थानेही वापरला जातो त्याचप्रमाणे 'तो या विषयावर अधिकार आहे'. या वाक्यात, 'प्राधिकार्या' शब्दाच्या अर्थाने 'प्राधिकरण' हा शब्द वापरला जातो. त्याचप्रमाणे 'शक्ती' हा शब्द कधीकधी 'शक्ती' च्या अर्थानेही वापरला जातो त्याचप्रमाणे वाक्य म्हणून:

1 त्याला अस्वस्थता सहन करण्याची प्रचंड शक्ती आहे.

2 त्याच्या हातातील एक आश्चर्यकारक सामर्थ्य त्याच्याकडे आहे

दोन्ही वाक्यांत 'शक्ती' हा शब्द 'शक्ती' या अर्थाने वापरला जातो. हे दोन इंग्रजी शब्दांमधील महत्त्वाचे फरक आहेत, म्हणजे, शक्ती आणि सामर्थ्य.